1. Trang chủ
  2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
  3. Xem chuyến bay đã đặt vé・Nhập Thông tin Khách hàng
  4. Xác nhận thông tin yêu cầu đặt vé
  5. Yêu cầu đặt vé hoàn tất
  6. Mua
Đà Nẵng(DAD)Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)

mỗi người / Thuế chi phí và phụ phí không được tính

Lọc theo lịch trình bay

Đà Nẵng(DAD) Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)
Thành phố Hồ Chí Minh(SGN) Đà Nẵng(DAD)

Lọc theo Số điểm dừng

Lọc theo Hãng hàng không

Không có chuyến bay nào phù hợp với tiêu chí tìm kiếm của bạn. Vui lòng thay đổi tiêu chí về chuyến bay và tìm kiếm lại.