1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xem chuyến bay đã đặt vé・Nhập Thông tin Khách hàng
 4. Xác nhận thông tin yêu cầu đặt vé
 5. Yêu cầu đặt vé hoàn tất
 6. Mua
Đà Nẵng(DAD)Tokyo(TYO)

mỗi người / Thuế chi phí và phụ phí không được tính

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo Số điểm dừng

 • USD1,788
 • USD434
 • USD873

Lọc theo Hãng hàng không

LJJin Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD272
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ60,LJ205)

  • 2019/06/2701:35
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/06/27 12:30
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 8h 55m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ202,LJ79)

  • 2019/07/0210:50
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 2019/07/02 20:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 11h 10m

LJJin Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD272
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:6.
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ60,LJ203)

  • 2019/06/2701:35
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/06/27 16:55
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 13h 20m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ202,LJ79)

  • 2019/07/0210:50
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 2019/07/02 20:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 11h 10m

LJJin Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD272
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:6.
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ60,LJ201)

  • 2019/06/2701:35
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/06/28 (+1) 09:50
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 30h 15m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ202,LJ79)

  • 2019/07/0210:50
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 2019/07/02 20:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 11h 10m

LJJin Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD272
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:8.
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ78,LJ201)

  • 2019/06/2711:10
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/06/28 (+1) 09:50
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 20h 40m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ202,LJ79)

  • 2019/07/0210:50
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 2019/07/02 20:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 11h 10m

LJJin Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD272
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:8.
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ78,LJ205)

  • 2019/06/2711:10
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/06/28 (+1) 12:30
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 23h 20m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ202,LJ79)

  • 2019/07/0210:50
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 2019/07/02 20:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 11h 10m

LJJin Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD272
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:8.
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ78,LJ203)

  • 2019/06/2711:10
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/06/28 (+1) 16:55
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 27h 45m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ202,LJ79)

  • 2019/07/0210:50
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 2019/07/02 20:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 11h 10m

LJJin Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD282
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ60,LJ205)

  • 2019/06/2701:35
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/06/27 12:30
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 8h 55m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ206,LJ79)

  • 2019/07/0212:55
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 2019/07/02 20:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 9h 5m

LJJin Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD282
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:6.
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ60,LJ203)

  • 2019/06/2701:35
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/06/27 16:55
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 13h 20m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ206,LJ79)

  • 2019/07/0212:55
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 2019/07/02 20:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 9h 5m