1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xác nhận chuyến bay đã đặt・Nhập thông tin hành khách
 4. Xác nhận thông tin đăng ký
 5. Đăng ký vé hoàn tất
 6. Mua vé

Vui lòng đợi...

Đang tìm kiếm ()

Lọc theo lịch trình bay

Thành phố Hồ Chí Minh(SGN) Bangkok(BKK)

Điểm đi:Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)

Điểm đến:Bangkok(BKK)

Bangkok(BKK) Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)

Điểm đi:Bangkok(BKK)

Điểm đến:Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)

Lọc theo số điểm dừng

 • USD249
 • USD515

Lọc theo hãng hàng không

Thai Airways International 飛行機 最安値Thai Airways International

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD249
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG551)

  • 2024/04/2410:05
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/04/24 11:30
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 1h 25m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Thai Airways International TG556)

  • 2024/04/2417:35
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2024/04/24 19:05
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 30m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Trên lịch Thành phố Hồ Chí Minh⇔Bangkok Kiểm tra giá thấp nhất

Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) Từ Bangkok(BKK) USD233~ Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) Từ Bangkok(DMK) USD241~

Bangkok Airways 飛行機 最安値Bangkok Airways

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD328
Còn lại :4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4294)

  • 2024/04/2411:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/04/24 13:10
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 1h 35m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG4297)

  • 2024/04/2419:30
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2024/04/24 21:20
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 50m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Bangkok Airways 飛行機 最安値Bangkok Airways

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD338
Còn lại :4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4290)

  • 2024/04/2408:45
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/04/24 10:20
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 1h 35m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG4297)

  • 2024/04/2419:30
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2024/04/24 21:20
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 50m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Bangkok Airways 飛行機 最安値Bangkok Airways

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD354
Còn lại :4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4290)

  • 2024/04/2408:45
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/04/24 10:20
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 1h 35m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG4295)

  • 2024/04/2414:25
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2024/04/24 16:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 45m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Malaysia Airlines 飛行機 最安値Malaysia Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD516
 • Hành trình 1

  Malaysia Airlines MH751,MH782)

  • 2024/04/2411:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/04/24 16:20
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 5h 20m
 • Hành trình 2

  Malaysia Airlines MH781,MH750)

  • 2024/04/2419:40
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2024/04/25 (+1) 10:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 14h 20m
Xem chi tiết chuyến bay

Malaysia Airlines 飛行機 最安値Malaysia Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD516
 • Hành trình 1

  Malaysia Airlines MH751,MH782)

  • 2024/04/2411:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/04/24 16:20
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 5h 20m
 • Hành trình 2

  Malaysia Airlines MH775,MH750)

  • 2024/04/2418:40
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2024/04/25 (+1) 10:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 15h 20m
Xem chi tiết chuyến bay

Malaysia Airlines 飛行機 最安値Malaysia Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD516
 • Hành trình 1

  Malaysia Airlines MH751,MH774)

  • 2024/04/2411:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/04/24 17:20
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 6h 20m
 • Hành trình 2

  Malaysia Airlines MH781,MH750)

  • 2024/04/2419:40
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2024/04/25 (+1) 10:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 14h 20m
Xem chi tiết chuyến bay