1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xem chuyến bay đã đặt vé・Nhập Thông tin Khách hàng
 4. Xác nhận thông tin yêu cầu đặt vé
 5. Yêu cầu đặt vé hoàn tất
 6. Mua
Đà Nẵng(DAD)Seoul(SEL)

mỗi người / Thuế chi phí và phụ phí không được tính

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo Số điểm dừng

 • USD317
 • USD489

Lọc theo Hãng hàng không

LJJin Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD182
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ78)

  • 2019/06/0611:10
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/06/06 17:35
  • Incheon
  • 4h 25m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Jin Air LJ77)

  • 2019/06/1007:20
  • Incheon
  • 2019/06/10 10:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 4h 40m
  • Không ngừng

LJJin Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD182
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ78)

  • 2019/06/0611:10
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/06/06 17:35
  • Incheon
  • 4h 25m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Jin Air LJ79)

  • 2019/06/1017:15
  • Incheon
  • 2019/06/10 20:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 4h 45m
  • Không ngừng

LJJin Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD182
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ78)

  • 2019/06/0611:10
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/06/06 17:35
  • Incheon
  • 4h 25m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Jin Air LJ59)

  • 2019/06/1020:50
  • Incheon
  • 2019/06/10 23:30
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 4h 40m
  • Không ngừng

LJJin Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD182
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ80)

  • 2019/06/0621:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/06/07 (+1) 04:05
  • Incheon
  • 5h 5m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Jin Air LJ77)

  • 2019/06/1007:20
  • Incheon
  • 2019/06/10 10:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 4h 40m
  • Không ngừng

LJJin Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD182
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ80)

  • 2019/06/0621:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/06/07 (+1) 04:05
  • Incheon
  • 5h 5m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Jin Air LJ79)

  • 2019/06/1017:15
  • Incheon
  • 2019/06/10 20:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 4h 45m
  • Không ngừng

LJJin Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD182
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ80)

  • 2019/06/0621:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/06/07 (+1) 04:05
  • Incheon
  • 5h 5m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Jin Air LJ59)

  • 2019/06/1020:50
  • Incheon
  • 2019/06/10 23:30
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 4h 40m
  • Không ngừng

LJJin Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD202
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:2.
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ60)

  • 2019/06/0601:35
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/06/06 07:55
  • Incheon
  • 4h 20m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Jin Air LJ77)

  • 2019/06/1007:20
  • Incheon
  • 2019/06/10 10:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 4h 40m
  • Không ngừng

LJJin Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD202
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:2.
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ60)

  • 2019/06/0601:35
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/06/06 07:55
  • Incheon
  • 4h 20m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Jin Air LJ79)

  • 2019/06/1017:15
  • Incheon
  • 2019/06/10 20:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 4h 45m
  • Không ngừng