1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xác nhận chuyến bay đã đặt・Nhập thông tin hành khách
 4. Xác nhận thông tin đăng ký
 5. Đăng ký vé hoàn tất
 6. Mua vé

Vui lòng đợi...

Đang tìm kiếm ()

Lọc theo lịch trình bay

Thành phố Hồ Chí Minh(SGN) Seoul(SEL)

Điểm đi:Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)

Điểm đến:Seoul(SEL)

Seoul(SEL) Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)

Điểm đi:Seoul(SEL)

Điểm đến:Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)

Lọc theo số điểm dừng

 • USD569
 • USD314

Lọc theo hãng hàng không

Shenzhen Airlines 飛行機 最安値Shenzhen Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD315
 • Hành trình 1

  Shenzhen Airlines ZH8018,ZH9033)

  • 2024/03/1302:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/03/13 13:55
  • Incheon
  • 9h 5m
 • Hành trình 2

  Shenzhen Airlines ZH9034,ZH8017)

  • 2024/03/1914:55
  • Incheon
  • 2024/03/20 (+1) 01:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 12h 55m
Xem chi tiết chuyến bay

Trên lịch Thành phố Hồ Chí Minh⇔Seoul Kiểm tra giá thấp nhất

Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) Từ Seoul(ICN) USD296~ Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) Từ Seoul(GMP) USD382~

Cathay Pacific 飛行機 最安値Cathay Pacific

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD407
 • Hành trình 1

  Cathay Pacific CX766,CX416)

  • 2024/03/1311:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/03/13 21:15
  • Incheon
  • 7h 40m
 • Hành trình 2

  Cathay Pacific CX417,CX799)

  • 2024/03/1910:10
  • Incheon
  • 2024/03/19 18:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 10h 25m
Xem chi tiết chuyến bay

Shenzhen Airlines 飛行機 最安値Shenzhen Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD315
 • Hành trình 1

  Shenzhen Airlines ZH8018,ZH9037)

  • 2024/03/1302:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/03/13 21:25
  • Incheon
  • 16h 35m
 • Hành trình 2

  Shenzhen Airlines ZH9034,ZH8017)

  • 2024/03/1914:55
  • Incheon
  • 2024/03/20 (+1) 01:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 12h 55m
Xem chi tiết chuyến bay

Korean Air 飛行機 最安値Korean Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD570
Còn lại :3.
 • Hành trình 1

  Korean Air KE470)

  • 2024/03/1313:55
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/03/13 21:15
  • Incheon
  • 5h 20m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Korean Air KE469)

  • 2024/03/1909:10
  • Incheon
  • 2024/03/19 12:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 5h 40m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Korean Air 飛行機 最安値Korean Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD570
Còn lại :3.
 • Hành trình 1

  Korean Air KE470)

  • 2024/03/1313:55
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/03/13 21:15
  • Incheon
  • 5h 20m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Korean Air KE475)

  • 2024/03/1918:05
  • Incheon
  • 2024/03/19 21:45
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 5h 40m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Korean Air 飛行機 最安値Korean Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD570
Còn lại :3.
 • Hành trình 1

  Korean Air KE470)

  • 2024/03/1313:55
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/03/13 21:15
  • Incheon
  • 5h 20m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Korean Air KE477)

  • 2024/03/1919:35
  • Incheon
  • 2024/03/19 23:20
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 5h 45m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

China Eastern Airlines 飛行機 最安値China Eastern Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD509
Còn lại :1.
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU282,MU5033)

  • 2024/03/1302:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/03/13 15:20
  • Incheon
  • 11h 10m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU5034,MU281)

  • 2024/03/1916:20
  • Incheon
  • 2024/03/20 (+1) 01:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 10h 50m
Xem chi tiết chuyến bay

China Eastern Airlines 飛行機 最安値China Eastern Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD576
Còn lại :2.
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU282,MU5041)

  • 2024/03/1302:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/03/13 11:55
  • Incheon
  • 7h 45m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU5034,MU281)

  • 2024/03/1916:20
  • Incheon
  • 2024/03/20 (+1) 01:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 10h 50m
Xem chi tiết chuyến bay