1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xác nhận chuyến bay đã đặt・Nhập thông tin hành khách
 4. Xác nhận thông tin đăng ký
 5. Đăng ký vé hoàn tất
 6. Mua vé

Vui lòng đợi...

Đang tìm kiếm ()

Lọc theo lịch trình bay

Thành phố Hồ Chí Minh(SGN) Bangkok(BKK)

Điểm đi:Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)

Điểm đến:Bangkok(BKK)

Bangkok(BKK) Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)

Điểm đi:Bangkok(BKK)

Điểm đến:Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)

Lọc theo số điểm dừng

 • USD240
 • USD517

Lọc theo hãng hàng không

Thai Airways International 飛行機 最安値Thai Airways International

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD240
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG551)

  • 2024/05/0210:05
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/05/02 11:30
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 1h 25m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Thai Airways International TG556)

  • 2024/05/0417:35
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2024/05/04 19:05
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 30m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Trên lịch Thành phố Hồ Chí Minh⇔Bangkok Kiểm tra giá thấp nhất

Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) Từ Bangkok(BKK) USD232~ Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) Từ Bangkok(DMK) USD241~

Thai Airways International 飛行機 最安値Thai Airways International

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD243
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG557)

  • 2024/05/0220:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/05/02 21:35
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 1h 25m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Thai Airways International TG556)

  • 2024/05/0417:35
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2024/05/04 19:05
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 30m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Thai Airways International 飛行機 最安値Thai Airways International

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD247
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG551)

  • 2024/05/0210:05
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/05/02 11:30
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 1h 25m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Thai Airways International TG550)

  • 2024/05/0407:35
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2024/05/04 09:05
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 30m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Thai Airways International 飛行機 最安値Thai Airways International

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD250
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG557)

  • 2024/05/0220:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/05/02 21:35
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 1h 25m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Thai Airways International TG550)

  • 2024/05/0407:35
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2024/05/04 09:05
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 30m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Bangkok Airways 飛行機 最安値Bangkok Airways

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD380
Còn lại :4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4290)

  • 2024/05/0208:45
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/05/02 10:20
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 1h 35m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG4295)

  • 2024/05/0414:25
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2024/05/04 16:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 45m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Bangkok Airways 飛行機 最安値Bangkok Airways

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD380
Còn lại :4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4294)

  • 2024/05/0211:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/05/02 13:10
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 1h 35m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG4295)

  • 2024/05/0414:25
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2024/05/04 16:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 45m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Bangkok Airways 飛行機 最安値Bangkok Airways

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD380
Còn lại :4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4296)

  • 2024/05/0216:55
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/05/02 18:30
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 1h 35m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG4295)

  • 2024/05/0414:25
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2024/05/04 16:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 45m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Bangkok Airways 飛行機 最安値Bangkok Airways

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD380
Còn lại :4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4290)

  • 2024/05/0208:45
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/05/02 10:20
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 1h 35m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG4291)

  • 2024/05/0411:20
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2024/05/04 13:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 50m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay