1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xác nhận chuyến bay đã đặt・Nhập thông tin hành khách
 4. Xác nhận thông tin đăng ký
 5. Đăng ký vé hoàn tất
 6. Mua vé

Vui lòng đợi...

Đang tìm kiếm ()

Lọc theo lịch trình bay

Thành phố Hồ Chí Minh(SGN) Osaka(OSA)

Điểm đi:Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)

Điểm đến:Osaka(OSA)

Osaka(OSA) Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)

Điểm đi:Osaka(OSA)

Điểm đến:Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)

Lọc theo số điểm dừng

 • USD533
 • USD359

Lọc theo hãng hàng không

XiamenAir 飛行機 最安値XiamenAir

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD359
 • Hành trình 1

  XiamenAir MF842,MF839)

  • 2024/03/2507:55
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/03/25 17:55
  • Osaka (Kansai)
  • 8h 0m
 • Hành trình 2

  XiamenAir MF840,MF893)

  • 2024/04/0818:55
  • Osaka (Kansai)
  • 2024/04/09 (+1) 11:25
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 18h 30m
Xem chi tiết chuyến bay

Trên lịch Thành phố Hồ Chí Minh⇔Osaka Kiểm tra giá thấp nhất

Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) Từ Osaka(KIX) USD359~ Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) Từ Osaka(ITM) USD444~

VietJet Air 飛行機 最安値VietJet Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD533
 • Hành trình 1

  VietJet Air VJ828)

  • 2024/03/2501:20
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/03/25 08:30
  • Osaka (Kansai)
  • 5h 10m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  VietJet Air VJ829)

  • 2024/04/0809:30
  • Osaka (Kansai)
  • 2024/04/08 13:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 5h 30m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

China Eastern Airlines 飛行機 最安値China Eastern Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD692
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU282,MU515)

  • 2024/03/2502:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/03/25 13:00
  • Osaka (Kansai)
  • 8h 50m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU748,MU281)

  • 2024/04/0816:30
  • Osaka (Kansai)
  • 2024/04/09 (+1) 01:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 11h 5m
Xem chi tiết chuyến bay

China Eastern Airlines 飛行機 最安値China Eastern Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD692
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU282,MU515)

  • 2024/03/2502:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/03/25 13:00
  • Osaka (Kansai)
  • 8h 50m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU516,MU281)

  • 2024/04/0814:20
  • Osaka (Kansai)
  • 2024/04/09 (+1) 01:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 13h 15m
Xem chi tiết chuyến bay

China Eastern Airlines 飛行機 最安値China Eastern Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD692
Còn lại :5.
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU282,MU747)

  • 2024/03/2502:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/03/25 15:20
  • Osaka (Kansai)
  • 11h 10m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU748,MU281)

  • 2024/04/0816:30
  • Osaka (Kansai)
  • 2024/04/09 (+1) 01:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 11h 5m
Xem chi tiết chuyến bay

China Eastern Airlines 飛行機 最安値China Eastern Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD692
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU282,MU515)

  • 2024/03/2502:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/03/25 13:00
  • Osaka (Kansai)
  • 8h 50m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU226,MU281)

  • 2024/04/0813:10
  • Osaka (Kansai)
  • 2024/04/09 (+1) 01:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 14h 25m
Xem chi tiết chuyến bay

Cathay Pacific 飛行機 最安値Cathay Pacific

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD752
Còn lại :1.
 • Hành trình 1

  Cathay Pacific CX764,CX566)

  • 2024/03/2519:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/03/26 (+1) 06:20
  • Osaka (Kansai)
  • 8h 45m
 • Hành trình 2

  Cathay Pacific CX503,CX799)

  • 2024/04/0810:00
  • Osaka (Kansai)
  • 2024/04/08 17:20
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 9h 20m
Xem chi tiết chuyến bay

China Eastern Airlines 飛行機 最安値China Eastern Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD692
Còn lại :5.
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU282,MU747)

  • 2024/03/2502:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/03/25 15:20
  • Osaka (Kansai)
  • 11h 10m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU516,MU281)

  • 2024/04/0814:20
  • Osaka (Kansai)
  • 2024/04/09 (+1) 01:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 13h 15m
Xem chi tiết chuyến bay