1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xác nhận chuyến bay đã đặt・Nhập thông tin hành khách
 4. Xác nhận thông tin đăng ký
 5. Đăng ký vé hoàn tất
 6. Mua vé

Vui lòng đợi...

Đang tìm kiếm ()

Lọc theo lịch trình bay

Thành phố Hồ Chí Minh(SGN) Fukuoka(FUK)

Điểm đi:Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)

Điểm đến:Fukuoka(FUK)

Fukuoka(FUK) Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)

Điểm đi:Fukuoka(FUK)

Điểm đến:Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)

Lọc theo số điểm dừng

 • USD426

Lọc theo hãng hàng không

China Eastern Airlines 飛行機 最安値China Eastern Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD465
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU282,MU517)

  • 2024/06/0502:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/06/05 12:55
  • Fukuoka
  • 8h 20m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU5088,MU281)

  • 2024/06/2218:15
  • Fukuoka
  • 2024/06/23 (+1) 01:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 9h 20m
Xem chi tiết chuyến bay

Trên lịch Thành phố Hồ Chí Minh⇔Fukuoka Kiểm tra giá thấp nhất

Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) Từ Fukuoka(FUK) USD426~

China Eastern Airlines 飛行機 最安値China Eastern Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD465
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU282,MU517)

  • 2024/06/0502:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/06/05 12:55
  • Fukuoka
  • 8h 20m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU518,MU281)

  • 2024/06/2213:55
  • Fukuoka
  • 2024/06/23 (+1) 01:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 13h 40m
Xem chi tiết chuyến bay

China Eastern Airlines 飛行機 最安値China Eastern Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD465
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU282,MU5087)

  • 2024/06/0502:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/06/05 17:15
  • Fukuoka
  • 12h 40m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU5088,MU281)

  • 2024/06/2218:15
  • Fukuoka
  • 2024/06/23 (+1) 01:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 9h 20m
Xem chi tiết chuyến bay

All Nippon Airways 飛行機 最安値All Nippon Airways

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD516
 • Hành trình 1

  All Nippon Airways NH892,NH243)

  • 2024/06/0522:45
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/06/06 (+1) 10:20
  • Fukuoka
  • 9h 35m
 • Hành trình 2

  All Nippon Airways NH256,NH891)

  • 2024/06/2214:05
  • Fukuoka
  • 2024/06/22 21:25
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 9h 20m
Xem chi tiết chuyến bay

All Nippon Airways 飛行機 最安値All Nippon Airways

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD516
 • Hành trình 1

  All Nippon Airways NH892,NH245)

  • 2024/06/0522:45
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/06/06 (+1) 10:50
  • Fukuoka
  • 10h 5m
 • Hành trình 2

  All Nippon Airways NH256,NH891)

  • 2024/06/2214:05
  • Fukuoka
  • 2024/06/22 21:25
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 9h 20m
Xem chi tiết chuyến bay

All Nippon Airways 飛行機 最安値All Nippon Airways

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD516
 • Hành trình 1

  All Nippon Airways NH892,NH243)

  • 2024/06/0522:45
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/06/06 (+1) 10:20
  • Fukuoka
  • 9h 35m
 • Hành trình 2

  All Nippon Airways NH254,NH891)

  • 2024/06/2213:15
  • Fukuoka
  • 2024/06/22 21:25
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 10h 10m
Xem chi tiết chuyến bay

All Nippon Airways 飛行機 最安値All Nippon Airways

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD516
 • Hành trình 1

  All Nippon Airways NH892,NH3843)

  • 2024/06/0522:45
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/06/06 (+1) 11:15
  • Fukuoka
  • 10h 30m
 • Hành trình 2

  All Nippon Airways NH256,NH891)

  • 2024/06/2214:05
  • Fukuoka
  • 2024/06/22 21:25
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 9h 20m
Xem chi tiết chuyến bay

All Nippon Airways 飛行機 最安値All Nippon Airways

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD516
 • Hành trình 1

  All Nippon Airways NH892,NH243)

  • 2024/06/0522:45
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/06/06 (+1) 10:20
  • Fukuoka
  • 9h 35m
 • Hành trình 2

  All Nippon Airways NH3846,NH891)

  • 2024/06/2212:50
  • Fukuoka
  • 2024/06/22 21:25
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 10h 35m
Xem chi tiết chuyến bay