1. Trang chủ
  2. Âu châu
  3. Đức

Điểm Đức để kiểm tra trước khi đi du lịch

Tên chính thức----
Dân số----
vốn----
mã quốc gia----
Ngôn ngữ----
Mã quốc gia (đối với điện thoại)----
Xem thông tin chuyến bay từĐức

Đức Đó là khoảng bằng máy bay cho đến khi 13~14 Bạn có thể đi trong thời gian. Đức Kiểm tra khí hậu, tiền tệ, tôn giáo, cách cư xử, vv Đức Hãy tận hưởng chuyến đi.