1. Trang chủ
  2. Hawaii Pacific
  3. Samoa
  4. Apia

Tổng quan về Apia

Apia
Dân số-
mã thành phốAPW
Các hãng hàng không phổ biến
  • Air New Zealand
  • Air Pacific
  • Singapore Airlines
Giờ bayKhoảng 15~17 giờ

Lên đến Apia có thể đạt được trong khoảng 15~17 thời gian bằng máy bay. Tìm hiểu trước về lịch sử Apia, nền kinh tế, khí hậu, các lựa chọn giao thông chính và tận hưởng chuyến đi Apia một cách có ý nghĩa.

$(function() { $('.header_service_menu li').css('width', '50%'); });