1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xác nhận chuyến bay đã đặt・Nhập thông tin hành khách
 4. Xác nhận thông tin đăng ký
 5. Đăng ký vé hoàn tất
 6. Mua vé

Vui lòng đợi...

Đang tìm kiếm ()

Lọc theo lịch trình bay

Hà Nội(HAN) Sapporo(SPK)

Điểm đi:Hà Nội(HAN)

Điểm đến:Sapporo(SPK)

Sapporo(SPK) Hà Nội(HAN)

Điểm đi:Sapporo(SPK)

Điểm đến:Hà Nội(HAN)

Lọc theo số điểm dừng

 • USD480

Lọc theo hãng hàng không

China Eastern Airlines 飛行機 最安値China Eastern Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD480
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU5076,MU279)

  • 2024/04/1102:20
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/04/11 12:30
  • Sapporo (Chitose)
  • 8h 10m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU280,MU5075)

  • 2024/04/1613:30
  • Sapporo (Chitose)
  • 2024/04/17 (+1) 01:20
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 13h 50m
Xem chi tiết chuyến bay

Trên lịch Hà Nội⇔Sapporo Kiểm tra giá thấp nhất

Hà Nội (Nội Bài) Từ Sapporo(CTS) USD483~

Shenzhen Airlines 飛行機 最安値Shenzhen Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD556
 • Hành trình 1

  Shenzhen Airlines ZH9088,ZH8087)

  • 2024/04/1102:00
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/04/11 15:00
  • Sapporo (Chitose)
  • 11h 0m
 • Hành trình 2

  Shenzhen Airlines ZH8088,ZH8013)

  • 2024/04/1616:10
  • Sapporo (Chitose)
  • 2024/04/17 (+1) 09:20
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 19h 10m
Xem chi tiết chuyến bay

Japan Airlines 飛行機 最安値Japan Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD685
 • Hành trình 1

  Japan Airlines JL752,JL509)

  • 2024/04/1123:20
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/04/12 (+1) 11:25
  • Sapporo (Chitose)
  • 10h 5m
 • Hành trình 2

  Japan Airlines JL6020,JL751)

  • 2024/04/1614:20
  • Sapporo (Chitose)
  • 2024/04/16 21:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 9h 30m
Xem chi tiết chuyến bay

Japan Airlines 飛行機 最安値Japan Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD685
Còn lại :5.
 • Hành trình 1

  Japan Airlines JL752,JL511)

  • 2024/04/1123:20
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/04/12 (+1) 12:00
  • Sapporo (Chitose)
  • 10h 40m
 • Hành trình 2

  Japan Airlines JL6020,JL751)

  • 2024/04/1614:20
  • Sapporo (Chitose)
  • 2024/04/16 21:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 9h 30m
Xem chi tiết chuyến bay

Japan Airlines 飛行機 最安値Japan Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD685
 • Hành trình 1

  Japan Airlines JL752,JL509)

  • 2024/04/1123:20
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/04/12 (+1) 11:25
  • Sapporo (Chitose)
  • 10h 5m
 • Hành trình 2

  Japan Airlines JL510,JL751)

  • 2024/04/1613:05
  • Sapporo (Chitose)
  • 2024/04/16 21:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 10h 45m
Xem chi tiết chuyến bay

Japan Airlines 飛行機 最安値Japan Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD685
 • Hành trình 1

  Japan Airlines JL752,JL513)

  • 2024/04/1123:20
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/04/12 (+1) 12:55
  • Sapporo (Chitose)
  • 11h 35m
 • Hành trình 2

  Japan Airlines JL6020,JL751)

  • 2024/04/1614:20
  • Sapporo (Chitose)
  • 2024/04/16 21:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 9h 30m
Xem chi tiết chuyến bay

Japan Airlines 飛行機 最安値Japan Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD685
Còn lại :5.
 • Hành trình 1

  Japan Airlines JL752,JL511)

  • 2024/04/1123:20
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/04/12 (+1) 12:00
  • Sapporo (Chitose)
  • 10h 40m
 • Hành trình 2

  Japan Airlines JL510,JL751)

  • 2024/04/1613:05
  • Sapporo (Chitose)
  • 2024/04/16 21:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 10h 45m
Xem chi tiết chuyến bay

Japan Airlines 飛行機 最安値Japan Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD685
 • Hành trình 1

  Japan Airlines JL752,JL509)

  • 2024/04/1123:20
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/04/12 (+1) 11:25
  • Sapporo (Chitose)
  • 10h 5m
 • Hành trình 2

  Japan Airlines JL508,JL751)

  • 2024/04/1611:55
  • Sapporo (Chitose)
  • 2024/04/16 21:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 11h 55m
Xem chi tiết chuyến bay