1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xem chuyến bay đã đặt vé・Nhập Thông tin Khách hàng
 4. Xác nhận thông tin yêu cầu đặt vé
 5. Yêu cầu đặt vé hoàn tất
 6. Mua
Đà Nẵng(DAD)Busan(PUS)

mỗi người / Thuế chi phí và phụ phí không được tính

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo Số điểm dừng

 • USD369
 • USD457

Lọc theo Hãng hàng không

LJJin Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD237
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ76)

  • 2019/07/1700:30
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/07/17 06:35
  • Busan
  • 4h 5m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Jin Air LJ75)

  • 2019/07/1822:05
  • Busan
  • 2019/07/19 (+1) 00:35
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 4h 30m
  • Không ngừng

Trên lịch Đà Nẵng⇔Busan Kiểm tra giá thấp nhất

Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Từ Busan(PUS) USD240~

OZAsiana Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD278
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Asiana Airlines OZ780)

  • 2019/07/1702:15
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/07/17 08:45
  • Busan
  • 4h 30m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Asiana Airlines OZ779)

  • 2019/07/1821:35
  • Busan
  • 2019/07/19 (+1) 00:30
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 4h 55m
  • Không ngừng

KEKorean Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD312
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:7.
 • Hành trình 1

  Korean Air KE5772)

  • 2019/07/1700:30
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/07/17 06:35
  • Busan
  • 4h 5m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Korean Air KE5771)

  • 2019/07/1822:05
  • Busan
  • 2019/07/19 (+1) 00:35
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 4h 30m
  • Không ngừng

OZAsiana Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD306
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Asiana Airlines OZ780)

  • 2019/07/1702:15
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/07/17 08:45
  • Busan
  • 4h 30m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Asiana Airlines OZ8532,OZ755)

  • 2019/07/1807:00
  • Busan
  • 2019/07/18 21:35
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 16h 35m

OZAsiana Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD306
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Asiana Airlines OZ780)

  • 2019/07/1702:15
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/07/17 08:45
  • Busan
  • 4h 30m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Asiana Airlines OZ8534,OZ755)

  • 2019/07/1816:30
  • Busan
  • 2019/07/18 21:35
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 7h 5m

OZAsiana Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD318
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Asiana Airlines OZ9672,OZ8531)

  • 2019/07/1702:20
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/07/17 20:20
  • Busan
  • 16h 0m
 • Hành trình 2

  Asiana Airlines OZ779)

  • 2019/07/1821:35
  • Busan
  • 2019/07/19 (+1) 00:30
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 4h 55m
  • Không ngừng

OZAsiana Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD318
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Asiana Airlines OZ9672,OZ8533)

  • 2019/07/1702:20
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/07/18 (+1) 07:30
  • Busan
  • 27h 10m
 • Hành trình 2

  Asiana Airlines OZ779)

  • 2019/07/1821:35
  • Busan
  • 2019/07/19 (+1) 00:30
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 4h 55m
  • Không ngừng

KEKorean Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD336
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:7.
 • Hành trình 1

  Korean Air KE5772)

  • 2019/07/1700:30
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/07/17 06:35
  • Busan
  • 4h 5m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Korean Air KE465)

  • 2019/07/1821:35
  • Busan
  • 2019/07/19 (+1) 00:30
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 4h 55m
  • Không ngừng