Chuyến bay Quốc tế - Sử dụng skyticket

1. Tìm kiếm Vé máy bay

Vui lòng lựa chọn các phương án mong muốn của bạn (ngày khởi hành, nơi khởi hành, điểm đến) từ màn hình tìm kiếm và bấm nút "tìm kiếm".

2. Kết quả tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm được hiển thị theo ưu tiên về dữ liệu tìm kiếm.
Kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị các chuyến bay của các hãng hàng không khác nhau.

* Chỗ trống khả dụng KHÔNG được hiển thị trong kết quả tìm kiếm

Khi thực hiện đặt vé, hãy bấm "Hiện Chi tiết" cho hành trình bay bạn muốn đặt, sau đó bấm "Đặt vé" và chuyển sang màn hình đặt vé.

3. Màn hình Đặt vé

Hãy điền các thông tin cần thiết và bấm nút "Tiếp theo" (đảm bảo thông tin bạn nhập là chính xác) để tiếp tục đến trang xác nhận.
Có thể gửi yêu cầu đặt vé trực tuyến 24 giờ trong ngày.

* Tất cả các trường đánh dấu "Bắt buộc" cần phải được điền thông tin
* Đặt vé trực tuyến của bạn không phải là đặt vé đã được xác nhận
* Vui lòng đảm bảo rằng thông tin bạn cung cấp tại thời điểm đặt vé là chính xác
* Xin lưu ý rằng bạn có thể bị từ chối khi lên máy bay nếu có sai lệch về thông tin (chẳng hạn tên không chính xác) mà bạn
 cung cấp trong quá trình đặt vé

4. Màn hình Xác nhận Đặt vé

Vui lòng kiểm tra để đảm bảo rằng thông tin bạn đã cung cấp là chính xác khi thực hiện đặt vé.
Bấm nút "Gửi" để xử lý yêu cầu sau khi bạn đã xác nhận tất cả các thông tin mình nhập vào là chính xác.

[Đặt vé thanh toán ngay]
Một số chuyến bay của hãng hàng không giá rẻ yêu cầu thanh toán trực tuyến ngay bằng thẻ tín dụng khi bạn đặt vé.
* Các thanh toán bằng thẻ tín dụng sẽ được xử lý sau khi bạn hoàn thành đặt vé trực tuyến
 (Hãy đảm bảo nhập chính xác tất cả các thông tin)

5. Màn hình Hoàn tất Đặt vé

Một email được tạo tự động với các thông tin bạn đã nhập sẽ được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký của bạn.
Một email riêng xác nhận đặt vé của bạn sẽ được gửi sau khi bạn đã hoàn tất đặt vé trực tuyến.

[Đặt vé thanh toán ngay]
Sau khi hoàn thành đặt vé và thanh toán, một email sẽ được gửi cho bạn theo địa chỉ bạn đã đăng ký với chúng tôi.
→ Truy xuất vé điện tử
* Một email riêng sẽ được gửi cho bạn trong trường hợp không còn chỗ ngồi hoặc không thể hoàn tất đặt vé

6. Hóa đơn và Thanh toán

Vui lòng kiểm tra chi tiết chuyến bay để đảm bảo rằng tất cả thông tin là chính xác và đọc chính sách hủy vé khi bạn nhận được hóa đơn (email xác nhận). Sau khi xác nhận rằng tất cả các chi tiết về chuyến bay là đúng, hãy thực hiện thanh toán (chuyển tiền ngân hàng hoặc thẻ tín dụng) trước thời hạn mua vé. Chúng tôi sẽ xử lý việc xuất vé của bạn sau khi xác nhận đã nhận được khoản thanh toán của bạn.

[Phương thức Thanh toán]:Phương thức thanh toán

* Vui lòng đọc "Chính sách Hủy vé" trước khi thực hiện thanh toán

* Để được phát hành biên lai khi mua vé máy bay, vui lòng vào trang "Phát hành Biên lai"
Để biết thêm thông tin về việc phát hành biên lai, vui lòng tham khảo trang "Phát hành Biên lai" của chúng tôi

7. Nhận vé điện tử

Sau khi thanh toán của bạn đã được xác nhận, một email chứa vé điện tử sẽ được gửi cho bạn.
Vui lòng in vé điện tử của bạn từ liên kết được cung cấp trong email.

* Vé điện tử của bạn có thể được gửi cho bạn qua fax theo yêu cầu trong vòng 3 ngày kể từ ngày thanh toán
 (Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn nhận vé điện tử qua fax)
* Vui lòng đảm bảo việc in ra và mang theo vé điện tử của bạn vào ngày khởi hành