Phương thức thanh toán -  Chuyến bay Quốc tế

・Thanh toán bằng thẻ tín dụng

  • VISA
  • MasterCard
  • JCB

VISA, Master, JCB
(Nếu đồng tiền thanh toán là khác so với đồng yên Nhật VISA, Master chỉ sẽ có sẵn)Một khoản phụ phí hành chính được áp dụng

Phương thức thanh toán - Chuyến bay Quốc tế

・Thanh toán bằng thẻ tín dụng

  • VISA
  • MasterCard
  • JCB

VISA, Master, JCB
(Nếu đồng tiền thanh toán là khác so với đồng yên Nhật VISA, Master chỉ sẽ có sẵn)Một khoản phụ phí hành chính được áp dụng