1. Trang chủ
  2. Trung Mỹ và Caribe
  3. Haiti
  4. Port-au-Prince

Tổng quan về Port-au-Prince

Port-au-Prince
Dân số-
mã thành phốPAP
Các hãng hàng không phổ biến
  • Copa Airlines
  • American Airlines
Giờ bayKhoảng 21~22 giờ
Xem thông tin chuyến bay từPort-au-Prince

Lên đến Port-au-Prince có thể đạt được trong khoảng 21~22 thời gian bằng máy bay. Tìm hiểu trước về lịch sử Port-au-Prince, nền kinh tế, khí hậu, các lựa chọn giao thông chính và tận hưởng chuyến đi Port-au-Prince một cách có ý nghĩa.