1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xem chuyến bay đã đặt vé・Nhập Thông tin Khách hàng
 4. Xác nhận thông tin yêu cầu đặt vé
 5. Yêu cầu đặt vé hoàn tất
 6. Mua
Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)Denpasar (Bali)(DPS)

mỗi người / Thuế chi phí và phụ phí không được tính

Lọc theo lịch trình bay

Thành phố Hồ Chí Minh(SGN) Denpasar (Bali)(DPS)
Denpasar (Bali)(DPS) Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)

Lọc theo Số điểm dừng

 • USD361

Lọc theo Hãng hàng không

PRPhilippine Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD222
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:8.
 • Hành trình 1

  Philippine Airlines PR592,PR537)

  • 2019/09/2109:30
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/09/22 (+1) 00:10
  • Denpasar (Ngurah Rai Bali)
  • 13h 40m
 • Hành trình 2

  Philippine Airlines PR538,PR591)

  • 2019/09/2501:00
  • Denpasar (Ngurah Rai Bali)
  • 2019/09/25 08:30
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 8h 30m

Trên lịch Thành phố Hồ Chí Minh⇔Denpasar (Bali) Kiểm tra giá thấp nhất

Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) Từ Denpasar (Bali)(DPS) USD217~

PRPhilippine Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD222
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:8.
 • Hành trình 1

  Philippine Airlines PR592,PR537)

  • 2019/09/2109:30
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/09/22 (+1) 00:10
  • Denpasar (Ngurah Rai Bali)
  • 13h 40m
 • Hành trình 2

  Philippine Airlines PR538,PR597)

  • 2019/09/2501:00
  • Denpasar (Ngurah Rai Bali)
  • 2019/09/25 14:30
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 14h 30m

SQSingapore Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến USD338
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
Đã bán hết

cuối cùng này của vé đã được bán hết.

 • Hành trình 1

  Singapore Airlines SQ185,SQ5276)

  • 2019/09/2119:40
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/09/22 (+1) 09:35
  • Denpasar (Ngurah Rai Bali)
  • 12h 55m
 • Hành trình 2

  Silkair MI5833,SQ186)

  • 2019/09/2513:05
  • Denpasar (Ngurah Rai Bali)
  • 2019/09/25 18:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 6h 30m

CXCathay Pacific

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD388
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:1.
 • Hành trình 1

  Cathay Pacific CX766,CX5350)

  • 2019/09/2111:15
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/09/22 (+1) 17:45
  • Denpasar (Ngurah Rai Bali)
  • 29h 30m
 • Hành trình 2

  Cathay Pacific CX784,CX721)

  • 2019/09/2516:05
  • Denpasar (Ngurah Rai Bali)
  • 2019/09/26 (+1) 00:05
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 9h 0m

MUChina Eastern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD453
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU282,MU5029)

  • 2019/09/2102:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/09/22 (+1) 00:30
  • Denpasar (Ngurah Rai Bali)
  • 20h 55m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU5030,MU281)

  • 2019/09/2501:30
  • Denpasar (Ngurah Rai Bali)
  • 2019/09/26 (+1) 01:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 25h 5m

CZChina Southern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD581
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Southern Airlines CZ8474,CZ6065)

  • 2019/09/2104:55
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/09/21 23:25
  • Denpasar (Ngurah Rai Bali)
  • 17h 30m
 • Hành trình 2

  China Southern Airlines CZ6066,CZ8465)

  • 2019/09/2500:25
  • Denpasar (Ngurah Rai Bali)
  • 2019/09/25 13:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 13h 45m

CZChina Southern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD583
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Southern Airlines CZ368,CZ625)

  • 2019/09/2108:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/09/21 23:30
  • Denpasar (Ngurah Rai Bali)
  • 14h 30m
 • Hành trình 2

  China Southern Airlines CZ626,CZ3069)

  • 2019/09/2500:30
  • Denpasar (Ngurah Rai Bali)
  • 2019/09/25 11:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 11h 30m

CZChina Southern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD583
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Southern Airlines CZ368,CZ625)

  • 2019/09/2108:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/09/21 23:30
  • Denpasar (Ngurah Rai Bali)
  • 14h 30m
 • Hành trình 2

  China Southern Airlines CZ626,CZ373)

  • 2019/09/2500:30
  • Denpasar (Ngurah Rai Bali)
  • 2019/09/25 14:30
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 15h 0m