1. Trang chủ
  2. Trung đông
  3. Kuwait
  4. Thành phố Kuwait

Tổng quan về Thành phố Kuwait

Thành phố Kuwait
Dân số-
mã thành phốKWI
Các hãng hàng không phổ biến
  • Emirates Airlines
  • Qatar Airways
  • Gulf Air
Giờ bayKhoảng 9~11 giờ

Lên đến Thành phố Kuwait có thể đạt được trong khoảng 9~11 thời gian bằng máy bay. Tìm hiểu trước về lịch sử Thành phố Kuwait, nền kinh tế, khí hậu, các lựa chọn giao thông chính và tận hưởng chuyến đi Thành phố Kuwait một cách có ý nghĩa.

$(function() { $('.header_service_menu li').css('width', '50%'); });