1. Trang chủ
  2. Âu châu
  3. Pháp
  4. Montpellier

Tổng quan về Montpellier

Montpellier
Dân số-
mã thành phốMPL
Các hãng hàng không phổ biến
  • KLM Royal Dutch Airlines
  • Air France
  • Japan Airlines
Giờ bayKhoảng 13~17 giờ
Xem thông tin chuyến bay từMontpellier

Lên đến Montpellier có thể đạt được trong khoảng 13~17 thời gian bằng máy bay. Tìm hiểu trước về lịch sử Montpellier, nền kinh tế, khí hậu, các lựa chọn giao thông chính và tận hưởng chuyến đi Montpellier một cách có ý nghĩa.

So sánh giá thấp nhất cho Pháp trong nước từ Montpellier