Chính sách về Quyền riêng tư

Ngày sửa đổi: 25 tháng 3 năm 2022

Chính sách cơ bản

Adventure, Inc. (sau đây được gọi là "Công ty") thực hiện sự cẩn trọng tối đa trong việc bảo vệ thông tin cá nhân theo chính sách cơ bản sau đây, để ghi nhận trách nhiệm xã hội tuân thủ luật pháp và quy định của Nhật Bản quản lý bảo vệ thông tin cá nhân và quản lý thông tin cá nhân theo cách thích hợp.


 • Tuân thủ Luật pháp, Quy định và Nguyên tắc về Thông tin Cá nhân
 • Công ty hiểu mục đích và nội dung của Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân, các luật và quy định liên quan, hướng dẫn do các bộ và cơ quan liên quan thiết lập và Chính sách quyền riêng tư này, đồng thời sẽ tuân thủ các luật và quy định đó, đồng thời sẽ nỗ lực hợp lý để quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân.
 • Thiết lập Hệ thống Quản lý Bảo vệ Thông tin Cá nhân
 • Công ty phải đảm bảo rằng các giám đốc và nhân viên của mình hiểu chi tiết và tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân và thiết lập một hệ thống quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân.
 • Cải tiến Bảo vệ Thông tin Cá nhân
 • Công ty sẽ nỗ lực không ngừng để cải thiện và đảm bảo việc quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân một cách thích hợp.
 • Phản hồi Nhanh Chóng cho Các Truy vấn và Khiếu Nại
 • Công ty sẽ nhanh chóng phản hồi các yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa, bổ sung, tạm ngừng sử dụng hoặc xóa thông tin cá nhân, thực hiện các quyền liên quan đến GDPR (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu) cũng như các ý kiến và yêu cầu khác liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân. Đầu mối liên hệ cho các thắc mắc được mô tả trong điều khoản "11) Liên hệ để biết Chính sách Bảo mật" dưới đây.
 • ※GDPR là "Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu" nhằm bảo vệ thông tin cá nhân (dữ liệu) trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), bao gồm cả Liên minh Châu Âu (EU).

Quản lý Thông Tin Cá Nhân

Theo "Chính sách cơ bản", Công ty sẽ tuân thủ luật pháp, quy định và các quy tắc khác liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân và sẽ quản lý thông tin đó theo cách thích hợp.

 • 1) Thu Thập Thông Tin Cá Nhân
 • Công ty sẽ thu thập thông tin cá nhân một cách thích hợp và công bằng bằng các phương pháp sau.
  • a) Thông tin được cung cấp trực tiếp bởi người sử dụng skyticket thông qua đăng ký người dùng, nhập thông tin ứng dụng, yêu cầu qua điện thoại hoặc e-mail và các phương thức tương tự
  • Thông tin cần lấy bao gồm tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ e-mail, số điện thoại, số fax, thông tin hộ chiếu, tên đại lý chuyển tiền (đối với thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng hoặc bưu điện), thông tin tài khoản hoàn tiền (hủy hoàn tiền), thông tin của hành khách đi cùng (tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, thông tin hộ chiếu), thông tin địa phương đặt vé máy bay đi nước ngoài, thông tin chỗ ở tại địa phương nơi đến, địa chỉ và thông tin người thụ hưởng bảo hiểm đối với vé máy bay đi nước ngoài (chính sách bảo hiểm du lịch trong thời gian đi du lịch), đồ dùng cá nhân khi lên phà, kích thước phương tiện (ô tô / xe máy) khi đi bao gồm cả việc lên xe), thanh toán thành công hay thất bại, thông tin liên quan đến thanh toán do cơ quan thanh toán yêu cầu tùy thuộc vào phương thức thanh toán mà người dùng lựa chọn, thông tin theo yêu cầu của từng nhà cung cấp dịch vụ để hoàn lại tiền trong trường hợp hủy đặt phòng và chi tiết các câu hỏi.
   • ※Tất cả thông tin thẻ tín dụng do người dùng nhập trên skyticket được gửi trực tiếp đến các công ty thẻ tín dụng và các công ty phát hiện gian lận mà không thông qua skyticket và Công ty không thu thập, xác minh hoặc lưu giữ thông tin đó
  • b) Nhận thông tin trên của người dùng từ bên thứ ba dựa trên sự đồng ý của người dùng
  • c) Tự động ghi và truy xuất thông tin khi người dùng truy cập trang web skyticket
  • Công ty thu thập thông tin về các cá nhân (thông tin cá nhân / thông tin nhận dạng cá nhân) như cookie, địa chỉ IP, mã định danh quảng cáo (AAID / IDFA), thông tin thiết bị và thông tin nhật ký liên quan đến việc sử dụng Internet như thông tin vị trí và lịch sử hoạt động. Khi người dùng cung cấp thông tin cá nhân cho Công ty, Công ty có thể liên kết thông tin nhận dạng cá nhân của người dùng với thông tin cá nhân của người dùng, theo đó thông tin nhận dạng cá nhân đó cũng sẽ được coi là thông tin cá nhân.
  • d) Nhận thông tin cá nhân có liên quan từ các bên thứ ba vận hành các công cụ quảng cáo đã được nhấp vào trước khi người dùng truy cập skyticket
  • Với mục đích đánh giá hiệu quả của các quảng cáo, Công ty có được thông tin liên quan đến cá nhân, chẳng hạn như thông tin về các quảng cáo được nhấp vào trước khi truy cập skyticket từ các công cụ do bên thứ ba vận hành (ngày nhấp và trang web được quảng cáo) và chỉ khi người dùng đồng ý với Quyền riêng tư này Chính sách, Công ty có thể sử dụng thông tin cá nhân có liên quan thu được cho mục đích đánh giá hiệu quả của các quảng cáo có liên quan. Thông tin sẽ được sử dụng cùng với thông tin cá nhân của người dùng bằng cách khớp nó với chi tiết đặt chỗ của người dùng và các thông tin khác. Những thông tin đó sẽ được coi là thông tin cá nhân.
 • Thông tin cá nhân mà Công ty có được sẽ được xử lý vào thời điểm mà Công ty cho rằng nó không còn cần thiết một cách hợp lý nữa trong các hoạt động kinh doanh bình thường.
 • 2) Mục đích Thu thập Thông tin Cá nhân
 • Công ty sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích sau (xem "7) Sử dụng Cookie" để biết chi tiết về việc sử dụng cookie cho các thông tin liên quan đến cá nhân). Công ty dự định thu thập thông tin cá nhân và sẽ nêu rõ mục đích sử dụng khi thông tin đó được cung cấp trực tiếp bởi người dùng bằng văn bản hoặc thông qua skyticket hoặc các phương tiện khác. Công ty không được sử dụng thông tin cá nhân ngoài phạm vi mục đích sử dụng mà không được sự đồng ý trước của người dùng.
  • a) Để đăng ký thành viên skyticket, chương trình điểm khách hàng thân thiết và các mục đích hoạt động khác của skyticket
  • b) Đối với các thủ tục như sắp xếp, hủy bỏ và hoàn lại tiền cho các dịch vụ du lịch (chuyến bay, khách sạn, thuê xe, xe buýt, phà và tour du lịch) được đăng ký thông qua trang web skyticket
  • c) Đối với những trường hợp khẩn cấp để liên hệ với người dùng trong trường hợp bị thương, bệnh tật và/hoặc trường hợp khẩn cấp khác trong thời gian di chuyển
  • d) Đối với các thủ tục đặt và hủy của các dịch vụ đồ ăn và thức uống (nhà hàng/mang đi) đã đặt qua skyticket
  • e) Để xử lý các dịch vụ du lịch tùy chọn (chính sách bảo hiểm và những thứ tương tự) được áp dụng qua skyticket
  • f) Đối với việc cung cấp Dịch vụ cao cấp của skyticket
  • g) Đối với lô hàng các sản phẩm được mua bởi người dùng
  • h) Để liên lạc cần thiết với người dùng liên quan đến từng dịch vụ nói trên
  • i) Để phân phối e-mail, bản tin và các khuyến mại và quảng cáo khác cho các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên skyticket
  • j) Để phân tích lịch sử duyệt web của người dùng, lịch sử sử dụng và những thứ tương tự để xác định hiệu quả của các quảng cáo, tiếp thị và cải tiến dịch vụ
  • k) Để cung cấp phản hồi cho các ý kiến, tham vấn, khiếu nại và các thông tin liên lạc khác từ người dùng
  • l) Để sử dụng các chương trình trợ cấp của chính quyền địa phương và quốc gia
  • m) Để điều tra và ứng phó với các trục trặc và lỗi hệ thống
  • n) Để kiểm tra tuân thủ, giám sát, phòng ngừa, phân tích và các biện pháp đối phó với các hoạt động gian lận và những thứ tương tự
  • o) Đối với việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba như được quy định trong điều khoản "5) Cung cấp Thông Tin cá Nhân cho Bên Thứ Ba" dưới đây
 • 3) Quản lý An toàn Thông tin Cá nhân
 • Công ty đã thực hiện các biện pháp kiểm soát an ninh sau đây để ngăn chặn việc rò rỉ, mất mát, phá hủy hoặc hư hỏng thông tin cá nhân và để quản lý thông tin cá nhân một cách an toàn một cách thích hợp.
  • a) Xây dựng các chính sách cơ bản
  • Thiết lập một chính sách cơ bản trong Quy chế nội bộ của Công ty liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân.
  • b) Quy định kỷ luật trong quản lý thông tin cá nhân
  • Công ty đã thiết lập các quy định nội bộ liên quan đến việc quản lý thông tin cá nhân và cố gắng hết sức để đảm bảo rằng tất cả nhân viên có kiến thức và hiểu biết đúng đắn về các quy định đó.
  • c) Thực hiện các thực hành quản lý an toàn trong tổ chức
   • ⅰ) Phát triển cơ cấu tổ chức
   • Xây dựng bộ phận cụ thể để quản lý, giám sát mọi vấn đề liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân.
   • ⅱ) Hoạt động tuân thủ các quy tắc và quy định liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân
   • Các hoạt động thích hợp được thực hiện tuân theo các quy tắc nội bộ của Công ty về bảo vệ và xử lý thông tin cá nhân.
   • ⅲ) Duy trì phương tiện xác minh trạng thái xử lý thông tin cá nhân
   • Thực hiện kiểm tra định kỳ thường xuyên và đánh giá nội bộ.
   • ⅳ) Phát triển hệ thống ứng phó với rò rỉ và các sự cố khác liên quan đến thông tin cá nhân
   • Xây dựng sổ tay hướng dẫn xử lý các sự cố liên quan đến thông tin cá nhân và thành lập nhóm ứng phó sự cố theo hướng dẫn này.
   • ⅴ) Giám sát tình trạng xử lý và xem xét các biện pháp kiểm soát an toàn
   • Việc kiểm tra thường xuyên được tiến hành về tình trạng xử lý thông tin cá nhân và các biện pháp kiểm soát an toàn được sửa đổi khi xét thấy cần thiết.
  • d) Các biện pháp quản lý an toàn cá nhân
  • Nhân viên được đào tạo thường xuyên về bảo vệ thông tin cá nhân.
  • e) Quản lý an ninh vật lý
   • ⅰ) Quản lý các khu vực xử lý thông tin cá nhân
   • Các khu vực xử lý thông tin cá nhân được kiểm soát truy cập bằng thẻ IC (Mạch tích hợp).
   • ⅱ) Phòng chống trộm cắp
   • Tất cả các tài liệu giấy tờ được lưu trữ trong tủ an toàn với khóa.
   • ⅲ) Ngăn ngừa rò rỉ khi chuyển phương tiện điện tử
   • Mật khẩu được đặt cho tất cả các phương tiện điện tử.
   • ⅳ) Xóa thông tin cá nhân và vứt bỏ các thiết bị và phương tiện điện tử
   • Tất cả các phương tiện điện tử được xử lý theo cách không thể phục hồi.
  • f) Quản lý an ninh kỹ thuật
   • ⅰ) Kiểm soát truy cập và ngăn chặn truy cập trái phép từ bên ngoài
   • WAF (Tường lửa ứng dụng web) được sử dụng để hạn chế truy cập bất hợp pháp hoặc trái phép.
   • ⅱ) Nhận dạng và xác thực khách truy cập
   • Người truy cập bị hạn chế ở mức tối thiểu cần thiết và được kiểm soát bởi việc đệ trình danh tính (ID).
   • ⅲ) Phòng ngừa rò rỉ phát sinh từ việc sử dụng hệ thống thông tin
   • Mã hóa dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.
  • g) Nhận dạng môi trường bên ngoài
  • Việc kiểm tra thường xuyên được thực hiện đối với các rủi ro yếu tố bên ngoài liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân. Việc cung cấp thông tin cá nhân cho các bên thứ ba nước ngoài được quy định tại khoản 6) dưới đây.
 • 4) Chuyển giao Thông tin Cá nhân
 • Công ty có thể ủy thác toàn bộ hoặc một phần việc xử lý thông tin cá nhân có được trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng. Công ty sẽ ký kết một thỏa thuận không tiết lộ bao gồm các điều khoản liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân và sẽ thực hiện tất cả các giám sát cần thiết và thích hợp đối với người nhận ký gửi / nhà thầu thuê ngoài.
 • ※Nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài: Đại lý bán vé, nhà bán buôn, quản trị viên trang web, công ty vận chuyển, nhà cung cấp công cụ tiếp thị và các nhà cung cấp có liên quan khác.
 • 5) Cung cấp Thông Tin cá Nhân cho Bên Thứ Ba
 • Công ty sẽ cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba bằng văn bản hoặc bằng các phương tiện điện từ trong phạm vi các mục đích sử dụng được quy định ở đây, như được cung cấp dưới đây.
  • a) Cung cấp thông tin cá nhân khi đặt dịch vụ du lịch
   • ⅰ) Mục đích cung cấp
   • Để sắp xếp dịch vụ du lịch, đặt vé, hoàn tiền hủy chuyến và các thủ tục liên quan khác
   • Để đảm bảo trách nhiệm của Công ty trong trường hợp có hợp đồng du lịch, chi phí khi xảy ra tai nạn và các nghĩa vụ liên quan khác
   • ⅱ) Thông tin cá nhân được cung cấp
   • Địa chỉ email, tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ cư trú, số điện thoại, quốc tịch, số hộ chiếu, thông tin chi tiết về đặt phòng và các thông tin khác liên quan đến yêu cầu đặt phòng
   • ⅲ) Nguồn cung cấp
   • Mỗi nhà cung cấp dịch vụ cho các dịch vụ du lịch (hãng hàng không, công ty xe buýt, công ty phà, cơ sở lưu trú, nhà điều hành đất đai, công ty du lịch và các nhà cung cấp dịch vụ có liên quan khác)
   • Công ty bảo hiểm du lịch
  • b) Cung cấp thông tin cá nhân khi đặt chỗ cho các dịch vụ ăn uống (nhà hàng / mang đi)
   • ⅰ) Mục đích cung cấp
   • Thủ tục cho nhà hàng và đặt chỗ mang đi, hủy và các dịch vụ liên quan khác
   • Phân tích việc sử dụng
   • ⅱ) Thông tin cá nhân được cung cấp
   • Địa chỉ e-mail, tên, số điện thoại, chi tiết đặt chỗ, lịch sử cuộc gọi đến, chi tiết cuộc gọi và các thông tin liên quan khác được cho là cần thiết
   • ⅲ) Nguồn cung cấp
   • Nhà hàng dành riêng cho mỗi lần đặt chỗ
   • Các công ty dịch vụ phân tích và thông báo qua điện thoại
  • c) Cung cấp thông tin cá nhân khi đặt các dịch vụ du lịch tùy chọn (ví dụ: bảo hiểm du lịch)
   • ⅰ) Mục đích cung cấp
   • Thủ tục đặt các dịch vụ liên quan
   • ⅱ) Thông tin cá nhân được cung cấp
   • Địa chỉ e-mail, tên, giới tính, ngày sinh, số điện thoại, người nhận, chi tiết đặt phòng và các thông tin liên quan khác
   • ⅲ) Nguồn cung cấp
   • Các công ty bảo hiểm và các nhà cung cấp dịch vụ có liên quan khác
  • d) Thông tin cá nhân của người dùng skyticket Premium Service
   • ⅰ) Mục đích cung cấp
   • Đăng ký thành viên dịch vụ phúc lợi nhân viên
   • ⅱ) Thông tin cá nhân được cung cấp
   • Địa chỉ email, tên, giới tính, ngày sinh, số điện thoại, chi tiết đặt phòng và các thông tin liên quan khác
   • ⅲ) Nguồn cung cấp
   • Các nhà cung cấp dịch vụ phúc lợi cho nhân viên
  • e) Thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ thanh toán
   • ⅰ) Mục đích cung cấp
   • Xử lý thanh toán và ngăn chặn sử dụng thẻ gian lận
   • ⅱ) Thông tin cá nhân được cung cấp
   • Thông tin vé máy bay, thông tin khách sạn, địa chỉ e-mail, tên, giới tính, ngày sinh, số điện thoại, quốc tịch, số hộ chiếu, thông tin IP (địa chỉ IP, tên quốc gia và thành phố), thông tin thiết bị (ID thiết bị, ngôn ngữ và thông tin liên quan)
   • ⅲ) Nguồn cung cấp
   • Công ty xử lý thanh toán, nhà cung cấp công cụ phát hiện gian lận
  • f) Thông tin cá nhân của người dùng các chương trình trợ cấp
   • ⅰ) Mục đích cung cấp
   • Ứng dụng chương trình trợ cấp
   • ⅱ) Thông tin cá nhân được cung cấp
   • Chi tiết ứng dụng, tên, nơi cư trú (tỉnh và thành phố) và các thông tin liên quan khác
   • ⅲ) Nguồn cung cấp
   • Chính quyền quốc gia và địa phương
  • Công ty sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba ngoài các trường hợp nêu trên, ngoại trừ các trường hợp được quy định dưới đây.
  • ○ Khi đã có sự đồng ý trước của cá nhân
  • ○ Khi luật pháp yêu cầu
  • ○ Khi cần bảo vệ tính mạng, thân thể, tài sản của con người và khó được sự đồng ý của người đó.
  • ○ Trong trường hợp đặc biệt cần thiết để cải thiện sức khỏe cộng đồng hoặc thúc đẩy sự phát triển âm thanh của trẻ em và rất khó nhận được sự đồng ý của người đó.
  • ○ Khi cần thiết cho một tổ chức quốc gia hoặc một cơ quan công quyền địa phương hoặc một người được giao phó hợp tác thực hiện các công việc do pháp luật quy định, việc nhận được sự đồng ý của người đó sẽ cản trở việc thực hiện công việc. gắng sức
 • 6) Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba ở nước ngoài
  • a) Chúng tôi có thể cung cấp hoặc thuê ngoài thông tin cá nhân cho bên thứ ba ở nước ngoài trong các trường hợp sau.
   • ⅰ) Khi nhà cung cấp dịch vụ du lịch và dịch vụ ăn uống mà khách hàng đăng ký là bên thứ ba ở nước ngoài và dịch vụ được cung cấp cho bên thứ ba.
   • ⅱ) Khi giao phó toàn bộ hoặc một phần việc xử lý thông tin cá nhân có được cho bên thứ ba nước ngoài trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng.
   • Nếu bạn đăng ký dịch vụ du lịch nước ngoài, dịch vụ ăn uống qua skyticket, chúng tôi có thể thu xếp thông qua các nhà bán buôn ở nước ngoài ở EU, Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Trong trường hợp đó, sau khi ký kết thỏa thuận bảo mật bao gồm các điều khoản liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ giám sát nhà thầu khi cần thiết và thích hợp.
  • b) Khi cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba ở nước ngoài, chúng tôi thuê bên ngoài trừ các quốc gia nước ngoài (* 1) nơi bên thứ ba có hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân ở cấp độ tương tự như ở Nhật Bản. Ngay cả trong trường hợp, chúng tôi sẽ nhận được sự đồng ý của bạn.
  • c) Thông tin về bảo vệ thông tin cá nhân của bên thứ ba ở nước ngoài
   • ⅰ) Nếu có bên thứ ba cung cấp hoặc ủy thác thông tin cá nhân của bạn cho nước ngoài, thông tin liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân ở nước ngoài đó là kết quả điều tra của Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân (https://www.ppc .go.jp /). Vui lòng kiểm tra nó vì nó được mô tả trong Personalinfo / legal / kaiseihogohou / #gaikoku). Để biết tên quốc gia cụ thể của nhà cung cấp / người nhận hàng, vui lòng kiểm tra email xác nhận đặt chỗ hoặc Trang của tôi của dịch vụ du lịch hoặc dịch vụ ăn uống mà bạn đã đăng ký hoặc liên hệ "11) Các thắc mắc liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân". Vui lòng liên hệ với chúng tôi sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp.
   • ⅱ) Nó có thể được cung cấp cho các quốc gia không được liệt kê trong kết quả khảo sát của Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân. Nếu bạn cần điều tra, vui lòng liên hệ theo thông tin liên hệ ghi trong mục "11) Liên hệ để được giải đáp thắc mắc về việc xử lý thông tin cá nhân".
    • ※1) Các quốc gia tuân theo GDPR (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu) và Vương quốc Anh (Được Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân chỉ định là các quốc gia nước ngoài có hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân được công nhận là có cùng mức độ bảo vệ như Nhật Bản)
    • ※Áo, Bỉ, Bulgaria, Croatia, Síp, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ireland, Ý, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Slovakia, Slovenia , Tây Ban Nha, Thụy Điển, Luxembourgstein, Iceland, Na Uy, Vương quốc Anh
 • 7) Sử dụng Cookie
 • Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo rằng các dịch vụ của chúng tôi hoạt động bình thường và cung cấp cho bạn dịch vụ tiện lợi và thoải mái hơn nữa.
 • Cookie là thông tin được trình duyệt của bạn lưu trữ trên máy tính, điện thoại di động hoặc thiết bị khác từ trang web của chúng tôi.
 • Chúng tôi sử dụng cookie chủ yếu cho các mục đích sau:
  • ○ Lưu các tìm kiếm và cài đặt trước đây của bạn, chẳng hạn như các chế độ xem tùy chỉnh
  • ○ Tự động xác thực tài khoản của bạn và lưu trữ thông tin đăng nhập
  • ○ Hiểu tình trạng sử dụng dịch vụ của chúng tôi của khách hàng và phân tích để cải thiện dịch vụ
 • Chúng tôi sử dụng Google Analytics do Google LLC cung cấp để hiểu và phân tích trạng thái sử dụng các dịch vụ của chúng tôi nhằm cung cấp các dịch vụ tiện lợi và thoải mái hơn cho khách hàng của chúng tôi.
 • Khi bạn truy cập các dịch vụ của chúng tôi, trình duyệt web của bạn có thể tự động gửi thông tin như địa chỉ và địa chỉ IP của trang bạn đã truy cập tới Google LLC. Ngoài ra, Google có thể đặt một cookie trong trình duyệt của bạn để thu thập dữ liệu hoặc đọc một cookie hiện có. Thông tin này chỉ được sử dụng cho mục đích phân tích và cải thiện việc sử dụng trang web và cung cấp các dịch vụ khác. Ngoài ra, thông tin này không bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân.
 • Cách Google LLC thu thập và sử dụng thông tin truy cập được điều chỉnh bởi Điều khoản dịch vụ của Google Analytics và Chính sách quyền riêng tư của Google, Inc. Bạn cũng có thể tắt Google Analytics thu thập dữ liệu về việc sử dụng của bạn bằng cách cài đặt "tiện ích bổ sung chọn không tham gia Google Analytics" trong trình duyệt của bạn.
 • 8) Thực hiện quyền GDPR
 • Khi khách hàng cư trú tại một quốc gia thành viên EU và tuân theo GDPR thực hiện các quyền của mình theo GDPR, trước tiên vui lòng liên hệ với thông tin liên hệ được cung cấp trong "11) Các thắc mắc về việc xử lý thông tin cá nhân".
 • Nếu không hài lòng với cách xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi, bạn có thể khiếu nại lên cơ quan giám sát.
 • 9) Về sửa đổi chính sách này
 • Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật với mục đích cải thiện việc quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân một cách thích hợp. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào trên trang của chúng tôi, vì vậy vui lòng kiểm tra chính sách bảo mật mới nhất.
 • 10) Yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân, v.v.
 • Những ai có nhu cầu thông báo, tiết lộ, sửa chữa, thêm hoặc xóa mục đích sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng do Công ty nắm giữ, tạm ngừng hoặc xóa việc sử dụng, tạm ngừng cung cấp cho bên thứ ba. Vui lòng liên hệ đầu mối liên hệ để các thắc mắc liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết ngay lập tức theo quy định của pháp luật và nội quy của chúng tôi. Ngoài ra, nếu không thể đáp ứng toàn bộ hoặc một phần yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ giải thích lý do.
 • 11) Liên hệ để biết Chính sách Bảo mật
 • Đối với các thắc mắc liên quan đến chính sách bảo mật này, yêu cầu tiết lộ, thực hiện các quyền liên quan đến GDPR cũng như các ý kiến và yêu cầu khác liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ sau.