1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xác nhận chuyến bay đã đặt・Nhập thông tin hành khách
 4. Xác nhận thông tin đăng ký
 5. Đăng ký vé hoàn tất
 6. Mua vé

Vui lòng đợi...

Đang tìm kiếm ()

Lọc theo lịch trình bay

Hà Nội(HAN) Tokyo(TYO)

Điểm đi:Hà Nội(HAN)

Điểm đến:Tokyo(TYO)

Tokyo(TYO) Hà Nội(HAN)

Điểm đi:Tokyo(TYO)

Điểm đến:Hà Nội(HAN)

Lọc theo số điểm dừng

 • USD326
 • USD314

Lọc theo hãng hàng không

VietJet Air 飛行機 最安値VietJet Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD326
 • Hành trình 1

  VietJet Air VJ934)

  • 2024/05/2907:55
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/05/29 15:30
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 5h 35m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  VietJet Air VJ933)

  • 2024/06/1209:30
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 2024/06/12 13:05
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 5h 35m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

VietJet Air 飛行機 最安値VietJet Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD336
Còn lại :6.
 • Hành trình 1

  VietJet Air VJ932)

  • 2024/05/2900:30
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/05/29 08:00
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 5h 30m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  VietJet Air VJ933)

  • 2024/06/1209:30
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 2024/06/12 13:05
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 5h 35m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

VietJet Air 飛行機 最安値VietJet Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD376
 • Hành trình 1

  VietJet Air VJ934)

  • 2024/05/2907:55
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/05/29 15:30
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 5h 35m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  VietJet Air VJ935)

  • 2024/06/1216:30
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 2024/06/12 20:05
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 5h 35m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

VietJet Air 飛行機 最安値VietJet Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD385
Còn lại :3.
 • Hành trình 1

  VietJet Air VJ932)

  • 2024/05/2900:30
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/05/29 08:00
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 5h 30m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  VietJet Air VJ935)

  • 2024/06/1216:30
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 2024/06/12 20:05
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 5h 35m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Air Macau 飛行機 最安値Air Macau

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD315
 • Hành trình 1

  Air Macau NX981,NX862)

  • 2024/05/2923:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/05/30 (+1) 15:00
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 13h 45m
 • Hành trình 2

  Air Macau NX861,NX982)

  • 2024/06/1216:00
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 2024/06/12 21:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 7h 45m
Xem chi tiết chuyến bay

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD500
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN384)

  • 2024/05/2908:00
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/05/29 15:05
  • Sân bay Haneda
  • 5h 5m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN311)

  • 2024/06/1209:30
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 2024/06/12 13:05
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 5h 35m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD500
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN310)

  • 2024/05/2900:20
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/05/29 07:35
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 5h 15m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN311)

  • 2024/06/1209:30
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 2024/06/12 13:05
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 5h 35m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD507
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN384)

  • 2024/05/2908:00
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/05/29 15:05
  • Sân bay Haneda
  • 5h 5m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN385)

  • 2024/06/1216:35
  • Sân bay Haneda
  • 2024/06/12 20:10
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 5h 35m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay