1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xác nhận chuyến bay đã đặt・Nhập thông tin hành khách
 4. Xác nhận thông tin đăng ký
 5. Đăng ký vé hoàn tất
 6. Mua vé

Vui lòng đợi...

Đang tìm kiếm ()

Lọc theo lịch trình bay

Thành phố Hồ Chí Minh(SGN) Siem Reap(REP)

Điểm đi:Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)

Điểm đến:Siem Reap(REP)

Siem Reap(REP) Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)

Điểm đi:Siem Reap(REP)

Điểm đến:Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)

Lọc theo số điểm dừng

 • USD322
 • USD310

Lọc theo hãng hàng không

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD339
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN815)

  • 2024/11/2219:25
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/11/22 20:35
  • SAI
  • 1h 10m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN814)

  • 2024/11/2621:35
  • SAI
  • 2024/11/26 23:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 25m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Trên lịch Thành phố Hồ Chí Minh⇔Siem Reap Kiểm tra giá thấp nhất

Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) Từ Siem Reap(REP) USD387~

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD349
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN813)

  • 2024/11/2216:20
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/11/22 17:30
  • SAI
  • 1h 10m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN814)

  • 2024/11/2621:35
  • SAI
  • 2024/11/26 23:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 25m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD322
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN815)

  • 2024/11/2219:25
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/11/22 20:35
  • SAI
  • 1h 10m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN836,VN267)

  • 2024/11/2617:55
  • SAI
  • 2024/11/27 (+1) 00:20
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 6h 25m
Xem chi tiết chuyến bay

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD322
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN815)

  • 2024/11/2219:25
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/11/22 20:35
  • SAI
  • 1h 10m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN836,VN223)

  • 2024/11/2617:55
  • SAI
  • 2024/11/27 (+1) 01:15
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 7h 20m
Xem chi tiết chuyến bay

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD327
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN248,VN843)

  • 2024/11/2213:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/11/22 19:40
  • SAI
  • 6h 40m
 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN814)

  • 2024/11/2621:35
  • SAI
  • 2024/11/26 23:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 25m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD332
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN813)

  • 2024/11/2216:20
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/11/22 17:30
  • SAI
  • 1h 10m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN836,VN267)

  • 2024/11/2617:55
  • SAI
  • 2024/11/27 (+1) 00:20
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 6h 25m
Xem chi tiết chuyến bay

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD327
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN210,VN837)

  • 2024/11/2210:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/11/22 16:55
  • SAI
  • 6h 55m
 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN814)

  • 2024/11/2621:35
  • SAI
  • 2024/11/26 23:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 25m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD332
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN813)

  • 2024/11/2216:20
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/11/22 17:30
  • SAI
  • 1h 10m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN836,VN223)

  • 2024/11/2617:55
  • SAI
  • 2024/11/27 (+1) 01:15
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 7h 20m
Xem chi tiết chuyến bay