1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xác nhận chuyến bay đã đặt・Nhập thông tin hành khách
 4. Xác nhận thông tin đăng ký
 5. Đăng ký vé hoàn tất
 6. Mua vé

Vui lòng đợi...

Đang tìm kiếm ()

Lọc theo lịch trình bay

Thành phố Hồ Chí Minh(SGN) Singapore(SIN)

Điểm đi:Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)

Điểm đến:Singapore(SIN)

Singapore(SIN) Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)

Điểm đi:Singapore(SIN)

Điểm đến:Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)

Lọc theo số điểm dừng

 • USD564
 • USD354

Lọc theo hãng hàng không

Malaysia Airlines 飛行機 最安値Malaysia Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD355
 • Hành trình 1

  Malaysia Airlines MH767,MH609)

  • 2024/03/1818:55
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/03/19 (+1) 00:30
  • Sân bay quốc tế Singapore Changi
  • 4h 35m
 • Hành trình 2

  Malaysia Airlines MH602,MH750)

  • 2024/03/2106:00
  • Sân bay quốc tế Singapore Changi
  • 2024/03/21 10:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 5h 0m
Xem chi tiết chuyến bay

Trên lịch Thành phố Hồ Chí Minh⇔Singapore Kiểm tra giá thấp nhất

Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) Từ Singapore(SIN) USD234~

Malaysia Airlines 飛行機 最安値Malaysia Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD355
 • Hành trình 1

  Malaysia Airlines MH767,MH609)

  • 2024/03/1818:55
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/03/19 (+1) 00:30
  • Sân bay quốc tế Singapore Changi
  • 4h 35m
 • Hành trình 2

  Malaysia Airlines MH604,MH758)

  • 2024/03/2110:30
  • Sân bay quốc tế Singapore Changi
  • 2024/03/21 15:40
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 6h 10m
Xem chi tiết chuyến bay

Malaysia Airlines 飛行機 最安値Malaysia Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD371
 • Hành trình 1

  Malaysia Airlines MH751,MH605)

  • 2024/03/1811:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/03/18 16:35
  • Sân bay quốc tế Singapore Changi
  • 4h 35m
 • Hành trình 2

  Malaysia Airlines MH602,MH750)

  • 2024/03/2106:00
  • Sân bay quốc tế Singapore Changi
  • 2024/03/21 10:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 5h 0m
Xem chi tiết chuyến bay

Malaysia Airlines 飛行機 最安値Malaysia Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD355
 • Hành trình 1

  Malaysia Airlines MH759,MH609)

  • 2024/03/1816:40
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/03/19 (+1) 00:30
  • Sân bay quốc tế Singapore Changi
  • 6h 50m
 • Hành trình 2

  Malaysia Airlines MH602,MH750)

  • 2024/03/2106:00
  • Sân bay quốc tế Singapore Changi
  • 2024/03/21 10:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 5h 0m
Xem chi tiết chuyến bay

Malaysia Airlines 飛行機 最安値Malaysia Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD371
 • Hành trình 1

  Malaysia Airlines MH751,MH605)

  • 2024/03/1811:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/03/18 16:35
  • Sân bay quốc tế Singapore Changi
  • 4h 35m
 • Hành trình 2

  Malaysia Airlines MH604,MH758)

  • 2024/03/2110:30
  • Sân bay quốc tế Singapore Changi
  • 2024/03/21 15:40
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 6h 10m
Xem chi tiết chuyến bay

Malaysia Airlines 飛行機 最安値Malaysia Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD355
 • Hành trình 1

  Malaysia Airlines MH759,MH609)

  • 2024/03/1816:40
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/03/19 (+1) 00:30
  • Sân bay quốc tế Singapore Changi
  • 6h 50m
 • Hành trình 2

  Malaysia Airlines MH604,MH758)

  • 2024/03/2110:30
  • Sân bay quốc tế Singapore Changi
  • 2024/03/21 15:40
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 6h 10m
Xem chi tiết chuyến bay

Malaysia Airlines 飛行機 最安値Malaysia Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD371
 • Hành trình 1

  Malaysia Airlines MH751,MH613)

  • 2024/03/1811:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/03/18 18:25
  • Sân bay quốc tế Singapore Changi
  • 6h 25m
 • Hành trình 2

  Malaysia Airlines MH602,MH750)

  • 2024/03/2106:00
  • Sân bay quốc tế Singapore Changi
  • 2024/03/21 10:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 5h 0m
Xem chi tiết chuyến bay

Malaysia Airlines 飛行機 最安値Malaysia Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD371
 • Hành trình 1

  Malaysia Airlines MH751,MH613)

  • 2024/03/1811:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/03/18 18:25
  • Sân bay quốc tế Singapore Changi
  • 6h 25m
 • Hành trình 2

  Malaysia Airlines MH604,MH758)

  • 2024/03/2110:30
  • Sân bay quốc tế Singapore Changi
  • 2024/03/21 15:40
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 6h 10m
Xem chi tiết chuyến bay