1. Trang chủ
  2. Trung Mỹ và Caribe
  3. Panama
  4. Thành phố Panama

Tổng quan về Thành phố Panama

Thành phố Panama
Dân số-
mã thành phốPTY
Các hãng hàng không phổ biến
  • United Airlines
  • Copa Airlines
  • Turkish Airlines
Giờ bayKhoảng 21~23 giờ

Lên đến Thành phố Panama có thể đạt được trong khoảng 21~23 thời gian bằng máy bay. Tìm hiểu trước về lịch sử Thành phố Panama, nền kinh tế, khí hậu, các lựa chọn giao thông chính và tận hưởng chuyến đi Thành phố Panama một cách có ý nghĩa.

$(function() { $('.header_service_menu li').css('width', '50%'); });