1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xác nhận chuyến bay đã đặt・Nhập thông tin hành khách
 4. Xác nhận thông tin đăng ký
 5. Đăng ký vé hoàn tất
 6. Mua vé

Vui lòng đợi...

Đang tìm kiếm ()

Lọc theo lịch trình bay

Hà Nội(HAN) Siem Reap(REP)

Điểm đi:Hà Nội(HAN)

Điểm đến:Siem Reap(REP)

Siem Reap(REP) Hà Nội(HAN)

Điểm đi:Siem Reap(REP)

Điểm đến:Hà Nội(HAN)

Lọc theo số điểm dừng

 • USD507

Lọc theo hãng hàng không

Bangkok Airways 飛行機 最安値Bangkok Airways

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD507
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4284,PG907)

  • 2024/06/2012:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/06/20 18:45
  • SAI
  • 6h 0m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG906,PG4285)

  • 2024/06/2212:55
  • SAI
  • 2024/06/22 18:05
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 5h 10m
Xem chi tiết chuyến bay

Trên lịch Hà Nội⇔Siem Reap Kiểm tra giá thấp nhất

Hà Nội (Nội Bài) Từ Siem Reap(REP) USD321~

Bangkok Airways 飛行機 最安値Bangkok Airways

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD507
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4284,PG907)

  • 2024/06/2012:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/06/20 18:45
  • SAI
  • 6h 0m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG924,PG4285)

  • 2024/06/2209:40
  • SAI
  • 2024/06/22 18:05
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 8h 25m
Xem chi tiết chuyến bay

Bangkok Airways 飛行機 最安値Bangkok Airways

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD527
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4284,PG907)

  • 2024/06/2012:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/06/20 18:45
  • SAI
  • 6h 0m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG906,PG4287)

  • 2024/06/2212:55
  • SAI
  • 2024/06/22 21:10
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 8h 15m
Xem chi tiết chuyến bay

Bangkok Airways 飛行機 最安値Bangkok Airways

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD527
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4280,PG907)

  • 2024/06/2008:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/06/20 18:45
  • SAI
  • 9h 55m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG906,PG4285)

  • 2024/06/2212:55
  • SAI
  • 2024/06/22 18:05
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 5h 10m
Xem chi tiết chuyến bay

Thai Airways International 飛行機 最安値Thai Airways International

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD550
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG561,PG907)

  • 2024/06/2010:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/06/20 18:45
  • SAI
  • 8h 10m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG906,TG564)

  • 2024/06/2212:55
  • SAI
  • 2024/06/22 19:40
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 6h 45m
Xem chi tiết chuyến bay

Bangkok Airways 飛行機 最安値Bangkok Airways

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD527
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4284,PG907)

  • 2024/06/2012:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/06/20 18:45
  • SAI
  • 6h 0m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG924,PG4287)

  • 2024/06/2209:40
  • SAI
  • 2024/06/22 21:10
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 11h 30m
Xem chi tiết chuyến bay

Bangkok Airways 飛行機 最安値Bangkok Airways

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD527
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4280,PG907)

  • 2024/06/2008:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/06/20 18:45
  • SAI
  • 9h 55m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG924,PG4285)

  • 2024/06/2209:40
  • SAI
  • 2024/06/22 18:05
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 8h 25m
Xem chi tiết chuyến bay

Bangkok Airways 飛行機 最安値Bangkok Airways

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD547
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4280,PG907)

  • 2024/06/2008:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/06/20 18:45
  • SAI
  • 9h 55m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG906,PG4287)

  • 2024/06/2212:55
  • SAI
  • 2024/06/22 21:10
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 8h 15m
Xem chi tiết chuyến bay