1. Trang chủ
  2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
  3. Xác nhận chuyến bay đã đặt・Nhập thông tin hành khách
  4. Xác nhận thông tin đăng ký
  5. Đăng ký vé hoàn tất
  6. Mua vé

Vui lòng đợi...

Đang tìm kiếm ()

Lọc theo lịch trình bay

Thành phố Hồ Chí Minh(SGN) Đà Nẵng(DAD)

Điểm đi:Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)

Điểm đến:Đà Nẵng(DAD)

Đà Nẵng(DAD) Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)

Điểm đi:Đà Nẵng(DAD)

Điểm đến:Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)

Lọc theo số điểm dừng

Lọc theo hãng hàng không

Không có chuyến bay nào phù hợp với tiêu chí tìm kiếm của quý khách. Vui lòng thay đổi tiêu chí về chuyến bay và tìm kiếm lại.

$(function() { $('.header_service_menu li').css('width', '50%'); });