1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xem chuyến bay đã đặt vé・Nhập Thông tin Khách hàng
 4. Xác nhận thông tin yêu cầu đặt vé
 5. Yêu cầu đặt vé hoàn tất
 6. Mua
Đà Nẵng(DAD)Nagoya(NGO)

mỗi người / Thuế chi phí và phụ phí không được tính

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo Số điểm dừng

 • USD451
 • USD458

Lọc theo Hãng hàng không

MUChina Eastern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD217
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU5014,MU743)

  • 2019/09/1001:20
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/09/10 19:50
  • Nagoya (Chubu)
  • 16h 30m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU744,MU5013)

  • 2019/09/1609:00
  • Nagoya (Chubu)
  • 2019/09/17 (+1) 00:20
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 17h 20m

Trên lịch Đà Nẵng⇔Nagoya Kiểm tra giá thấp nhất

Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Từ Nagoya(NGO) USD451~

MUChina Eastern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD217
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU5014,MU743)

  • 2019/09/1001:20
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/09/10 19:50
  • Nagoya (Chubu)
  • 16h 30m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU292,MU272,MU5013)

  • 2019/09/1608:55
  • Nagoya (Chubu)
  • 2019/09/17 (+1) 00:20
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 17h 25m

MUChina Eastern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD217
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU5014,MU743)

  • 2019/09/1001:20
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/09/10 19:50
  • Nagoya (Chubu)
  • 16h 30m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU292,MU5155,MU5013)

  • 2019/09/1608:55
  • Nagoya (Chubu)
  • 2019/09/17 (+1) 00:20
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 17h 25m

MUChina Eastern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD217
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU5014,MU743)

  • 2019/09/1001:20
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/09/10 19:50
  • Nagoya (Chubu)
  • 16h 30m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU292,MU5115,MU5013)

  • 2019/09/1608:55
  • Nagoya (Chubu)
  • 2019/09/17 (+1) 00:20
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 17h 25m

MUChina Eastern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD217
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU5014,MU743)

  • 2019/09/1001:20
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/09/10 19:50
  • Nagoya (Chubu)
  • 16h 30m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU292,MU5117,MU5013)

  • 2019/09/1608:55
  • Nagoya (Chubu)
  • 2019/09/17 (+1) 00:20
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 17h 25m

MUChina Eastern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD217
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU5014,MU743)

  • 2019/09/1001:20
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/09/10 19:50
  • Nagoya (Chubu)
  • 16h 30m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU2692,MU272,MU5013)

  • 2019/09/1610:30
  • Nagoya (Chubu)
  • 2019/09/17 (+1) 00:20
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 15h 50m

MUChina Eastern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD217
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU5014,MU5104,MU291)

  • 2019/09/1001:20
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/09/10 20:50
  • Nagoya (Chubu)
  • 17h 30m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU744,MU5013)

  • 2019/09/1609:00
  • Nagoya (Chubu)
  • 2019/09/17 (+1) 00:20
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 17h 20m

MUChina Eastern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD217
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU5014,MU5104,MU2691)

  • 2019/09/1001:20
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/09/10 21:35
  • Nagoya (Chubu)
  • 18h 15m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU744,MU5013)

  • 2019/09/1609:00
  • Nagoya (Chubu)
  • 2019/09/17 (+1) 00:20
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 17h 20m