1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xác nhận chuyến bay đã đặt・Nhập thông tin hành khách
 4. Xác nhận thông tin đăng ký
 5. Đăng ký vé hoàn tất
 6. Mua vé

Vui lòng đợi...

Đang tìm kiếm ()

Lọc theo lịch trình bay

Đà Nẵng(DAD) Osaka(OSA)

Điểm đi:Đà Nẵng(DAD)

Điểm đến:Osaka(OSA)

Osaka(OSA) Đà Nẵng(DAD)

Điểm đi:Osaka(OSA)

Điểm đến:Đà Nẵng(DAD)

Lọc theo số điểm dừng

 • USD259

Lọc theo hãng hàng không

Air Macau 飛行機 最安値Air Macau

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD259
Còn lại :4.
 • Hành trình 1

  Air Macau NX977,NX856)

  • 2024/07/0521:50
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2024/07/06 (+1) 12:45
  • Osaka (Kansai)
  • 12h 55m
 • Hành trình 2

  Air Macau NX855,NX978)

  • 2024/07/0813:45
  • Osaka (Kansai)
  • 2024/07/08 20:30
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 8h 45m
Xem chi tiết chuyến bay

Trên lịch Đà Nẵng⇔Osaka Kiểm tra giá thấp nhất

Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Từ Osaka(KIX) USD259~

Jin Air 飛行機 最安値Jin Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD535
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ82,LJ233)

  • 2024/07/0501:25
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2024/07/05 12:00
  • Osaka (Kansai)
  • 8h 35m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ238,LJ81)

  • 2024/07/0817:30
  • Osaka (Kansai)
  • 2024/07/08 23:05
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 7h 35m
Xem chi tiết chuyến bay

Jin Air 飛行機 最安値Jin Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD535
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ82,LJ233)

  • 2024/07/0501:25
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2024/07/05 12:00
  • Osaka (Kansai)
  • 8h 35m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ236,LJ81)

  • 2024/07/0816:15
  • Osaka (Kansai)
  • 2024/07/08 23:05
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 8h 50m
Xem chi tiết chuyến bay

Jin Air 飛行機 最安値Jin Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD513
Còn lại :2.
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ82,LJ237)

  • 2024/07/0501:25
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2024/07/05 16:30
  • Osaka (Kansai)
  • 13h 5m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ238,LJ81)

  • 2024/07/0817:30
  • Osaka (Kansai)
  • 2024/07/08 23:05
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 7h 35m
Xem chi tiết chuyến bay

Jin Air 飛行機 最安値Jin Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD535
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ82,LJ235)

  • 2024/07/0501:25
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2024/07/05 15:15
  • Osaka (Kansai)
  • 11h 50m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ238,LJ81)

  • 2024/07/0817:30
  • Osaka (Kansai)
  • 2024/07/08 23:05
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 7h 35m
Xem chi tiết chuyến bay

Jin Air 飛行機 最安値Jin Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD513
Còn lại :2.
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ82,LJ237)

  • 2024/07/0501:25
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2024/07/05 16:30
  • Osaka (Kansai)
  • 13h 5m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ236,LJ81)

  • 2024/07/0816:15
  • Osaka (Kansai)
  • 2024/07/08 23:05
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 8h 50m
Xem chi tiết chuyến bay

Jin Air 飛行機 最安値Jin Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD535
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ82,LJ233)

  • 2024/07/0501:25
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2024/07/05 12:00
  • Osaka (Kansai)
  • 8h 35m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ234,LJ81)

  • 2024/07/0813:10
  • Osaka (Kansai)
  • 2024/07/08 23:05
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 11h 55m
Xem chi tiết chuyến bay

Jin Air 飛行機 最安値Jin Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD535
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ82,LJ235)

  • 2024/07/0501:25
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2024/07/05 15:15
  • Osaka (Kansai)
  • 11h 50m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ236,LJ81)

  • 2024/07/0816:15
  • Osaka (Kansai)
  • 2024/07/08 23:05
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 8h 50m
Xem chi tiết chuyến bay