1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xác nhận chuyến bay đã đặt・Nhập thông tin hành khách
 4. Xác nhận thông tin đăng ký
 5. Đăng ký vé hoàn tất
 6. Mua vé

Vui lòng đợi...

Đang tìm kiếm ()

Lọc theo lịch trình bay

Hà Nội(HAN) Nagoya(NGO)

Điểm đi:Hà Nội(HAN)

Điểm đến:Nagoya(NGO)

Nagoya(NGO) Hà Nội(HAN)

Điểm đi:Nagoya(NGO)

Điểm đến:Hà Nội(HAN)

Lọc theo số điểm dừng

 • USD2,700
 • USD550

Lọc theo hãng hàng không

China Eastern Airlines 飛行機 最安値China Eastern Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD552
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU5076,MU8637)

  • 2024/03/2802:25
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/03/28 15:00
  • Nagoya (Chubu)
  • 10h 35m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU720,MU5075)

  • 2024/04/0717:00
  • Nagoya (Chubu)
  • 2024/04/08 (+1) 01:20
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 10h 20m
Xem chi tiết chuyến bay

Trên lịch Hà Nội⇔Nagoya Kiểm tra giá thấp nhất

Hà Nội (Nội Bài) Từ Nagoya(NGO) USD432~

China Eastern Airlines 飛行機 最安値China Eastern Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD552
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU5076,MU719)

  • 2024/03/2802:25
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/03/28 16:00
  • Nagoya (Chubu)
  • 11h 35m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU720,MU5075)

  • 2024/04/0717:00
  • Nagoya (Chubu)
  • 2024/04/08 (+1) 01:20
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 10h 20m
Xem chi tiết chuyến bay

China Eastern Airlines 飛行機 最安値China Eastern Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD592
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU5076,MU529)

  • 2024/03/2802:25
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/03/28 12:35
  • Nagoya (Chubu)
  • 8h 10m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU720,MU5075)

  • 2024/04/0717:00
  • Nagoya (Chubu)
  • 2024/04/08 (+1) 01:20
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 10h 20m
Xem chi tiết chuyến bay

China Eastern Airlines 飛行機 最安値China Eastern Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD552
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU5076,MU8637)

  • 2024/03/2802:25
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/03/28 15:00
  • Nagoya (Chubu)
  • 10h 35m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU530,MU5075)

  • 2024/04/0713:35
  • Nagoya (Chubu)
  • 2024/04/08 (+1) 01:20
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 13h 45m
Xem chi tiết chuyến bay

China Eastern Airlines 飛行機 最安値China Eastern Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD552
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU5076,MU719)

  • 2024/03/2802:25
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/03/28 16:00
  • Nagoya (Chubu)
  • 11h 35m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU530,MU5075)

  • 2024/04/0713:35
  • Nagoya (Chubu)
  • 2024/04/08 (+1) 01:20
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 13h 45m
Xem chi tiết chuyến bay

China Eastern Airlines 飛行機 最安値China Eastern Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD592
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU5076,MU529)

  • 2024/03/2802:25
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/03/28 12:35
  • Nagoya (Chubu)
  • 8h 10m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU530,MU5075)

  • 2024/04/0713:35
  • Nagoya (Chubu)
  • 2024/04/08 (+1) 01:20
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 13h 45m
Xem chi tiết chuyến bay

China Eastern Airlines 飛行機 最安値China Eastern Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD697
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU5076,FM3087)

  • 2024/03/2802:25
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/03/28 12:35
  • Nagoya (Chubu)
  • 8h 10m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU720,MU5075)

  • 2024/04/0717:00
  • Nagoya (Chubu)
  • 2024/04/08 (+1) 01:20
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 10h 20m
Xem chi tiết chuyến bay

China Eastern Airlines 飛行機 最安値China Eastern Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD697
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU5076,FM889)

  • 2024/03/2802:25
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/03/28 15:00
  • Nagoya (Chubu)
  • 10h 35m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU720,MU5075)

  • 2024/04/0717:00
  • Nagoya (Chubu)
  • 2024/04/08 (+1) 01:20
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 10h 20m
Xem chi tiết chuyến bay