1. Trang chủ
  2. Trung đông
  3. Jordan
  4. Amman

Tổng quan về Amman

Amman
Dân số-
mã thành phốAMM
Các hãng hàng không phổ biến
  • Emirates Airlines
  • Qatar Airways
  • Etihad Airways
Giờ bayKhoảng 10~12 giờ

Lên đến Amman có thể đạt được trong khoảng 10~12 thời gian bằng máy bay. Tìm hiểu trước về lịch sử Amman, nền kinh tế, khí hậu, các lựa chọn giao thông chính và tận hưởng chuyến đi Amman một cách có ý nghĩa.

$(function() { $('.header_service_menu li').css('width', '50%'); });