1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xác nhận chuyến bay đã đặt・Nhập thông tin hành khách
 4. Xác nhận thông tin đăng ký
 5. Đăng ký vé hoàn tất
 6. Mua vé

Vui lòng đợi...

Đang tìm kiếm ()

Lọc theo lịch trình bay

Đà Nẵng(DAD) Tokyo(TYO)

Điểm đi:Đà Nẵng(DAD)

Điểm đến:Tokyo(TYO)

Tokyo(TYO) Đà Nẵng(DAD)

Điểm đi:Tokyo(TYO)

Điểm đến:Đà Nẵng(DAD)

Lọc theo số điểm dừng

 • USD2,693
 • USD280

Lọc theo hãng hàng không

Air Macau 飛行機 最安値Air Macau

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD280
Còn lại :4.
 • Hành trình 1

  Air Macau NX977,NX862)

  • 2024/05/0921:50
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2024/05/10 (+1) 15:00
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 15h 10m
 • Hành trình 2

  Air Macau NX861,NX978)

  • 2024/05/1316:00
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 2024/05/14 (+1) 20:30
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 30h 30m
Xem chi tiết chuyến bay

Jin Air 飛行機 最安値Jin Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD570
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ82,LJ205)

  • 2024/05/0901:25
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2024/05/09 12:15
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 8h 50m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ206,LJ81)

  • 2024/05/1313:25
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 2024/05/13 23:05
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 11h 40m
Xem chi tiết chuyến bay

Jin Air 飛行機 最安値Jin Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD539
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ82,LJ207)

  • 2024/05/0901:25
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2024/05/09 16:00
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 12h 35m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ206,LJ81)

  • 2024/05/1313:25
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 2024/05/13 23:05
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 11h 40m
Xem chi tiết chuyến bay

Jin Air 飛行機 最安値Jin Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD515
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ82,LJ207)

  • 2024/05/0901:25
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2024/05/09 16:00
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 12h 35m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ202,LJ81)

  • 2024/05/1310:20
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 2024/05/13 23:05
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 14h 45m
Xem chi tiết chuyến bay

Jin Air 飛行機 最安値Jin Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD562
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ82,LJ205)

  • 2024/05/0901:25
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2024/05/09 12:15
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 8h 50m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ204,LJ81)

  • 2024/05/1311:10
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 2024/05/13 23:05
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 13h 55m
Xem chi tiết chuyến bay

Jin Air 飛行機 最安値Jin Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD539
Còn lại :2.
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ82,LJ209)

  • 2024/05/0901:25
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2024/05/09 17:10
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 13h 45m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ206,LJ81)

  • 2024/05/1313:25
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 2024/05/13 23:05
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 11h 40m
Xem chi tiết chuyến bay

Jin Air 飛行機 最安値Jin Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD531
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ82,LJ207)

  • 2024/05/0901:25
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2024/05/09 16:00
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 12h 35m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ204,LJ81)

  • 2024/05/1311:10
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 2024/05/13 23:05
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 13h 55m
Xem chi tiết chuyến bay

Jin Air 飛行機 最安値Jin Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD515
Còn lại :2.
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ82,LJ209)

  • 2024/05/0901:25
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2024/05/09 17:10
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 13h 45m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ202,LJ81)

  • 2024/05/1310:20
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 2024/05/13 23:05
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 14h 45m
Xem chi tiết chuyến bay