1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xác nhận chuyến bay đã đặt・Nhập thông tin hành khách
 4. Xác nhận thông tin đăng ký
 5. Đăng ký vé hoàn tất
 6. Mua vé

Vui lòng đợi...

Đang tìm kiếm ()

Lọc theo lịch trình bay

Thành phố Hồ Chí Minh(SGN) Quảng Châu(CAN)

Điểm đi:Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)

Điểm đến:Quảng Châu(CAN)

Quảng Châu(CAN) Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)

Điểm đi:Quảng Châu(CAN)

Điểm đến:Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)

Lọc theo số điểm dừng

 • USD287
 • USD1,284

Lọc theo hãng hàng không

China Eastern Airlines 飛行機 最安値China Eastern Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD343
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU282,FM9313)

  • 2024/04/1002:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/04/10 18:00
  • Bạch Vân Quảng Châu
  • 14h 25m
 • Hành trình 2

  Shanghai Airlines FM9312,MU281)

  • 2024/04/1613:30
  • Bạch Vân Quảng Châu
  • 2024/04/17 (+1) 01:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 13h 5m
Xem chi tiết chuyến bay

Trên lịch Thành phố Hồ Chí Minh⇔Quảng Châu Kiểm tra giá thấp nhất

Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) Từ Quảng Châu(CAN) USD287~

China Eastern Airlines 飛行機 最安値China Eastern Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD343
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU282,FM9313)

  • 2024/04/1002:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/04/10 18:00
  • Bạch Vân Quảng Châu
  • 14h 25m
 • Hành trình 2

  Shanghai Airlines FM9310,MU281)

  • 2024/04/1613:00
  • Bạch Vân Quảng Châu
  • 2024/04/17 (+1) 01:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 13h 35m
Xem chi tiết chuyến bay

China Eastern Airlines 飛行機 最安値China Eastern Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD343
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU282,FM9315)

  • 2024/04/1002:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/04/10 18:45
  • Bạch Vân Quảng Châu
  • 15h 10m
 • Hành trình 2

  Shanghai Airlines FM9312,MU281)

  • 2024/04/1613:30
  • Bạch Vân Quảng Châu
  • 2024/04/17 (+1) 01:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 13h 5m
Xem chi tiết chuyến bay

China Eastern Airlines 飛行機 最安値China Eastern Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD343
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU282,FM9313)

  • 2024/04/1002:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/04/10 18:00
  • Bạch Vân Quảng Châu
  • 14h 25m
 • Hành trình 2

  Shanghai Airlines FM9308,MU281)

  • 2024/04/1612:30
  • Bạch Vân Quảng Châu
  • 2024/04/17 (+1) 01:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 14h 5m
Xem chi tiết chuyến bay

China Eastern Airlines 飛行機 最安値China Eastern Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD343
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU282,FM9315)

  • 2024/04/1002:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/04/10 18:45
  • Bạch Vân Quảng Châu
  • 15h 10m
 • Hành trình 2

  Shanghai Airlines FM9310,MU281)

  • 2024/04/1613:00
  • Bạch Vân Quảng Châu
  • 2024/04/17 (+1) 01:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 13h 35m
Xem chi tiết chuyến bay

China Eastern Airlines 飛行機 最安値China Eastern Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD343
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU282,FM9315)

  • 2024/04/1002:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/04/10 18:45
  • Bạch Vân Quảng Châu
  • 15h 10m
 • Hành trình 2

  Shanghai Airlines FM9308,MU281)

  • 2024/04/1612:30
  • Bạch Vân Quảng Châu
  • 2024/04/17 (+1) 01:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 14h 5m
Xem chi tiết chuyến bay

China Eastern Airlines 飛行機 最安値China Eastern Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD343
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU282,FM9313)

  • 2024/04/1002:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/04/10 18:00
  • Bạch Vân Quảng Châu
  • 14h 25m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU5306,MU281)

  • 2024/04/1610:30
  • Bạch Vân Quảng Châu
  • 2024/04/17 (+1) 01:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 16h 5m
Xem chi tiết chuyến bay

China Eastern Airlines 飛行機 最安値China Eastern Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD343
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU282,FM9315)

  • 2024/04/1002:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2024/04/10 18:45
  • Bạch Vân Quảng Châu
  • 15h 10m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU5306,MU281)

  • 2024/04/1610:30
  • Bạch Vân Quảng Châu
  • 2024/04/17 (+1) 01:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 16h 5m
Xem chi tiết chuyến bay