1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xác nhận chuyến bay đã đặt・Nhập thông tin hành khách
 4. Xác nhận thông tin đăng ký
 5. Đăng ký vé hoàn tất
 6. Mua vé

Vui lòng đợi...

Đang tìm kiếm ()

Lọc theo lịch trình bay

Thành phố Hồ Chí Minh(SGN) Quảng Châu(CAN)
Quảng Châu(CAN) Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)

Lọc theo số điểm dừng

 • USD552
 • USD532

Lọc theo hãng hàng không

China Southern Airlines 飛行機 最安値China Southern Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD553
 • Hành trình 1

  China Southern Airlines CZ374)

  • 2023/03/3015:40
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/03/30 19:25
  • Bạch Vân Quảng Châu
  • 2h 45m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  China Southern Airlines CZ367)

  • 2023/04/0319:55
  • Bạch Vân Quảng Châu
  • 2023/04/03 21:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2h 55m
  • Bay thẳng

Trên lịch Thành phố Hồ Chí Minh⇔Quảng Châu Kiểm tra giá thấp nhất

Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) Từ Quảng Châu(CAN) USD413~

China Southern Airlines 飛行機 最安値China Southern Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD593
 • Hành trình 1

  China Southern Airlines CZ368)

  • 2023/03/3008:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/03/30 12:05
  • Bạch Vân Quảng Châu
  • 3h 5m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  China Southern Airlines CZ367)

  • 2023/04/0319:55
  • Bạch Vân Quảng Châu
  • 2023/04/03 21:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2h 55m
  • Bay thẳng

China Southern Airlines 飛行機 最安値China Southern Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD533
 • Hành trình 1

  China Southern Airlines CZ6078,CZ8212)

  • 2023/03/3012:55
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/03/31 (+1) 00:45
  • Bạch Vân Quảng Châu
  • 10h 50m
 • Hành trình 2

  China Southern Airlines CZ367)

  • 2023/04/0319:55
  • Bạch Vân Quảng Châu
  • 2023/04/03 21:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2h 55m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD558
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN208,VN506)

  • 2023/03/3008:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/03/30 15:20
  • Bạch Vân Quảng Châu
  • 6h 20m
 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN507,VN6019)

  • 2023/04/0316:20
  • Bạch Vân Quảng Châu
  • 2023/04/03 21:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 6h 30m

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD558
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN208,VN506)

  • 2023/03/3008:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/03/30 15:20
  • Bạch Vân Quảng Châu
  • 6h 20m
 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN507,VN263)

  • 2023/04/0316:20
  • Bạch Vân Quảng Châu
  • 2023/04/03 22:15
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 6h 55m

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD558
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN6030,VN506)

  • 2023/03/3007:25
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/03/30 15:20
  • Bạch Vân Quảng Châu
  • 6h 55m
 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN507,VN6019)

  • 2023/04/0316:20
  • Bạch Vân Quảng Châu
  • 2023/04/03 21:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 6h 30m

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD558
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN240,VN506)

  • 2023/03/3007:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/03/30 15:20
  • Bạch Vân Quảng Châu
  • 7h 20m
 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN507,VN6019)

  • 2023/04/0316:20
  • Bạch Vân Quảng Châu
  • 2023/04/03 21:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 6h 30m

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD558
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN6030,VN506)

  • 2023/03/3007:25
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/03/30 15:20
  • Bạch Vân Quảng Châu
  • 6h 55m
 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN507,VN263)

  • 2023/04/0316:20
  • Bạch Vân Quảng Châu
  • 2023/04/03 22:15
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 6h 55m