1. Trang chủ
  2. Trung đông
  3. Oman

Điểm Oman để kiểm tra trước khi đi du lịch

Tên chính thức----
Dân số----
vốn----
mã quốc gia----
Ngôn ngữ----
Mã quốc gia (đối với điện thoại)----

Oman Đó là khoảng bằng máy bay cho đến khi ---- Bạn có thể đi trong thời gian. Oman Kiểm tra khí hậu, tiền tệ, tôn giáo, cách cư xử, vv Oman Hãy tận hưởng chuyến đi.

$(function() { $('.header_service_menu li').css('width', '50%'); });