1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xem chuyến bay đã đặt vé・Nhập Thông tin Khách hàng
 4. Xác nhận thông tin yêu cầu đặt vé
 5. Yêu cầu đặt vé hoàn tất
 6. Mua
Đà Nẵng(DAD)Osaka(OSA)

mỗi người / Thuế chi phí và phụ phí không được tính

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo Số điểm dừng

 • USD826
 • USD402

Lọc theo Hãng hàng không

LJJin Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD236
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ76,LJ217)

  • 2019/06/1300:30
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/06/13 19:00
  • Osaka (Kansai)
  • 16h 30m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ216,LJ75)

  • 2019/06/1710:25
  • Osaka (Kansai)
  • 2019/06/18 (+1) 00:35
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 16h 10m

LJJin Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD243
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:1.
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ60,LJ281)

  • 2019/06/1301:35
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/06/13 12:10
  • Osaka (Kansai)
  • 8h 35m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ216,LJ75)

  • 2019/06/1710:25
  • Osaka (Kansai)
  • 2019/06/18 (+1) 00:35
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 16h 10m

LJJin Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD243
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ60,LJ213)

  • 2019/06/1301:35
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/06/13 15:25
  • Osaka (Kansai)
  • 11h 50m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ216,LJ75)

  • 2019/06/1710:25
  • Osaka (Kansai)
  • 2019/06/18 (+1) 00:35
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 16h 10m

LJJin Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD243
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:1.
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ78,LJ213)

  • 2019/06/1311:10
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/06/14 (+1) 15:25
  • Osaka (Kansai)
  • 26h 15m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ216,LJ75)

  • 2019/06/1710:25
  • Osaka (Kansai)
  • 2019/06/18 (+1) 00:35
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 16h 10m

LJJin Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD243
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:1.
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ80,LJ213)

  • 2019/06/1321:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/06/14 (+1) 15:25
  • Osaka (Kansai)
  • 16h 25m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ216,LJ75)

  • 2019/06/1710:25
  • Osaka (Kansai)
  • 2019/06/18 (+1) 00:35
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 16h 10m

LJJin Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD252
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ76,LJ217)

  • 2019/06/1300:30
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/06/13 19:00
  • Osaka (Kansai)
  • 16h 30m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ282,LJ79)

  • 2019/06/1713:10
  • Osaka (Kansai)
  • 2019/06/17 20:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 8h 50m

LJJin Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD252
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ76,LJ217)

  • 2019/06/1300:30
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/06/13 19:00
  • Osaka (Kansai)
  • 16h 30m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ282,LJ59)

  • 2019/06/1713:10
  • Osaka (Kansai)
  • 2019/06/17 23:30
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 12h 20m

LJJin Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD252
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ76,LJ217)

  • 2019/06/1300:30
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/06/13 19:00
  • Osaka (Kansai)
  • 16h 30m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ282,LJ77)

  • 2019/06/1713:10
  • Osaka (Kansai)
  • 2019/06/18 (+1) 10:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 22h 50m