Phương thức thanh toán -  Chuyến bay Quốc tế

* Các đặt vé sẽ tự động bị hủy nếu không được thanh toán trước thời hạn* Thanh toán phải được thực hiện trước thời hạn mua vé được ghi trong hoá đơn của bạn

・Thanh toán bằng thẻ tín dụng

VISA, Thạc sĩ, JCB, AMEX
(Nếu đồng tiền thanh toán là khác so với đồng yên Nhật VISA, Master chỉ sẽ có sẵn)Một khoản phụ phí hành chính được áp dụng