1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xác nhận chuyến bay đã đặt・Nhập thông tin hành khách
 4. Xác nhận thông tin đăng ký
 5. Đăng ký vé hoàn tất
 6. Mua vé

Vui lòng đợi...

Đang tìm kiếm ()

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo số điểm dừng

 • USD574
 • USD574

Lọc theo hãng hàng không

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD575
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN6094,VN356)

  • 2023/10/0619:10
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2023/10/07 (+1) 07:30
  • Fukuoka
  • 10h 20m
 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN357,VN171)

  • 2023/10/1510:30
  • Fukuoka
  • 2023/10/15 16:35
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 8h 5m

Trên lịch Đà Nẵng⇔Fukuoka Kiểm tra giá thấp nhất

Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Từ Fukuoka(FUK) USD574~

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD575
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN170,VN356)

  • 2023/10/0619:05
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2023/10/07 (+1) 07:30
  • Fukuoka
  • 10h 25m
 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN357,VN171)

  • 2023/10/1510:30
  • Fukuoka
  • 2023/10/15 16:35
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 8h 5m

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD575
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN6094,VN356)

  • 2023/10/0619:10
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2023/10/07 (+1) 07:30
  • Fukuoka
  • 10h 20m
 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN351,VN132)

  • 2023/10/1510:30
  • Fukuoka
  • 2023/10/15 17:30
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 9h 0m

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD575
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN170,VN356)

  • 2023/10/0619:05
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2023/10/07 (+1) 07:30
  • Fukuoka
  • 10h 25m
 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN351,VN132)

  • 2023/10/1510:30
  • Fukuoka
  • 2023/10/15 17:30
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 9h 0m

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD575
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN6094,VN356)

  • 2023/10/0619:10
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2023/10/07 (+1) 07:30
  • Fukuoka
  • 10h 20m
 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN357,VN169)

  • 2023/10/1510:30
  • Fukuoka
  • 2023/10/15 18:15
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 9h 45m

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD575
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN170,VN356)

  • 2023/10/0619:05
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2023/10/07 (+1) 07:30
  • Fukuoka
  • 10h 25m
 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN357,VN169)

  • 2023/10/1510:30
  • Fukuoka
  • 2023/10/15 18:15
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 9h 45m

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD575
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN172,VN356)

  • 2023/10/0617:15
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2023/10/07 (+1) 07:30
  • Fukuoka
  • 12h 15m
 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN357,VN171)

  • 2023/10/1510:30
  • Fukuoka
  • 2023/10/15 16:35
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 8h 5m

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD575
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN6094,VN356)

  • 2023/10/0619:10
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2023/10/07 (+1) 07:30
  • Fukuoka
  • 10h 20m
 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN357,VN6093)

  • 2023/10/1510:30
  • Fukuoka
  • 2023/10/15 18:40
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 10h 10m