Phương thức thanh toán -  Chuyến bay Quốc tế

* Các đặt vé sẽ tự động bị hủy nếu không được thanh toán trước thời hạn* Thanh toán phải được thực hiện trước thời hạn mua vé được ghi trong hoá đơn của bạn

・Thanh toán bằng thẻ tín dụng

VISA, Thạc sĩ, JCB, AMEX
(Nếu đồng tiền thanh toán là khác so với đồng yên Nhật VISA, Master chỉ sẽ có sẵn)Một khoản phụ phí hành chính được áp dụng


  • Nó sẽ có giá 1.800 yên như một khoản phí hành chính.
  • * Vui lòng đọc "Chính sách Hủy vé" trước khi thực hiện thanh toán
  • Thẻ ghi nợ và thẻ trả trước cũng có sẵn. Tuy nhiên, hãy chắc chắn để kiểm tra các câu hỏi thường gặp dưới đây trước khi sử dụng nó.
    H: Tôi có thể sử dụng thẻ trả trước hoặc thẻ ghi nợ không?
  • * Để được phát hành biên lai khi mua vé máy bay, vui lòng vào trang "Phát hành Biên lai"