1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xác nhận chuyến bay đã đặt・Nhập thông tin hành khách
 4. Xác nhận thông tin đăng ký
 5. Đăng ký vé hoàn tất
 6. Mua vé

Vui lòng đợi...

Đang tìm kiếm ()

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo số điểm dừng

 • USD476

Lọc theo hãng hàng không

Jin Air 飛行機 最安値Jin Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD477
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ60,LJ205)

  • 2023/04/2001:35
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2023/04/20 12:15
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 8h 40m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ206,LJ79)

  • 2023/05/1113:25
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 2023/05/11 20:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 8h 35m

Jin Air 飛行機 最安値Jin Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD485
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ60,LJ205)

  • 2023/04/2001:35
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2023/04/20 12:15
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 8h 40m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ202,LJ79)

  • 2023/05/1111:00
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 2023/05/11 20:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 11h 0m

Jin Air 飛行機 最安値Jin Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD477
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ60,LJ205)

  • 2023/04/2001:35
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2023/04/20 12:15
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 8h 40m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ206,LJ59)

  • 2023/05/1113:25
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 2023/05/11 23:30
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 12h 5m

Jin Air 飛行機 最安値Jin Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD477
Còn lại :8.
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ60,LJ203)

  • 2023/04/2001:35
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2023/04/20 16:55
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 13h 20m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ206,LJ79)

  • 2023/05/1113:25
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 2023/05/11 20:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 8h 35m

Jin Air 飛行機 最安値Jin Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD516
Còn lại :4.
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ80,LJ201)

  • 2023/04/2021:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2023/04/21 (+1) 09:50
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 10h 50m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ206,LJ79)

  • 2023/05/1113:25
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 2023/05/11 20:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 8h 35m

Jin Air 飛行機 最安値Jin Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD485
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ60,LJ205)

  • 2023/04/2001:35
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2023/04/20 12:15
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 8h 40m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ202,LJ59)

  • 2023/05/1111:00
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 2023/05/11 23:30
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 14h 30m

Jin Air 飛行機 最安値Jin Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD485
Còn lại :8.
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ60,LJ203)

  • 2023/04/2001:35
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2023/04/20 16:55
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 13h 20m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ202,LJ79)

  • 2023/05/1111:00
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 2023/05/11 20:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 11h 0m

Jin Air 飛行機 最安値Jin Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD477
Còn lại :8.
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ60,LJ203)

  • 2023/04/2001:35
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2023/04/20 16:55
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 13h 20m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ206,LJ59)

  • 2023/05/1113:25
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 2023/05/11 23:30
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 12h 5m