1. Trang chủ
  2. Nam Mỹ
  3. Bolivia (Cộng hoà Đa dân tộc Bolivia)
  4. Santa Cruz

Tổng quan về Santa Cruz

Santa Cruz
Dân số-
mã thành phốSRZ
Các hãng hàng không phổ biến
  • LATAM Airlines Chile
  • United Airlines
  • Japan Airlines
Giờ bayKhoảng 24~27 giờ

Lên đến Santa Cruz có thể đạt được trong khoảng 24~27 thời gian bằng máy bay. Tìm hiểu trước về lịch sử Santa Cruz, nền kinh tế, khí hậu, các lựa chọn giao thông chính và tận hưởng chuyến đi Santa Cruz một cách có ý nghĩa.

$(function() { $('.header_service_menu li').css('width', '50%'); });