1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xác nhận chuyến bay đã đặt・Nhập thông tin hành khách
 4. Xác nhận thông tin đăng ký
 5. Đăng ký vé hoàn tất
 6. Mua vé

Vui lòng đợi...

Đang tìm kiếm ()

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo số điểm dừng

 • USD558

Lọc theo hãng hàng không

Jin Air 飛行機 最安値Jin Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD612
Còn lại :5.
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ60,LJ281)

  • 2023/06/1201:35
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2023/06/12 12:00
  • Osaka (Kansai)
  • 8h 25m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ214,LJ59)

  • 2023/06/1316:45
  • Osaka (Kansai)
  • 2023/06/13 23:30
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 8h 45m

Trên lịch Đà Nẵng⇔Osaka Kiểm tra giá thấp nhất

Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Từ Osaka(KIX) USD558~

Jin Air 飛行機 最安値Jin Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD596
Còn lại :3.
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ60,LJ213)

  • 2023/06/1201:35
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2023/06/12 15:35
  • Osaka (Kansai)
  • 12h 0m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ214,LJ59)

  • 2023/06/1316:45
  • Osaka (Kansai)
  • 2023/06/13 23:30
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 8h 45m

Jin Air 飛行機 最安値Jin Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD600
Còn lại :5.
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ60,LJ281)

  • 2023/06/1201:35
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2023/06/12 12:00
  • Osaka (Kansai)
  • 8h 25m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ282,LJ59)

  • 2023/06/1313:00
  • Osaka (Kansai)
  • 2023/06/13 23:30
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 12h 30m

Jin Air 飛行機 最安値Jin Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD575
Còn lại :5.
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ60,LJ281)

  • 2023/06/1201:35
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2023/06/12 12:00
  • Osaka (Kansai)
  • 8h 25m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ212,LJ59)

  • 2023/06/1310:40
  • Osaka (Kansai)
  • 2023/06/13 23:30
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 14h 50m

Jin Air 飛行機 最安値Jin Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD596
Còn lại :6.
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ60,LJ283)

  • 2023/06/1201:35
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2023/06/12 18:00
  • Osaka (Kansai)
  • 14h 25m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ214,LJ59)

  • 2023/06/1316:45
  • Osaka (Kansai)
  • 2023/06/13 23:30
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 8h 45m

Jin Air 飛行機 最安値Jin Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD584
Còn lại :3.
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ60,LJ213)

  • 2023/06/1201:35
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2023/06/12 15:35
  • Osaka (Kansai)
  • 12h 0m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ282,LJ59)

  • 2023/06/1313:00
  • Osaka (Kansai)
  • 2023/06/13 23:30
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 12h 30m

Jin Air 飛行機 最安値Jin Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD559
Còn lại :3.
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ60,LJ213)

  • 2023/06/1201:35
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2023/06/12 15:35
  • Osaka (Kansai)
  • 12h 0m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ212,LJ59)

  • 2023/06/1310:40
  • Osaka (Kansai)
  • 2023/06/13 23:30
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 14h 50m

Jin Air 飛行機 最安値Jin Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD584
Còn lại :6.
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ60,LJ283)

  • 2023/06/1201:35
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2023/06/12 18:00
  • Osaka (Kansai)
  • 14h 25m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ282,LJ59)

  • 2023/06/1313:00
  • Osaka (Kansai)
  • 2023/06/13 23:30
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 12h 30m