1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xem chuyến bay đã đặt vé・Nhập Thông tin Khách hàng
 4. Xác nhận thông tin yêu cầu đặt vé
 5. Yêu cầu đặt vé hoàn tất
 6. Mua
Đà Nẵng(DAD)Siem Reap(REP)

mỗi người / Thuế chi phí và phụ phí không được tính

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo Số điểm dừng

 • USD418

Lọc theo Hãng hàng không

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD212
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:7.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG998,PG903)

  • 2019/06/2018:55
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/06/21 (+1) 09:10
  • Siem Reap (Angkor)
  • 14h 15m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG924,PG997)

  • 2019/06/2309:45
  • Siem Reap (Angkor)
  • 2019/06/23 18:05
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 8h 20m

Trên lịch Đà Nẵng⇔Siem Reap Kiểm tra giá thấp nhất

Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Từ Siem Reap(REP) USD207~

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD212
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:7.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG998,PG903)

  • 2019/06/2018:55
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/06/21 (+1) 09:10
  • Siem Reap (Angkor)
  • 14h 15m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG906,PG997)

  • 2019/06/2312:15
  • Siem Reap (Angkor)
  • 2019/06/23 18:05
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 5h 50m

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD195
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:1.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG998,PG903)

  • 2019/06/2018:55
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/06/21 (+1) 09:10
  • Siem Reap (Angkor)
  • 14h 15m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG924,PG947)

  • 2019/06/2309:45
  • Siem Reap (Angkor)
  • 2019/06/24 (+1) 12:45
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 27h 0m

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD195
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:1.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG998,PG903)

  • 2019/06/2018:55
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/06/21 (+1) 09:10
  • Siem Reap (Angkor)
  • 14h 15m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG906,PG947)

  • 2019/06/2312:15
  • Siem Reap (Angkor)
  • 2019/06/24 (+1) 12:45
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 24h 30m

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD195
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:1.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG998,PG903)

  • 2019/06/2018:55
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/06/21 (+1) 09:10
  • Siem Reap (Angkor)
  • 14h 15m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG914,PG947)

  • 2019/06/2316:00
  • Siem Reap (Angkor)
  • 2019/06/24 (+1) 12:45
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 20h 45m

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD195
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:1.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG998,PG903)

  • 2019/06/2018:55
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/06/21 (+1) 09:10
  • Siem Reap (Angkor)
  • 14h 15m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG908,PG947)

  • 2019/06/2319:25
  • Siem Reap (Angkor)
  • 2019/06/24 (+1) 12:45
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 17h 20m

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD195
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:7.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG998,PG903)

  • 2019/06/2018:55
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/06/21 (+1) 09:10
  • Siem Reap (Angkor)
  • 14h 15m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG910,PG947)

  • 2019/06/2320:30
  • Siem Reap (Angkor)
  • 2019/06/24 (+1) 12:45
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 16h 15m

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD212
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:1.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG998,PG903)

  • 2019/06/2018:55
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 2019/06/21 (+1) 09:10
  • Siem Reap (Angkor)
  • 14h 15m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG914,PG997)

  • 2019/06/2316:00
  • Siem Reap (Angkor)
  • 2019/06/24 (+1) 18:05
  • Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  • 26h 5m