1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xác nhận chuyến bay đã đặt・Nhập thông tin hành khách
 4. Xác nhận thông tin đăng ký
 5. Đăng ký vé hoàn tất
 6. Mua vé

Vui lòng đợi...

Đang tìm kiếm ()

Lọc theo lịch trình bay

Thành phố Hồ Chí Minh(SGN) Taipei(TPE)

Điểm đi:Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)

Điểm đến:Taipei(TPE)

Taipei(TPE) Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)

Điểm đi:Taipei(TPE)

Điểm đến:Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)

Lọc theo số điểm dừng

 • USD262
 • USD451

Lọc theo hãng hàng không

JX 飛行機 最安値JX

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD263
Còn lại :8.
 • Hành trình 1

  JX JX714)

  • 2024/04/1918:05
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/04/19 22:25
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 3h 20m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  JX JX713)

  • 2024/04/2114:40
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2024/04/21 17:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 3h 20m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Trên lịch Thành phố Hồ Chí Minh⇔Taipei Kiểm tra giá thấp nhất

Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) Từ Taipei(TPE) USD262~ Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) Từ Taipei(TSA) USD269~

JX 飛行機 最安値JX

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD263
Còn lại :4.
 • Hành trình 1

  JX JX712)

  • 2024/04/1911:25
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/04/19 15:50
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 3h 25m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  JX JX713)

  • 2024/04/2114:40
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2024/04/21 17:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 3h 20m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

JX 飛行機 最安値JX

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD263
Còn lại :8.
 • Hành trình 1

  JX JX714)

  • 2024/04/1918:05
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/04/19 22:25
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 3h 20m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  JX JX711)

  • 2024/04/2107:50
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2024/04/21 10:15
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 3h 25m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

JX 飛行機 最安値JX

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD263
Còn lại :4.
 • Hành trình 1

  JX JX712)

  • 2024/04/1911:25
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/04/19 15:50
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 3h 25m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  JX JX711)

  • 2024/04/2107:50
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2024/04/21 10:15
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 3h 25m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Eva Air 飛行機 最安値Eva Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD272
 • Hành trình 1

  Eva Air BR382)

  • 2024/04/1901:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/04/19 06:15
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 3h 25m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Eva Air BR391)

  • 2024/04/2109:20
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2024/04/21 11:40
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 3h 20m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Eva Air 飛行機 最安値Eva Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD272
Còn lại :6.
 • Hành trình 1

  Eva Air BR392)

  • 2024/04/1912:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/04/19 17:15
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 3h 25m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Eva Air BR391)

  • 2024/04/2109:20
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2024/04/21 11:40
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 3h 20m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Eva Air 飛行機 最安値Eva Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD272
 • Hành trình 1

  Eva Air BR382)

  • 2024/04/1901:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/04/19 06:15
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 3h 25m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Eva Air BR395)

  • 2024/04/2107:30
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2024/04/21 09:55
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 3h 25m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Eva Air 飛行機 最安値Eva Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD272
Còn lại :6.
 • Hành trình 1

  Eva Air BR392)

  • 2024/04/1912:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/04/19 17:15
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 3h 25m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Eva Air BR395)

  • 2024/04/2107:30
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2024/04/21 09:55
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 3h 25m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay