Chính sách về Quyền riêng tư

Ngày sửa đổi: 25 tháng 3 năm 2022

Chính sách cơ bản

Adventure, Inc. (sau đây được gọi là "Công ty") thực hiện sự cẩn trọng tối đa trong việc bảo vệ thông tin cá nhân theo chính sách cơ bản sau đây, để ghi nhận trách nhiệm xã hội tuân thủ luật pháp và quy định của Nhật Bản quản lý bảo vệ thông tin cá nhân và quản lý thông tin cá nhân theo cách thích hợp.


 • Tuân thủ Luật pháp, Quy định và Nguyên tắc về Thông tin Cá nhân
 • Công ty hiểu mục đích và nội dung của Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân, các luật và quy định liên quan, hướng dẫn do các bộ và cơ quan liên quan thiết lập và Chính sách quyền riêng tư này, đồng thời sẽ tuân thủ các luật và quy định đó, đồng thời sẽ nỗ lực hợp lý để quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân.
 • Thiết lập Hệ thống Quản lý Bảo vệ Thông tin Cá nhân
 • Công ty phải đảm bảo rằng các giám đốc và nhân viên của mình hiểu chi tiết và tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân và thiết lập một hệ thống quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân.
 • Cải tiến Bảo vệ Thông tin Cá nhân
 • Công ty sẽ nỗ lực không ngừng để cải thiện và đảm bảo việc quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân một cách thích hợp.
 • Phản hồi Nhanh Chóng cho Các Truy vấn và Khiếu Nại
 • Công ty sẽ nhanh chóng phản hồi các yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa, bổ sung, tạm ngừng sử dụng hoặc xóa thông tin cá nhân, thực hiện các quyền liên quan đến GDPR (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu) cũng như các ý kiến và yêu cầu khác liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân. Đầu mối liên hệ cho các thắc mắc được mô tả trong điều khoản "11) Liên hệ để biết Chính sách Bảo mật" dưới đây.
 • *GDPR đề cập đến Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU, nhằm bảo vệ thông tin cá nhân (dữ liệu) trong Khu vực kinh tế châu Âu (EEA), bao gồm Liên minh châu Âu (EU).

Quản lý Thông Tin Cá Nhân

Theo "Chính sách cơ bản", Công ty sẽ tuân thủ luật pháp, quy định và các quy tắc khác liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân và sẽ quản lý thông tin đó theo cách thích hợp.

 • 1) Thu Thập Thông Tin Cá Nhân
 • Công ty sẽ thu thập thông tin cá nhân một cách thích hợp và công bằng bằng các phương pháp sau.
  • a) Thông tin được cung cấp trực tiếp bởi người sử dụng skyticket thông qua đăng ký người dùng, nhập thông tin ứng dụng, yêu cầu qua điện thoại hoặc e-mail và các phương thức tương tự
  • Thông tin cần lấy bao gồm tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ e-mail, số điện thoại, số fax, thông tin hộ chiếu, tên đại lý chuyển tiền (đối với thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng hoặc bưu điện), thông tin tài khoản hoàn tiền (hủy hoàn tiền), thông tin của hành khách đi cùng (tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, thông tin hộ chiếu), thông tin địa phương đặt vé máy bay đi nước ngoài, thông tin chỗ ở tại địa phương nơi đến, địa chỉ và thông tin người thụ hưởng bảo hiểm đối với vé máy bay đi nước ngoài (chính sách bảo hiểm du lịch trong thời gian đi du lịch), đồ dùng cá nhân khi lên phà, kích thước phương tiện (ô tô / xe máy) khi đi bao gồm cả việc lên xe), thanh toán thành công hay thất bại, thông tin liên quan đến thanh toán do cơ quan thanh toán yêu cầu tùy thuộc vào phương thức thanh toán mà người dùng lựa chọn, thông tin theo yêu cầu của từng nhà cung cấp dịch vụ để hoàn lại tiền trong trường hợp hủy đặt phòng và chi tiết các câu hỏi.
   • *Tất cả thông tin thẻ tín dụng do người dùng nhập trên skyticket được gửi trực tiếp đến các công ty thẻ tín dụng và các công ty phát hiện gian lận mà không thông qua skyticket và Công ty không thu thập, xác minh hoặc lưu giữ thông tin đó
  • b) Nhận thông tin trên của người dùng từ bên thứ ba dựa trên sự đồng ý của người dùng
  • c) Tự động ghi và truy xuất thông tin khi người dùng truy cập trang web skyticket
  • Công ty thu thập thông tin về các cá nhân (thông tin cá nhân / thông tin nhận dạng cá nhân) như cookie, địa chỉ IP, mã định danh quảng cáo (AAID / IDFA), thông tin thiết bị và thông tin nhật ký liên quan đến việc sử dụng Internet như thông tin vị trí và lịch sử hoạt động. Khi người dùng cung cấp thông tin cá nhân cho Công ty, Công ty có thể liên kết thông tin nhận dạng cá nhân của người dùng với thông tin cá nhân của người dùng, theo đó thông tin nhận dạng cá nhân đó cũng sẽ được coi là thông tin cá nhân.
  • d) Nhận thông tin cá nhân có liên quan từ các bên thứ ba vận hành các công cụ quảng cáo đã được nhấp vào trước khi người dùng truy cập skyticket
  • Với mục đích đánh giá hiệu quả của các quảng cáo, Công ty có được thông tin liên quan đến cá nhân, chẳng hạn như thông tin về các quảng cáo được nhấp vào trước khi truy cập skyticket từ các công cụ do bên thứ ba vận hành (ngày nhấp và trang web được quảng cáo) và chỉ khi người dùng đồng ý với Quyền riêng tư này Chính sách, Công ty có thể sử dụng thông tin cá nhân có liên quan thu được cho mục đích đánh giá hiệu quả của các quảng cáo có liên quan. Thông tin sẽ được sử dụng cùng với thông tin cá nhân của người dùng bằng cách khớp nó với chi tiết đặt chỗ của người dùng và các thông tin khác. Những thông tin đó sẽ được coi là thông tin cá nhân.
 • Thông tin cá nhân mà Công ty có được sẽ được xử lý vào thời điểm mà Công ty cho rằng nó không còn cần thiết một cách hợp lý nữa trong các hoạt động kinh doanh bình thường.
 • 2) Mục đích Thu thập Thông tin Cá nhân
 • Công ty sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích sau (xem "7) Sử dụng Cookie" để biết chi tiết về việc sử dụng cookie cho các thông tin liên quan đến cá nhân). Công ty dự định thu thập thông tin cá nhân và sẽ nêu rõ mục đích sử dụng khi thông tin đó được cung cấp trực tiếp bởi người dùng bằng văn bản hoặc thông qua skyticket hoặc các phương tiện khác. Công ty không được sử dụng thông tin cá nhân ngoài phạm vi mục đích sử dụng mà không được sự đồng ý trước của người dùng.
  • a) Để đăng ký thành viên skyticket, chương trình điểm khách hàng thân thiết và các mục đích hoạt động khác của skyticket
  • b) Đối với các thủ tục như sắp xếp, hủy bỏ và hoàn lại tiền cho các dịch vụ du lịch (chuyến bay, khách sạn, thuê xe, xe buýt, phà và tour du lịch) được đăng ký thông qua trang web skyticket
  • c) Đối với những trường hợp khẩn cấp để liên hệ với người dùng trong trường hợp bị thương, bệnh tật và/hoặc trường hợp khẩn cấp khác trong thời gian di chuyển
  • d) Đối với các thủ tục đặt và hủy của các dịch vụ đồ ăn và thức uống (nhà hàng/mang đi) đã đặt qua skyticket
  • e) Để xử lý các dịch vụ du lịch tùy chọn (chính sách bảo hiểm và những thứ tương tự) được áp dụng qua skyticket
  • f) Đối với việc cung cấp Dịch vụ cao cấp của skyticket
  • g) Đối với lô hàng các sản phẩm được mua bởi người dùng
  • h) Để liên lạc cần thiết với người dùng liên quan đến từng dịch vụ nói trên
  • i) Để phân phối e-mail, bản tin và các khuyến mại và quảng cáo khác cho các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên skyticket
  • j) Để phân tích lịch sử duyệt web của người dùng, lịch sử sử dụng và những thứ tương tự để xác định hiệu quả của các quảng cáo, tiếp thị và cải tiến dịch vụ
  • k) Để cung cấp phản hồi cho các ý kiến, tham vấn, khiếu nại và các thông tin liên lạc khác từ người dùng
  • l) Để sử dụng các chương trình trợ cấp của chính quyền địa phương và quốc gia
  • m) Để điều tra và ứng phó với các trục trặc và lỗi hệ thống
  • n) Để kiểm tra tuân thủ, giám sát, phòng ngừa, phân tích và các biện pháp đối phó với các hoạt động gian lận và những thứ tương tự
  • o) Đối với việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba như được quy định trong điều khoản "5) Cung cấp Thông Tin cá Nhân cho Bên Thứ Ba" dưới đây
 • 3) Quản lý An toàn Thông tin Cá nhân
 • Công ty đã thực hiện các biện pháp kiểm soát an ninh sau đây để ngăn chặn việc rò rỉ, mất mát, phá hủy hoặc hư hỏng thông tin cá nhân và để quản lý thông tin cá nhân một cách an toàn một cách thích hợp.
  • a) Xây dựng các chính sách cơ bản
  • Thiết lập một chính sách cơ bản trong Quy chế nội bộ của Công ty liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân.
  • b) Quy định kỷ luật trong quản lý thông tin cá nhân
  • Công ty đã thiết lập các quy định nội bộ liên quan đến việc quản lý thông tin cá nhân và cố gắng hết sức để đảm bảo rằng tất cả nhân viên có kiến thức và hiểu biết đúng đắn về các quy định đó.
  • c) Thực hiện các thực hành quản lý an toàn trong tổ chức
   • ⅰ) Phát triển cơ cấu tổ chức
   • Xây dựng bộ phận cụ thể để quản lý, giám sát mọi vấn đề liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân.
   • ⅱ) Hoạt động tuân thủ các quy tắc và quy định liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân
   • Các hoạt động thích hợp được thực hiện tuân theo các quy tắc nội bộ của Công ty về bảo vệ và xử lý thông tin cá nhân.
   • ⅲ) Duy trì phương tiện xác minh trạng thái xử lý thông tin cá nhân
   • Thực hiện kiểm tra định kỳ thường xuyên và đánh giá nội bộ.
   • ⅳ) Phát triển hệ thống ứng phó với rò rỉ và các sự cố khác liên quan đến thông tin cá nhân
   • Xây dựng sổ tay hướng dẫn xử lý các sự cố liên quan đến thông tin cá nhân và thành lập nhóm ứng phó sự cố theo hướng dẫn này.
   • ⅴ) Giám sát tình trạng xử lý và xem xét các biện pháp kiểm soát an toàn
   • Việc kiểm tra thường xuyên được tiến hành về tình trạng xử lý thông tin cá nhân và các biện pháp kiểm soát an toàn được sửa đổi khi xét thấy cần thiết.
  • d) Quản lý an ninh cá nhân
  • Nhân viên được đào tạo thường xuyên về bảo vệ thông tin cá nhân.
  • e) Quản lý an ninh vật lý
   • ⅰ) Quản lý các khu vực xử lý thông tin cá nhân
   • Các khu vực xử lý thông tin cá nhân được kiểm soát truy cập bằng thẻ IC (Mạch tích hợp).
   • ⅱ) Phòng chống trộm cắp
   • Tất cả các tài liệu giấy tờ được lưu trữ trong tủ an toàn với khóa.
   • ⅲ) Ngăn ngừa rò rỉ khi chuyển phương tiện điện tử
   • Mật khẩu được đặt cho tất cả các phương tiện điện tử.
   • ⅳ) Xóa thông tin cá nhân và vứt bỏ các thiết bị và phương tiện điện tử
   • Tất cả các phương tiện điện tử được xử lý theo cách không thể phục hồi.
  • f) Quản lý an ninh kỹ thuật
   • ⅰ) Kiểm soát truy cập và ngăn chặn truy cập trái phép từ bên ngoài
   • WAF (Tường lửa ứng dụng web) được sử dụng để hạn chế truy cập bất hợp pháp hoặc trái phép.
   • ⅱ) Nhận dạng và xác thực khách truy cập
   • Người truy cập bị hạn chế ở mức tối thiểu cần thiết và được kiểm soát bởi việc đệ trình danh tính (ID).
   • ⅲ) Phòng ngừa rò rỉ phát sinh từ việc sử dụng hệ thống thông tin
   • Mã hóa dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.
  • g) Nhận dạng môi trường bên ngoài
  • Việc kiểm tra thường xuyên được thực hiện đối với các rủi ro yếu tố bên ngoài liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân. Việc cung cấp thông tin cá nhân cho các bên thứ ba nước ngoài được quy định tại khoản 6) dưới đây.
 • 4) Chuyển giao Thông tin Cá nhân
 • Công ty có thể ủy thác toàn bộ hoặc một phần việc xử lý thông tin cá nhân có được trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng. Công ty sẽ ký kết một thỏa thuận không tiết lộ bao gồm các điều khoản liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân và sẽ thực hiện tất cả các giám sát cần thiết và thích hợp đối với người nhận ký gửi / nhà thầu thuê ngoài.
 • *Nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài: Đại lý bán vé, nhà bán buôn, quản trị viên trang web, công ty vận chuyển, nhà cung cấp công cụ tiếp thị và các nhà cung cấp có liên quan khác.
 • 5) Cung cấp Thông Tin cá Nhân cho Bên Thứ Ba
 • Công ty sẽ cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba bằng văn bản hoặc bằng các phương tiện điện từ trong phạm vi các mục đích sử dụng được quy định ở đây, như được cung cấp dưới đây.
  • a) Cung cấp thông tin cá nhân khi đặt dịch vụ du lịch
   • ⅰ) Mục đích cung cấp
   • Để sắp xếp dịch vụ du lịch, đặt vé, hoàn tiền hủy chuyến và các thủ tục liên quan khác
   • Để đảm bảo trách nhiệm của Công ty trong trường hợp có hợp đồng du lịch, chi phí khi xảy ra tai nạn và các nghĩa vụ liên quan khác
   • ⅱ) Thông tin cá nhân được cung cấp
   • Địa chỉ email, tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ cư trú, số điện thoại, quốc tịch, số hộ chiếu, thông tin chi tiết về đặt phòng và các thông tin khác liên quan đến yêu cầu đặt phòng
   • ⅲ) Nguồn cung cấp
   • Mỗi nhà cung cấp dịch vụ cho các dịch vụ du lịch (hãng hàng không, công ty xe buýt, công ty phà, cơ sở lưu trú, nhà điều hành đất đai, công ty du lịch và các nhà cung cấp dịch vụ có liên quan khác)
   • Công ty bảo hiểm du lịch
  • b) Cung cấp thông tin cá nhân khi đặt chỗ cho các dịch vụ ăn uống (nhà hàng / mang đi)
   • ⅰ) Mục đích cung cấp
   • Thủ tục cho nhà hàng và đặt chỗ mang đi, hủy và các dịch vụ liên quan khác
   • Phân tích việc sử dụng
   • ⅱ) Thông tin cá nhân được cung cấp
   • Địa chỉ e-mail, tên, số điện thoại, chi tiết đặt chỗ, lịch sử cuộc gọi đến, chi tiết cuộc gọi và các thông tin liên quan khác được cho là cần thiết
   • ⅲ) Nguồn cung cấp
   • Nhà hàng dành riêng cho mỗi lần đặt chỗ
   • Các công ty dịch vụ phân tích và thông báo qua điện thoại
  • c) Cung cấp thông tin cá nhân khi đặt các dịch vụ du lịch tùy chọn (ví dụ: bảo hiểm du lịch)
   • ⅰ) Mục đích cung cấp
   • Thủ tục đặt các dịch vụ liên quan
   • ⅱ) Thông tin cá nhân được cung cấp
   • Địa chỉ e-mail, tên, giới tính, ngày sinh, số điện thoại, người nhận, chi tiết đặt phòng và các thông tin liên quan khác
   • ⅲ) Nguồn cung cấp
   • Các công ty bảo hiểm và các nhà cung cấp dịch vụ có liên quan khác
  • d) Thông tin cá nhân của người dùng skyticket Premium Service
   • ⅰ) Mục đích cung cấp
   • Đăng ký thành viên dịch vụ phúc lợi nhân viên
   • ⅱ) Thông tin cá nhân được cung cấp
   • Địa chỉ email, tên, giới tính, ngày sinh, số điện thoại, chi tiết đặt phòng và các thông tin liên quan khác
   • ⅲ) Nguồn cung cấp
   • Các nhà cung cấp dịch vụ phúc lợi cho nhân viên
  • e) Thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ thanh toán
   • ⅰ) Mục đích cung cấp
   • Xử lý thanh toán và ngăn chặn sử dụng thẻ gian lận
   • ⅱ) Thông tin cá nhân được cung cấp
   • Thông tin vé máy bay, thông tin khách sạn, địa chỉ e-mail, tên, giới tính, ngày sinh, số điện thoại, quốc tịch, số hộ chiếu, thông tin IP (địa chỉ IP, tên quốc gia và thành phố), thông tin thiết bị (ID thiết bị, ngôn ngữ và thông tin liên quan)
   • ⅲ) Nguồn cung cấp
   • Công ty xử lý thanh toán, nhà cung cấp công cụ phát hiện gian lận
  • f) Thông tin cá nhân của người dùng các chương trình trợ cấp
   • ⅰ) Mục đích cung cấp
   • Ứng dụng chương trình trợ cấp
   • ⅱ) Thông tin cá nhân được cung cấp
   • Chi tiết ứng dụng, tên, nơi cư trú (tỉnh và thành phố) và các thông tin liên quan khác
   • ⅲ) Nguồn cung cấp
   • Chính quyền quốc gia và địa phương
  • Công ty sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba ngoài các trường hợp nêu trên, ngoại trừ các trường hợp được quy định dưới đây.
  • • Khi đã có sự đồng ý trước của cá nhân
  • • Khi luật pháp yêu cầu
  • • Khi việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ tính mạng, cơ thể và/hoặc tài sản của một cá nhân và không thể có được sự đồng ý trực tiếp từ cá nhân đó
  • • Khi việc tiết lộ được yêu cầu cụ thể để cải thiện sức khỏe cộng đồng hoặc để bảo vệ phúc lợi của trẻ em và không thể có được sự đồng ý trực tiếp từ cá nhân
  • • Khi có nhu cầu hợp tác với cơ quan trung ương, chính quyền địa phương và/hoặc cá nhân, tổ chức được cơ quan trung ương hoặc chính quyền địa phương ủy thác để thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật. Và việc nhận được sự đồng ý của cá nhân có khả năng cản trở việc thực hiện các công việc liên quan
 • 6) Cung cấp Thông tin cá nhân cho Bên thứ ba ở Nước ngoài
  • a) Công ty có thể cung cấp hoặc ủy thác thông tin cá nhân cho bên thứ ba ở nước ngoài trong bất kỳ trường hợp nào được quy định dưới đây.
   • ⅰ) Khi nhà cung cấp dịch vụ của dịch vụ du lịch hoặc dịch vụ ăn uống mà người dùng đã đặt là bên thứ ba ở nước ngoài
   • ⅱ) Khi Công ty ủy thác tất cả hoặc một phần việc xử lý thông tin cá nhân có được cho bên thứ ba ở nước ngoài trong phạm vi cần thiết để cho phép mục đích sử dụng
   • Khi người dùng đăng ký các dịch vụ du lịch nước ngoài hoặc dịch vụ ăn uống qua skyticket, có thể sắp xếp thông qua các nhà bán buôn nước ngoài ở Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ hoặc Hàn Quốc (Công ty sẽ cung cấp sự giám sát cần thiết và phù hợp đối với người nhận hàng sau khi ký kết thỏa thuận không tiết lộ và sẽ bao gồm các điều khoản liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân)
  • b) Công ty phải được sự đồng ý trước của người dùng khi cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba ở nước ngoài, bao gồm cả các giao dịch ký gửi, ngoại trừ ở nước ngoài (*1), nơi bên thứ ba có hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân. tương đương với thực hiện ở Nhật Bản.
  • c) Thông tin về bảo vệ thông tin cá nhân của bên thứ ba ở nước ngoài.
   • ⅰ) Nếu thông tin cá nhân của người dùng được cung cấp hoặc ủy quyền cho bên thứ ba ở nước ngoài, các chi tiết liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân ở nước ngoài đó có sẵn trong kết quả khảo sát của Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân (https://www.ppc.go.jp/en/legal/). Có thể tìm thấy tên cụ thể của các quốc gia mà thông tin sẽ được cung cấp hoặc ủy thác trong email xác nhận đặt dịch vụ du lịch hoặc dịch vụ ăn uống mà người dùng đã đăng ký hoặc trên "Trang của tôi" của trang web này hoặc bằng cách liên hệ với liên hệ được liệt kê trong "11) Liên hệ để biết Chính sách Bảo mật".
   • ⅱ) Thông tin cá nhân có thể được cung cấp cho các quốc gia không được liệt kê trong kết quả khảo sát của Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân. Vui lòng tham khảo "11) Liên hệ để biết Chính sách Bảo mật" dưới đây nếu cần khảo sát.
    • *1) Các quốc gia tuân theo GDPR (Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU) và Vương quốc Anh (được Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân chỉ định là quốc gia nước ngoài có hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân tương đương với mức độ bảo vệ ở Nhật Bản)
    • *Áo, Bỉ, Bulgaria, Croatia, Síp, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ireland, Ý, Latvia, Litva, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Slovakia, Slovenia , Tây Ban Nha, Thụy Điển, Liechtenstein, Iceland, Na Uy, Vương quốc Anh
 • 7) Sử dụng Cookie
 • Công ty sử dụng cookie để đảm bảo chức năng phù hợp của dịch vụ và/hoặc để cung cấp sự tiện lợi và hài lòng nâng cao cho người dùng của chúng tôi.
 • Cookies là thông tin được lưu trữ trên máy tính, điện thoại di động và các thiết bị khác từ trang web của Công ty bởi trình duyệt của người dùng.
 • Công ty sử dụng cookie chủ yếu cho các mục đích được nêu dưới đây.
  • • Lưu các tìm kiếm trước đây và cài đặt hiển thị tùy chỉnh của người dùng
  • • Tự động xác thực tài khoản người dùng và lưu trữ thông tin đăng nhập
  • • Phân tích trạng thái sử dụng dịch vụ của chúng tôi bởi người dùng nhằm mục đích cung cấp dịch vụ được cải thiện
 • Công ty sử dụng Google Analytics do Google LLC cung cấp để hiểu và phân tích trạng thái sử dụng các dịch vụ của chúng tôi nhằm cung cấp các dịch vụ thuận tiện và thân thiện với người dùng của chúng tôi.
 • Khi người dùng truy cập các dịch vụ của chúng tôi, trình duyệt web của họ có thể tự động gửi thông tin như địa chỉ của trang được truy cập và địa chỉ IP tới Google LLC. Google cũng có thể đặt cookie trong trình duyệt của bạn để thu thập dữ liệu hoặc đọc các cookie hiện có. Thông tin này sẽ chỉ được sử dụng để phân tích và cải thiện việc sử dụng trang web cũng như cung cấp các dịch vụ khác. Thông tin đó không chứa bất kỳ định danh cá nhân nào.
 • Phương pháp thu thập và sử dụng thông tin truy cập của Google LLC chịu sự điều chỉnh của Điều khoản dịch vụ của Google Analytics và Chính sách bảo mật của Google (Quyền riêng tư & Điều khoản). Người dùng có thể vô hiệu hóa việc thu thập thông tin (dữ liệu) bằng cách cài đặt "Tiện ích bổ sung trình duyệt từ chối Google Analytics" trên trình duyệt của họ.
 • 8) Thực hiện các quyền GDPR (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu)
 • Người dùng là cư dân của các Quốc gia Thành viên EU và tuân theo GDPR và muốn thực hiện các quyền của mình theo GDPR bắt buộc phải liên hệ ban đầu với địa chỉ liên hệ được liệt kê trong điều khoản "11) Liên hệ để biết Chính sách Bảo mật" dưới đây.
 • Người dùng có thể khiếu nại với các cơ quan giám sát nếu họ không hài lòng với việc Công ty xử lý thông tin cá nhân của họ.
 • 9) Sửa đổi Chính sách này
 • Công ty có quyền thay đổi Chính sách quyền riêng tư của mình theo thời gian để cải thiện việc quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân (dữ liệu) đúng cách. Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên trang web của Công ty và người dùng nên kiểm tra Chính sách quyền riêng tư được cập nhật.
 • 10) Yêu cầu Tiết lộ Thông tin Cá nhân
 • Người dùng muốn được thông báo về mục đích sử dụng thông tin cá nhân của họ do Công ty nắm giữ, tiết lộ, sửa, thêm hoặc xóa nội dung, ngừng sử dụng và/hoặc xóa hoặc ngừng cung cấp cho bên thứ ba, sẽ được hướng dẫn về các thủ tục cần thiết và có thể liên hệ với Người liên hệ về thông tin cá nhân để được giải đáp các thắc mắc như được mô tả trong khoản 11) dưới đây. Các hành động cần thiết sẽ được thực hiện không chậm trễ theo luật pháp và các quy định của chúng tôi. Bất kể những điều đã nói ở trên, trong trường hợp không thể tuân thủ toàn bộ hoặc một phần yêu cầu, (những) lý do sẽ được cung cấp cho (những) người dùng.
 • 11) Liên hệ để biết Chính sách Bảo mật
 • Đối với bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách quyền riêng tư này, yêu cầu tiết lộ, thực hiện các quyền theo GDPR và/hoặc bất kỳ nhận xét hoặc yêu cầu nào khác liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ liên hệ dưới đây.