1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xem chuyến bay đã đặt vé・Nhập Thông tin Khách hàng
 4. Xác nhận thông tin yêu cầu đặt vé
 5. Yêu cầu đặt vé hoàn tất
 6. Mua
Đà Nẵng(DAD)Sapporo(SPK)

mỗi người / Thuế chi phí và phụ phí không được tính

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo Số điểm dừng

 • USD460
 • USD866

Lọc theo Hãng hàng không

LJJin Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD312
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:8.
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ78,LJ231)

  • 2019/07/0111:10
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/07/02 (+1) 11:00
  • Sapporo (Chitose)
  • 21h 50m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ232,LJ79)

  • 2019/07/0412:10
  • Sapporo (Chitose)
  • 2019/07/04 20:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 9h 50m

Trên lịch Đà Nẵng⇔Sapporo Kiểm tra giá thấp nhất

Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Từ Sapporo(CTS) USD460~

LJJin Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD312
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:8.
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ80,LJ231)

  • 2019/07/0121:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/07/02 (+1) 11:00
  • Sapporo (Chitose)
  • 12h 0m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ232,LJ79)

  • 2019/07/0412:10
  • Sapporo (Chitose)
  • 2019/07/04 20:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 9h 50m

LJJin Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD343
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:8.
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ78,LJ231)

  • 2019/07/0111:10
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/07/02 (+1) 11:00
  • Sapporo (Chitose)
  • 21h 50m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ232,LJ77)

  • 2019/07/0412:10
  • Sapporo (Chitose)
  • 2019/07/05 (+1) 10:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 23h 50m

LJJin Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD343
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:8.
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ80,LJ231)

  • 2019/07/0121:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/07/02 (+1) 11:00
  • Sapporo (Chitose)
  • 12h 0m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ232,LJ77)

  • 2019/07/0412:10
  • Sapporo (Chitose)
  • 2019/07/05 (+1) 10:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 23h 50m

LJJin Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD393
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:8.
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ78,LJ231)

  • 2019/07/0111:10
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/07/02 (+1) 11:00
  • Sapporo (Chitose)
  • 21h 50m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ232,LJ59)

  • 2019/07/0412:10
  • Sapporo (Chitose)
  • 2019/07/04 23:30
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 13h 20m

LJJin Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD393
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:8.
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ80,LJ231)

  • 2019/07/0121:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/07/02 (+1) 11:00
  • Sapporo (Chitose)
  • 12h 0m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ232,LJ59)

  • 2019/07/0412:10
  • Sapporo (Chitose)
  • 2019/07/04 23:30
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 13h 20m

LJJin Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến USD410
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
Đã bán hết

cuối cùng này của vé đã được bán hết.

 • Hành trình 1

  Jin Air LJ80,LJ231)

  • 2019/07/0121:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/07/02 (+1) 11:00
  • Sapporo (Chitose)
  • 12h 0m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ232,OZ9671)

  • 2019/07/0412:10
  • Sapporo (Chitose)
  • 2019/07/05 (+1) 01:20
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 15h 10m

OZAsiana Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD609
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:8.
 • Hành trình 1

  Asiana Airlines OZ756,OZ174)

  • 2019/07/0123:05
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/07/02 (+1) 11:40
  • Sapporo (Chitose)
  • 10h 35m
 • Hành trình 2

  Asiana Airlines OZ9729,OZ779)

  • 2019/07/0412:55
  • Sapporo (Chitose)
  • 2019/07/05 (+1) 00:30
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 13h 35m