1. Trang chủ
  2. Âu châu
  3. Pháp
  4. Marseille

Tổng quan về Marseille

Marseille
Dân số-
mã thành phốMRS
Các hãng hàng không phổ biến
  • Air France
  • Turkish Airlines
  • Lufthansa German Airlines
Giờ bayKhoảng 13~17 giờ
Xem thông tin chuyến bay từMarseille

Lên đến Marseille có thể đạt được trong khoảng 13~17 thời gian bằng máy bay. Tìm hiểu trước về lịch sử Marseille, nền kinh tế, khí hậu, các lựa chọn giao thông chính và tận hưởng chuyến đi Marseille một cách có ý nghĩa.

So sánh giá thấp nhất cho Pháp trong nước từ Marseille