Ký hiệu dựa trên Đạo luật về các Giao dịch Thương mại Xác định

Trang web skyticket
Công ty mẹ Adventure, Inc.
Địa chỉ 24F Yebisu Garden Place Tower, 4-20-3 Ebisu, Shibuya Ward, Tokyo 150-6024
Điện thoại: 03-5224-8840

[Giờ Kinh Doanh]
Hàng ngày: 10:00 AM đến 6:00 PM
(Kể cả Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ)
Email: info@skyticket.com
Các khoản phí bắt buộc khác Thuế tiêu thụ
Phí chuyển khoản ngân hàng
Phí dịch vụ
Phí liên lạc và sử dụng dữ liệu (vui lòng tham khảo hợp đồng với nhà cung cấp của bạn)
Phương thức thanh toán Thanh toán bằng thẻ tín dụng
Pay-easy / Thanh toán qua ngân hàng trực tuyến
Amazon Pay
Google Pay
Apple Pay
Thời hạn thanh toán Trong vòng 3 ngày kể từ ngày đặt chỗ
(Chi tiết đầy đủ có trong email thanh toán)
Thay đổi/Huỷ vé Sửa đổi (Thay đổi)/Điều khoản hủy bỏ sẽ được đính kèm trong email thanh toán
Thời gian Xử lý Vé máy bay:
Số đặt chỗ/xác nhận cần thiết để làm thủ tục và việc lấy lại thẻ lên máy bay sẽ được gửi qua e-mail trong vòng hai (2) ngày sau khi hoàn tất thanh toán.
Chính sách Hủy vé/Hoàn tiền Phí hủy sẽ được tính theo quy định cho từng vé máy bay tùy thuộc vào ngày hủy.
Vui lòng truy cập trang "Chính sách hủy bỏ" của chúng tôi cho từng sản phẩm hoặc tham khảo e-mail nhận được tại thời điểm xác nhận đặt phòng để biết thông tin chi tiết.