1. Trang chủ
  2. Hawaii Pacific
  3. Palau

Điểm Palau để kiểm tra trước khi đi du lịch

Tên chính thức----
Dân số----
vốn----
mã quốc gia----
Ngôn ngữ----
Mã quốc gia (đối với điện thoại)----

Palau Đó là khoảng bằng máy bay cho đến khi 13 Bạn có thể đi trong thời gian. Palau Kiểm tra khí hậu, tiền tệ, tôn giáo, cách cư xử, vv Palau Hãy tận hưởng chuyến đi.

$(function() { $('.header_service_menu li').css('width', '50%'); });