1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xác nhận chuyến bay đã đặt・Nhập thông tin hành khách
 4. Xác nhận thông tin đăng ký
 5. Đăng ký vé hoàn tất
 6. Mua vé

Vui lòng đợi...

Đang tìm kiếm ()

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo số điểm dừng

 • USD196
 • USD316

Lọc theo hãng hàng không

Bamboo Airways 飛行機 最安値Bamboo Airways

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD197
 • Hành trình 1

  Bamboo Airways QH1312)

  • 2023/04/1715:55
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/04/17 17:05
  • Cam Ranh, Nha Trang
  • 1h 10m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Bamboo Airways QH1313)

  • 2023/04/1917:45
  • Cam Ranh, Nha Trang
  • 2023/04/19 18:45
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 0m
  • Bay thẳng

Trên lịch Thành phố Hồ Chí Minh⇔Nha Trang Kiểm tra giá thấp nhất

Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) Từ Nha Trang(CXR) USD196~

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD208
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN1344)

  • 2023/04/1707:05
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/04/17 08:20
  • Cam Ranh, Nha Trang
  • 1h 15m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN1341)

  • 2023/04/1920:40
  • Cam Ranh, Nha Trang
  • 2023/04/19 21:45
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 5m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD208
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN1350)

  • 2023/04/1711:20
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/04/17 12:35
  • Cam Ranh, Nha Trang
  • 1h 15m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN1341)

  • 2023/04/1920:40
  • Cam Ranh, Nha Trang
  • 2023/04/19 21:45
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 5m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD208
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN1346)

  • 2023/04/1713:40
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/04/17 14:55
  • Cam Ranh, Nha Trang
  • 1h 15m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN1341)

  • 2023/04/1920:40
  • Cam Ranh, Nha Trang
  • 2023/04/19 21:45
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 5m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD208
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN1342)

  • 2023/04/1718:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/04/17 19:50
  • Cam Ranh, Nha Trang
  • 1h 15m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN1341)

  • 2023/04/1920:40
  • Cam Ranh, Nha Trang
  • 2023/04/19 21:45
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 5m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD208
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN1344)

  • 2023/04/1707:05
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/04/17 08:20
  • Cam Ranh, Nha Trang
  • 1h 15m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN1345)

  • 2023/04/1909:00
  • Cam Ranh, Nha Trang
  • 2023/04/19 10:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 10m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD208
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN1344)

  • 2023/04/1707:05
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/04/17 08:20
  • Cam Ranh, Nha Trang
  • 1h 15m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN1351)

  • 2023/04/1913:25
  • Cam Ranh, Nha Trang
  • 2023/04/19 14:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 10m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD208
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN1350)

  • 2023/04/1711:20
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/04/17 12:35
  • Cam Ranh, Nha Trang
  • 1h 15m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN1345)

  • 2023/04/1909:00
  • Cam Ranh, Nha Trang
  • 2023/04/19 10:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 10m
  • Bay thẳng