1. Trang chủ
  2. Bắc Mỹ
$(function() { $('.header_service_menu li').css('width', '50%'); });