1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xem chuyến bay đã đặt vé・Nhập Thông tin Khách hàng
 4. Xác nhận thông tin yêu cầu đặt vé
 5. Yêu cầu đặt vé hoàn tất
 6. Mua
Đà Nẵng(DAD)Fukuoka(FUK)

mỗi người / Thuế chi phí và phụ phí không được tính

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo Số điểm dừng

 • USD356

Lọc theo Hãng hàng không

LJJin Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến USD218
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
Đã bán hết

cuối cùng này của vé đã được bán hết.

 • Hành trình 1

  Jin Air LJ80,ZE643)

  • 2019/06/2521:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/06/26 (+1) 16:00
  • Fukuoka
  • 17h 0m
 • Hành trình 2

  Eastar Jet ZE642,LJ79)

  • 2019/06/2710:55
  • Fukuoka
  • 2019/06/27 20:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 11h 5m

Trên lịch Đà Nẵng⇔Fukuoka Kiểm tra giá thấp nhất

Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Từ Fukuoka(FUK) USD356~

LJJin Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD226
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ78,LJ227)

  • 2019/06/2511:10
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/06/26 (+1) 17:15
  • Fukuoka
  • 28h 5m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ222,LJ79)

  • 2019/06/2709:35
  • Fukuoka
  • 2019/06/27 20:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 12h 25m

LJJin Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD226
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ80,LJ227)

  • 2019/06/2521:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/06/26 (+1) 17:15
  • Fukuoka
  • 18h 15m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ222,LJ79)

  • 2019/06/2709:35
  • Fukuoka
  • 2019/06/27 20:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 12h 25m

LJJin Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD226
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ80,LJ227)

  • 2019/06/2521:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/06/26 (+1) 17:15
  • Fukuoka
  • 18h 15m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ222,LJ59)

  • 2019/06/2709:35
  • Fukuoka
  • 2019/06/27 23:30
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 15h 55m

LJJin Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD226
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ80,LJ225)

  • 2019/06/2521:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/06/26 (+1) 18:15
  • Fukuoka
  • 19h 15m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ222,LJ79)

  • 2019/06/2709:35
  • Fukuoka
  • 2019/06/27 20:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 12h 25m

LJJin Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD226
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ80,LJ225)

  • 2019/06/2521:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/06/26 (+1) 18:15
  • Fukuoka
  • 19h 15m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ222,LJ59)

  • 2019/06/2709:35
  • Fukuoka
  • 2019/06/27 23:30
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 15h 55m

LJJin Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD226
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ60,LJ227)

  • 2019/06/2501:35
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/06/25 17:15
  • Fukuoka
  • 13h 40m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ222,LJ79)

  • 2019/06/2709:35
  • Fukuoka
  • 2019/06/27 20:00
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 12h 25m

LJJin Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD226
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ60,LJ227)

  • 2019/06/2501:35
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/06/25 17:15
  • Fukuoka
  • 13h 40m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ222,LJ59)

  • 2019/06/2709:35
  • Fukuoka
  • 2019/06/27 23:30
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 15h 55m