1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xác nhận chuyến bay đã đặt・Nhập thông tin hành khách
 4. Xác nhận thông tin đăng ký
 5. Đăng ký vé hoàn tất
 6. Mua vé

Vui lòng đợi...

Đang tìm kiếm ()

Lọc theo lịch trình bay

Thành phố Hồ Chí Minh(SGN) Denpasar (Bali)(DPS)

Điểm đi:Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)

Điểm đến:Denpasar (Bali)(DPS)

Denpasar (Bali)(DPS) Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)

Điểm đi:Denpasar (Bali)(DPS)

Điểm đến:Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)

Lọc theo số điểm dừng

 • USD346

Lọc theo hãng hàng không

Malaysia Airlines 飛行機 最安値Malaysia Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD346
 • Hành trình 1

  Malaysia Airlines MH751,MH853)

  • 2024/05/1011:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/05/10 18:30
  • Sân bay quốc tế Ngurah Rai
  • 6h 30m
 • Hành trình 2

  Malaysia Airlines MH714,MH766)

  • 2024/05/1412:55
  • Sân bay quốc tế Ngurah Rai
  • 2024/05/14 18:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 6h 55m
Xem chi tiết chuyến bay

Trên lịch Thành phố Hồ Chí Minh⇔Denpasar (Bali) Kiểm tra giá thấp nhất

Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) Từ Denpasar (Bali)(DPS) USD171~

Malaysia Airlines 飛行機 最安値Malaysia Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD346
 • Hành trình 1

  Malaysia Airlines MH751,MH853)

  • 2024/05/1011:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/05/10 18:30
  • Sân bay quốc tế Ngurah Rai
  • 6h 30m
 • Hành trình 2

  Malaysia Airlines MH852,MH750)

  • 2024/05/1419:20
  • Sân bay quốc tế Ngurah Rai
  • 2024/05/15 (+1) 10:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 15h 40m
Xem chi tiết chuyến bay

Malaysia Airlines 飛行機 最安値Malaysia Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD355
 • Hành trình 1

  Malaysia Airlines MH751,MH853)

  • 2024/05/1011:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/05/10 18:30
  • Sân bay quốc tế Ngurah Rai
  • 6h 30m
 • Hành trình 2

  Malaysia Airlines MH850,MH750)

  • 2024/05/1416:25
  • Sân bay quốc tế Ngurah Rai
  • 2024/05/15 (+1) 10:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 18h 35m
Xem chi tiết chuyến bay

Malaysia Airlines 飛行機 最安値Malaysia Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD355
 • Hành trình 1

  Malaysia Airlines MH751,MH853)

  • 2024/05/1011:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/05/10 18:30
  • Sân bay quốc tế Ngurah Rai
  • 6h 30m
 • Hành trình 2

  Malaysia Airlines MH852,MH758)

  • 2024/05/1419:20
  • Sân bay quốc tế Ngurah Rai
  • 2024/05/15 (+1) 15:40
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 21h 20m
Xem chi tiết chuyến bay

Malaysia Airlines 飛行機 最安値Malaysia Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD355
 • Hành trình 1

  Malaysia Airlines MH751,MH853)

  • 2024/05/1011:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/05/10 18:30
  • Sân bay quốc tế Ngurah Rai
  • 6h 30m
 • Hành trình 2

  Malaysia Airlines MH714,MH750)

  • 2024/05/1412:55
  • Sân bay quốc tế Ngurah Rai
  • 2024/05/15 (+1) 10:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 22h 5m
Xem chi tiết chuyến bay

Malaysia Airlines 飛行機 最安値Malaysia Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD355
 • Hành trình 1

  Malaysia Airlines MH759,MH851)

  • 2024/05/1016:40
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/05/11 (+1) 15:30
  • Sân bay quốc tế Ngurah Rai
  • 21h 50m
 • Hành trình 2

  Malaysia Airlines MH714,MH766)

  • 2024/05/1412:55
  • Sân bay quốc tế Ngurah Rai
  • 2024/05/14 18:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 6h 55m
Xem chi tiết chuyến bay

Malaysia Airlines 飛行機 最安値Malaysia Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD355
 • Hành trình 1

  Malaysia Airlines MH751,MH853)

  • 2024/05/1011:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/05/10 18:30
  • Sân bay quốc tế Ngurah Rai
  • 6h 30m
 • Hành trình 2

  Malaysia Airlines MH850,MH758)

  • 2024/05/1416:25
  • Sân bay quốc tế Ngurah Rai
  • 2024/05/15 (+1) 15:40
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 24h 15m
Xem chi tiết chuyến bay

Malaysia Airlines 飛行機 最安値Malaysia Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD355
 • Hành trình 1

  Malaysia Airlines MH751,MH853)

  • 2024/05/1011:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/05/10 18:30
  • Sân bay quốc tế Ngurah Rai
  • 6h 30m
 • Hành trình 2

  Malaysia Airlines MH852,MH766)

  • 2024/05/1419:20
  • Sân bay quốc tế Ngurah Rai
  • 2024/05/15 (+1) 18:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 24h 30m
Xem chi tiết chuyến bay