1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xác nhận chuyến bay đã đặt・Nhập thông tin hành khách
 4. Xác nhận thông tin đăng ký
 5. Đăng ký vé hoàn tất
 6. Mua vé

Vui lòng đợi...

Đang tìm kiếm ()

Lọc theo lịch trình bay

Hà Nội(HAN) Fukuoka(FUK)

Điểm đi:Hà Nội(HAN)

Điểm đến:Fukuoka(FUK)

Fukuoka(FUK) Hà Nội(HAN)

Điểm đi:Fukuoka(FUK)

Điểm đến:Hà Nội(HAN)

Lọc theo số điểm dừng

 • USD515

Lọc theo hãng hàng không

China Eastern Airlines 飛行機 最安値China Eastern Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD516
Còn lại :2.
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU5076,MU517)

  • 2024/03/1302:25
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/03/13 13:30
  • Fukuoka
  • 9h 5m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU5088,MU5075)

  • 2024/03/3018:15
  • Fukuoka
  • 2024/03/31 (+1) 01:25
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 9h 10m
Xem chi tiết chuyến bay

Trên lịch Hà Nội⇔Fukuoka Kiểm tra giá thấp nhất

Hà Nội (Nội Bài) Từ Fukuoka(FUK) USD471~

China Eastern Airlines 飛行機 最安値China Eastern Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD516
Còn lại :2.
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU5076,MU517)

  • 2024/03/1302:25
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/03/13 13:30
  • Fukuoka
  • 9h 5m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU518,MU5075)

  • 2024/03/3014:30
  • Fukuoka
  • 2024/03/31 (+1) 01:25
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 12h 55m
Xem chi tiết chuyến bay

China Eastern Airlines 飛行機 最安値China Eastern Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD516
Còn lại :2.
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU5076,MU517)

  • 2024/03/1302:25
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/03/13 13:30
  • Fukuoka
  • 9h 5m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU8600,MU5075)

  • 2024/03/3011:55
  • Fukuoka
  • 2024/03/31 (+1) 01:25
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 15h 30m
Xem chi tiết chuyến bay

China Eastern Airlines 飛行機 最安値China Eastern Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD576
Còn lại :8.
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU5076,MU5087)

  • 2024/03/1302:25
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/03/13 17:15
  • Fukuoka
  • 12h 50m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU5088,MU5075)

  • 2024/03/3018:15
  • Fukuoka
  • 2024/03/31 (+1) 01:25
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 9h 10m
Xem chi tiết chuyến bay

China Eastern Airlines 飛行機 最安値China Eastern Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD536
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU6012,MU8599)

  • 2024/03/1314:40
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/03/14 (+1) 10:50
  • Fukuoka
  • 18h 10m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU5088,MU5075)

  • 2024/03/3018:15
  • Fukuoka
  • 2024/03/31 (+1) 01:25
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 9h 10m
Xem chi tiết chuyến bay

China Eastern Airlines 飛行機 最安値China Eastern Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD576
Còn lại :8.
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU5076,MU5087)

  • 2024/03/1302:25
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/03/13 17:15
  • Fukuoka
  • 12h 50m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU518,MU5075)

  • 2024/03/3014:30
  • Fukuoka
  • 2024/03/31 (+1) 01:25
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 12h 55m
Xem chi tiết chuyến bay

China Eastern Airlines 飛行機 最安値China Eastern Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD536
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU6012,MU8599)

  • 2024/03/1314:40
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/03/14 (+1) 10:50
  • Fukuoka
  • 18h 10m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU518,MU5075)

  • 2024/03/3014:30
  • Fukuoka
  • 2024/03/31 (+1) 01:25
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 12h 55m
Xem chi tiết chuyến bay

China Eastern Airlines 飛行機 最安値China Eastern Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD536
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU6012,MU8599)

  • 2024/03/1314:40
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/03/14 (+1) 10:50
  • Fukuoka
  • 18h 10m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU8600,MU5075)

  • 2024/03/3011:55
  • Fukuoka
  • 2024/03/31 (+1) 01:25
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 15h 30m
Xem chi tiết chuyến bay