1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xác nhận chuyến bay đã đặt・Nhập thông tin hành khách
 4. Xác nhận thông tin đăng ký
 5. Đăng ký vé hoàn tất
 6. Mua vé

Vui lòng đợi...

Đang tìm kiếm ()

Lọc theo lịch trình bay

Thành phố Hồ Chí Minh(SGN) Seoul(SEL)

Điểm đi:Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)

Điểm đến:Seoul(SEL)

Seoul(SEL) Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)

Điểm đi:Seoul(SEL)

Điểm đến:Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)

Lọc theo số điểm dừng

 • USD346
 • USD315

Lọc theo hãng hàng không

Korean Air 飛行機 最安値Korean Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD347
 • Hành trình 1

  Korean Air KE470)

  • 2024/03/1413:55
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/03/14 21:15
  • Incheon
  • 5h 20m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Korean Air KE477)

  • 2024/03/2019:35
  • Incheon
  • 2024/03/20 23:20
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 5h 45m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Trên lịch Thành phố Hồ Chí Minh⇔Seoul Kiểm tra giá thấp nhất

Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) Từ Seoul(ICN) USD315~ Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) Từ Seoul(GMP) USD383~

Korean Air 飛行機 最安値Korean Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD375
 • Hành trình 1

  Korean Air KE470)

  • 2024/03/1413:55
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/03/14 21:15
  • Incheon
  • 5h 20m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Korean Air KE469)

  • 2024/03/2009:10
  • Incheon
  • 2024/03/20 12:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 5h 40m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Korean Air 飛行機 最安値Korean Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD397
 • Hành trình 1

  Korean Air KE470)

  • 2024/03/1413:55
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/03/14 21:15
  • Incheon
  • 5h 20m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Korean Air KE475)

  • 2024/03/2018:05
  • Incheon
  • 2024/03/20 21:45
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 5h 40m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Shenzhen Airlines 飛行機 最安値Shenzhen Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD316
 • Hành trình 1

  Shenzhen Airlines ZH8018,ZH9033)

  • 2024/03/1402:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/03/14 13:55
  • Incheon
  • 9h 5m
 • Hành trình 2

  Shenzhen Airlines ZH9034,ZH8017)

  • 2024/03/2014:55
  • Incheon
  • 2024/03/21 (+1) 01:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 12h 55m
Xem chi tiết chuyến bay

Shenzhen Airlines 飛行機 最安値Shenzhen Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD316
 • Hành trình 1

  Shenzhen Airlines ZH8018,ZH9031)

  • 2024/03/1402:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/03/14 15:40
  • Incheon
  • 10h 50m
 • Hành trình 2

  Shenzhen Airlines ZH9034,ZH8017)

  • 2024/03/2014:55
  • Incheon
  • 2024/03/21 (+1) 01:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 12h 55m
Xem chi tiết chuyến bay

Korean Air 飛行機 最安値Korean Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD463
 • Hành trình 1

  Korean Air KE478)

  • 2024/03/1408:15
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/03/14 15:15
  • Incheon
  • 5h 0m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Korean Air KE477)

  • 2024/03/2019:35
  • Incheon
  • 2024/03/20 23:20
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 5h 45m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Asiana Airlines 飛行機 最安値Asiana Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD467
 • Hành trình 1

  Asiana Airlines OZ732)

  • 2024/03/1412:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/03/14 19:20
  • Incheon
  • 5h 10m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Asiana Airlines OZ735)

  • 2024/03/2019:25
  • Incheon
  • 2024/03/20 22:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 5h 25m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Korean Air 飛行機 最安値Korean Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD488
 • Hành trình 1

  Korean Air KE470)

  • 2024/03/1413:55
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/03/14 21:15
  • Incheon
  • 5h 20m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Korean Air KE5675)

  • 2024/03/2017:55
  • Incheon
  • 2024/03/20 21:25
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 5h 30m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay