1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xác nhận chuyến bay đã đặt・Nhập thông tin hành khách
 4. Xác nhận thông tin đăng ký
 5. Đăng ký vé hoàn tất
 6. Mua vé

Vui lòng đợi...

Đang tìm kiếm ()

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo số điểm dừng

 • USD317
 • USD461

Lọc theo hãng hàng không

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD318
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN3851)

  • 2023/06/2018:30
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/06/20 19:30
  • Phnom Penh
  • 1h 0m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN921)

  • 2023/08/2014:10
  • Phnom Penh
  • 2023/08/20 15:20
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 10m
  • Bay thẳng

Trên lịch Thành phố Hồ Chí Minh⇔Phnom Penh Kiểm tra giá thấp nhất

Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) Từ Phnom Penh(PNH) USD317~

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD324
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN920)

  • 2023/06/2016:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/06/20 16:55
  • Phnom Penh
  • 0h 55m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN921)

  • 2023/08/2014:10
  • Phnom Penh
  • 2023/08/20 15:20
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 10m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD345
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN3853)

  • 2023/06/2008:30
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/06/20 09:25
  • Phnom Penh
  • 0h 55m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN921)

  • 2023/08/2014:10
  • Phnom Penh
  • 2023/08/20 15:20
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 10m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD361
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN3851)

  • 2023/06/2018:30
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/06/20 19:30
  • Phnom Penh
  • 1h 0m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN3852)

  • 2023/08/2007:00
  • Phnom Penh
  • 2023/08/20 07:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 0h 50m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD361
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN3851)

  • 2023/06/2018:30
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/06/20 19:30
  • Phnom Penh
  • 1h 0m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN3850)

  • 2023/08/2017:00
  • Phnom Penh
  • 2023/08/20 17:55
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 0h 55m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD368
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN920)

  • 2023/06/2016:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/06/20 16:55
  • Phnom Penh
  • 0h 55m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN3852)

  • 2023/08/2007:00
  • Phnom Penh
  • 2023/08/20 07:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 0h 50m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD368
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN920)

  • 2023/06/2016:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/06/20 16:55
  • Phnom Penh
  • 0h 55m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN3850)

  • 2023/08/2017:00
  • Phnom Penh
  • 2023/08/20 17:55
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 0h 55m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD383
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN3855)

  • 2023/06/2012:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/06/20 12:55
  • Phnom Penh
  • 0h 55m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN921)

  • 2023/08/2014:10
  • Phnom Penh
  • 2023/08/20 15:20
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 10m
  • Bay thẳng