1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xem chuyến bay đã đặt vé・Nhập Thông tin Khách hàng
 4. Xác nhận thông tin yêu cầu đặt vé
 5. Yêu cầu đặt vé hoàn tất
 6. Mua
Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)Phnom Penh(PNH)

mỗi người / Thuế chi phí và phụ phí không được tính

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo Số điểm dừng

 • USD273
 • USD388

Lọc theo Hãng hàng không

QRQatar Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD103
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Qatar Airways QR970)

  • 2019/08/2514:55
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/08/25 15:40
  • Phnom Penh
  • 0h 45m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Qatar Airways QR971)

  • 2019/08/2817:15
  • Phnom Penh
  • 2019/08/28 18:15
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 0m
  • Không ngừng

Trên lịch Thành phố Hồ Chí Minh⇔Phnom Penh Kiểm tra giá thấp nhất

Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) Từ Phnom Penh(PNH) USD176~

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD182
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4290,PG933)

  • 2019/08/2508:40
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/08/25 14:55
  • Phnom Penh
  • 6h 15m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG938,PG4291)

  • 2019/08/2806:45
  • Phnom Penh
  • 2019/08/28 13:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 6h 15m

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD182
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4290,PG933)

  • 2019/08/2508:40
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/08/25 14:55
  • Phnom Penh
  • 6h 15m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG938,PG4295)

  • 2019/08/2806:45
  • Phnom Penh
  • 2019/08/28 16:05
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 9h 20m

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD182
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4290,PG933)

  • 2019/08/2508:40
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/08/25 14:55
  • Phnom Penh
  • 6h 15m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG928,PG4291)

  • 2019/08/2808:15
  • Phnom Penh
  • 2019/08/28 13:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 4h 45m

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD182
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4290,PG933)

  • 2019/08/2508:40
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/08/25 14:55
  • Phnom Penh
  • 6h 15m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG928,PG4295)

  • 2019/08/2808:15
  • Phnom Penh
  • 2019/08/28 16:05
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 7h 50m

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD182
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4290,PG933)

  • 2019/08/2508:40
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/08/25 14:55
  • Phnom Penh
  • 6h 15m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG932,PG4295)

  • 2019/08/2810:30
  • Phnom Penh
  • 2019/08/28 16:05
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 5h 35m

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD182
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4290,PG935)

  • 2019/08/2508:40
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/08/25 18:35
  • Phnom Penh
  • 9h 55m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG938,PG4291)

  • 2019/08/2806:45
  • Phnom Penh
  • 2019/08/28 13:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 6h 15m

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD182
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4290,PG935)

  • 2019/08/2508:40
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/08/25 18:35
  • Phnom Penh
  • 9h 55m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG938,PG4295)

  • 2019/08/2806:45
  • Phnom Penh
  • 2019/08/28 16:05
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 9h 20m