1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xác nhận chuyến bay đã đặt・Nhập thông tin hành khách
 4. Xác nhận thông tin đăng ký
 5. Đăng ký vé hoàn tất
 6. Mua vé

Vui lòng đợi...

Đang tìm kiếm ()

Lọc theo lịch trình bay

Đà Nẵng(DAD) Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)
Thành phố Hồ Chí Minh(SGN) Đà Nẵng(DAD)

Lọc theo số điểm dừng

 • USD216

Lọc theo hãng hàng không

Bamboo Airways 飛行機 最安値Bamboo Airways

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD217
 • Hành trình 1

  Bamboo Airways QH171)

  • 2023/08/1516:30
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2023/08/15 17:55
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 25m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Bamboo Airways QH170)

  • 2023/08/1720:20
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/08/17 21:40
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 1h 20m
  • Bay thẳng

Trên lịch Đà Nẵng⇔Thành phố Hồ Chí Minh Kiểm tra giá thấp nhất

Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Từ Thành phố Hồ Chí Minh(SGN) USD216~

Bamboo Airways 飛行機 最安値Bamboo Airways

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD217
 • Hành trình 1

  Bamboo Airways QH191)

  • 2023/08/1522:20
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2023/08/15 23:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 30m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Bamboo Airways QH170)

  • 2023/08/1720:20
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/08/17 21:40
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 1h 20m
  • Bay thẳng

Bamboo Airways 飛行機 最安値Bamboo Airways

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD217
 • Hành trình 1

  Bamboo Airways QH171)

  • 2023/08/1516:30
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2023/08/15 17:55
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 25m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Bamboo Airways QH150)

  • 2023/08/1705:40
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/08/17 07:10
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 1h 30m
  • Bay thẳng

Bamboo Airways 飛行機 最安値Bamboo Airways

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD217
 • Hành trình 1

  Bamboo Airways QH191)

  • 2023/08/1522:20
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2023/08/15 23:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 30m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Bamboo Airways QH150)

  • 2023/08/1705:40
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/08/17 07:10
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 1h 30m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD274
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN141)

  • 2023/08/1506:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2023/08/15 07:40
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 40m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN104)

  • 2023/08/1719:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/08/17 21:20
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 1h 30m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD274
Còn lại :4.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN141)

  • 2023/08/1506:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2023/08/15 07:40
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 40m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN142)

  • 2023/08/1720:40
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/08/17 22:10
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 1h 30m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD274
Còn lại :4.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN141)

  • 2023/08/1506:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2023/08/15 07:40
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 40m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN140)

  • 2023/08/1721:20
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/08/17 22:50
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 1h 30m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD274
Còn lại :4.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN141)

  • 2023/08/1506:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2023/08/15 07:40
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 40m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN7104)

  • 2023/08/1721:55
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/08/17 23:25
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 1h 30m
  • Bay thẳng