1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xem chuyến bay đã đặt vé・Nhập Thông tin Khách hàng
 4. Xác nhận thông tin yêu cầu đặt vé
 5. Yêu cầu đặt vé hoàn tất
 6. Mua
Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)Quảng Châu(CAN)

mỗi người / Thuế chi phí và phụ phí không được tính

Lọc theo lịch trình bay

Thành phố Hồ Chí Minh(SGN) Quảng Châu(CAN)
Quảng Châu(CAN) Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)

Lọc theo Số điểm dừng

 • USD353
 • USD351

Lọc theo Hãng hàng không

MUChina Eastern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD147
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU2586,MU5731)

  • 2019/07/3019:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/07/31 (+1) 10:10
  • Bạch Vân Quảng Châu
  • 14h 0m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU5736,MU2585)

  • 2019/08/0214:20
  • Bạch Vân Quảng Châu
  • 2019/08/03 (+1) 18:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 28h 50m

Trên lịch Thành phố Hồ Chí Minh⇔Quảng Châu Kiểm tra giá thấp nhất

Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) Từ Quảng Châu(CAN) USD291~

MUChina Eastern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD147
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU2586,MU5731)

  • 2019/07/3019:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/07/31 (+1) 10:10
  • Bạch Vân Quảng Châu
  • 14h 0m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU5738,MU2585)

  • 2019/08/0216:20
  • Bạch Vân Quảng Châu
  • 2019/08/03 (+1) 18:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 26h 50m

MUChina Eastern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD147
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU2586,MU5731)

  • 2019/07/3019:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/07/31 (+1) 10:10
  • Bạch Vân Quảng Châu
  • 14h 0m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU5740,MU2585)

  • 2019/08/0218:55
  • Bạch Vân Quảng Châu
  • 2019/08/03 (+1) 18:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 24h 15m

MUChina Eastern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD147
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU2586,MU5731)

  • 2019/07/3019:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/07/31 (+1) 10:10
  • Bạch Vân Quảng Châu
  • 14h 0m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU5742,MU2585)

  • 2019/08/0222:10
  • Bạch Vân Quảng Châu
  • 2019/08/03 (+1) 18:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 21h 0m

MUChina Eastern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD147
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU2586,MU5733)

  • 2019/07/3019:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/07/31 (+1) 10:55
  • Bạch Vân Quảng Châu
  • 14h 45m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU5736,MU2585)

  • 2019/08/0214:20
  • Bạch Vân Quảng Châu
  • 2019/08/03 (+1) 18:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 28h 50m

MUChina Eastern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD147
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU2586,MU5733)

  • 2019/07/3019:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/07/31 (+1) 10:55
  • Bạch Vân Quảng Châu
  • 14h 45m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU5738,MU2585)

  • 2019/08/0216:20
  • Bạch Vân Quảng Châu
  • 2019/08/03 (+1) 18:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 26h 50m

MUChina Eastern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD147
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU2586,MU5733)

  • 2019/07/3019:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/07/31 (+1) 10:55
  • Bạch Vân Quảng Châu
  • 14h 45m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU5740,MU2585)

  • 2019/08/0218:55
  • Bạch Vân Quảng Châu
  • 2019/08/03 (+1) 18:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 24h 15m

MUChina Eastern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD147
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU2586,MU5733)

  • 2019/07/3019:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/07/31 (+1) 10:55
  • Bạch Vân Quảng Châu
  • 14h 45m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU5742,MU2585)

  • 2019/08/0222:10
  • Bạch Vân Quảng Châu
  • 2019/08/03 (+1) 18:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 21h 0m