1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xác nhận chuyến bay đã đặt・Nhập thông tin hành khách
 4. Xác nhận thông tin đăng ký
 5. Đăng ký vé hoàn tất
 6. Mua vé

Vui lòng đợi...

Đang tìm kiếm ()

Lọc theo lịch trình bay

Thành phố Hồ Chí Minh(SGN) Fukuoka(FUK)

Điểm đi:Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)

Điểm đến:Fukuoka(FUK)

Fukuoka(FUK) Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)

Điểm đi:Fukuoka(FUK)

Điểm đến:Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)

Lọc theo số điểm dừng

 • USD426

Lọc theo hãng hàng không

China Eastern Airlines 飛行機 最安値China Eastern Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD465
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU282,MU517)

  • 2024/06/0502:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/06/05 12:55
  • Fukuoka
  • 8h 20m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU5088,MU281)

  • 2024/06/2218:15
  • Fukuoka
  • 2024/06/23 (+1) 01:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 9h 20m
Xem chi tiết chuyến bay

Trên lịch Thành phố Hồ Chí Minh⇔Fukuoka Kiểm tra giá thấp nhất

Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) Từ Fukuoka(FUK) USD426~

China Eastern Airlines 飛行機 最安値China Eastern Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD465
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU282,MU517)

  • 2024/06/0502:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/06/05 12:55
  • Fukuoka
  • 8h 20m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU518,MU281)

  • 2024/06/2213:55
  • Fukuoka
  • 2024/06/23 (+1) 01:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 13h 40m
Xem chi tiết chuyến bay

China Eastern Airlines 飛行機 最安値China Eastern Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD465
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU282,MU5087)

  • 2024/06/0502:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/06/05 17:15
  • Fukuoka
  • 12h 40m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU5088,MU281)

  • 2024/06/2218:15
  • Fukuoka
  • 2024/06/23 (+1) 01:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 9h 20m
Xem chi tiết chuyến bay

Japan Airlines 飛行機 最安値Japan Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD516
 • Hành trình 1

  Japan Airlines JL750,JL6061)

  • 2024/06/0508:15
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/06/05 20:10
  • Fukuoka
  • 9h 55m
 • Hành trình 2

  Japan Airlines JL332,JL79)

  • 2024/06/2221:00
  • Fukuoka
  • 2024/06/23 (+1) 05:15
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 10h 15m
Xem chi tiết chuyến bay

Japan Airlines 飛行機 最安値Japan Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD517
 • Hành trình 1

  Japan Airlines JL750,JL6061)

  • 2024/06/0508:15
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/06/05 20:10
  • Fukuoka
  • 9h 55m
 • Hành trình 2

  Japan Airlines JL314,JL759)

  • 2024/06/2212:55
  • Fukuoka
  • 2024/06/22 22:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 11h 5m
Xem chi tiết chuyến bay

Japan Airlines 飛行機 最安値Japan Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD516
 • Hành trình 1

  Japan Airlines JL750,JL333)

  • 2024/06/0508:15
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/06/05 21:05
  • Fukuoka
  • 10h 50m
 • Hành trình 2

  Japan Airlines JL332,JL79)

  • 2024/06/2221:00
  • Fukuoka
  • 2024/06/23 (+1) 05:15
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 10h 15m
Xem chi tiết chuyến bay

Japan Airlines 飛行機 最安値Japan Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD516
 • Hành trình 1

  Japan Airlines JL750,JL6061)

  • 2024/06/0508:15
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/06/05 20:10
  • Fukuoka
  • 9h 55m
 • Hành trình 2

  Japan Airlines JL330,JL79)

  • 2024/06/2220:05
  • Fukuoka
  • 2024/06/23 (+1) 05:15
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 11h 10m
Xem chi tiết chuyến bay

China Eastern Airlines 飛行機 最安値China Eastern Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD465
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU282,MU5087)

  • 2024/06/0502:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/06/05 17:15
  • Fukuoka
  • 12h 40m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU518,MU281)

  • 2024/06/2213:55
  • Fukuoka
  • 2024/06/23 (+1) 01:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 13h 40m
Xem chi tiết chuyến bay