1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xác nhận chuyến bay đã đặt・Nhập thông tin hành khách
 4. Xác nhận thông tin đăng ký
 5. Đăng ký vé hoàn tất
 6. Mua vé

Vui lòng đợi...

Đang tìm kiếm ()

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo số điểm dừng

 • USD632
 • USD1,666

Lọc theo hãng hàng không

Jin Air 飛行機 最安値Jin Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD633
Còn lại :8.
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ80,LJ231)

  • 2023/05/0121:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2023/05/02 (+1) 11:00
  • Sapporo (Chitose)
  • 12h 0m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ232,LJ79)

  • 2023/05/0712:00
  • Sapporo (Chitose)
  • 2023/05/07 20:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 10h 0m

Trên lịch Đà Nẵng⇔Sapporo Kiểm tra giá thấp nhất

Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Từ Sapporo(CTS) USD663~

Jin Air 飛行機 最安値Jin Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD643
Còn lại :8.
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ80,LJ231)

  • 2023/05/0121:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2023/05/02 (+1) 11:00
  • Sapporo (Chitose)
  • 12h 0m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ232,LJ59)

  • 2023/05/0712:00
  • Sapporo (Chitose)
  • 2023/05/07 23:30
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 13h 30m

Eva Air 飛行機 最安値Eva Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD726
Còn lại :8.
 • Hành trình 1

  Eva Air BR384,BR116)

  • 2023/05/0114:10
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2023/05/02 (+1) 15:00
  • Sapporo (Chitose)
  • 22h 50m
 • Hành trình 2

  Eva Air BR115,BR383)

  • 2023/05/0716:00
  • Sapporo (Chitose)
  • 2023/05/08 (+1) 11:35
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 21h 35m

China Airlines 飛行機 最安値China Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD979
 • Hành trình 1

  China Airlines CI790,CI130)

  • 2023/05/0117:35
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2023/05/02 (+1) 13:30
  • Sapporo (Chitose)
  • 17h 55m
 • Hành trình 2

  China Airlines CI131,CI789)

  • 2023/05/0715:00
  • Sapporo (Chitose)
  • 2023/05/08 (+1) 16:35
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 27h 35m

Japan Airlines 飛行機 最安値Japan Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD1,668
 • Hành trình 1

  Japan Airlines JL5762,JL70,JL505)

  • 2023/05/0118:05
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2023/05/02 (+1) 09:55
  • Sapporo (Chitose)
  • 13h 50m
 • Hành trình 2

  Japan Airlines JL530,JL79,JL5761)

  • 2023/05/0721:30
  • Sapporo (Chitose)
  • 2023/05/08 (+1) 10:55
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 15h 25m

Japan Airlines 飛行機 最安値Japan Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD1,668
 • Hành trình 1

  Japan Airlines JL5760,JL70,JL505)

  • 2023/05/0117:40
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2023/05/02 (+1) 09:55
  • Sapporo (Chitose)
  • 14h 15m
 • Hành trình 2

  Japan Airlines JL530,JL79,JL5761)

  • 2023/05/0721:30
  • Sapporo (Chitose)
  • 2023/05/08 (+1) 10:55
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 15h 25m

Japan Airlines 飛行機 最安値Japan Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD1,668
 • Hành trình 1

  Japan Airlines JL5762,JL70,JL505)

  • 2023/05/0118:05
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2023/05/02 (+1) 09:55
  • Sapporo (Chitose)
  • 13h 50m
 • Hành trình 2

  Japan Airlines JL528,JL79,JL5761)

  • 2023/05/0721:05
  • Sapporo (Chitose)
  • 2023/05/08 (+1) 10:55
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 15h 50m

Japan Airlines 飛行機 最安値Japan Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD1,668
 • Hành trình 1

  Japan Airlines JL5762,JL70,JL507)

  • 2023/05/0118:05
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2023/05/02 (+1) 10:30
  • Sapporo (Chitose)
  • 14h 25m
 • Hành trình 2

  Japan Airlines JL530,JL79,JL5761)

  • 2023/05/0721:30
  • Sapporo (Chitose)
  • 2023/05/08 (+1) 10:55
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 15h 25m