1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xem chuyến bay đã đặt vé・Nhập Thông tin Khách hàng
 4. Xác nhận thông tin yêu cầu đặt vé
 5. Yêu cầu đặt vé hoàn tất
 6. Mua
Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)Seoul(SEL)

mỗi người / Thuế chi phí và phụ phí không được tính

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo Số điểm dừng

 • USD436
 • USD305

Lọc theo Hãng hàng không

CZChina Southern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD187
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:5.
 • Hành trình 1

  China Southern Airlines CZ368,CZ339)

  • 2019/06/0608:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/06/06 20:45
  • Incheon
  • 10h 45m
 • Hành trình 2

  China Southern Airlines CZ340,CZ367)

  • 2019/06/1311:15
  • Incheon
  • 2019/06/13 21:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 12h 35m

Trên lịch Thành phố Hồ Chí Minh⇔Seoul Kiểm tra giá thấp nhất

Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) Từ Seoul(ICN) USD217~

Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) Từ Seoul(GMP) USD276~

CZChina Southern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD187
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:5.
 • Hành trình 1

  China Southern Airlines CZ368,CZ339)

  • 2019/06/0608:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/06/06 20:45
  • Incheon
  • 10h 45m
 • Hành trình 2

  China Southern Airlines CZ338,CZ367)

  • 2019/06/1314:55
  • Incheon
  • 2019/06/13 21:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 8h 55m

CZChina Southern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD187
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:5.
 • Hành trình 1

  China Southern Airlines CZ368,CZ339)

  • 2019/06/0608:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/06/06 20:45
  • Incheon
  • 10h 45m
 • Hành trình 2

  China Southern Airlines CZ3062,CZ3069)

  • 2019/06/1316:25
  • Incheon
  • 2019/06/14 (+1) 11:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 20h 35m

CZChina Southern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD197
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:5.
 • Hành trình 1

  China Southern Airlines CZ368,CZ339)

  • 2019/06/0608:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/06/06 20:45
  • Incheon
  • 10h 45m
 • Hành trình 2

  China Southern Airlines CZ318,CZ6041)

  • 2019/06/1312:30
  • Gimpo
  • 2019/06/14 (+1) 05:40
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 19h 10m

CZChina Southern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD222
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Southern Airlines CZ8318,CZ8409)

  • 2019/06/0601:40
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/06/06 21:35
  • Incheon
  • 17h 55m
 • Hành trình 2

  China Southern Airlines CZ340,CZ367)

  • 2019/06/1311:15
  • Incheon
  • 2019/06/13 21:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 12h 35m

CZChina Southern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD222
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Southern Airlines CZ8318,CZ8409)

  • 2019/06/0601:40
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/06/06 21:35
  • Incheon
  • 17h 55m
 • Hành trình 2

  China Southern Airlines CZ338,CZ367)

  • 2019/06/1314:55
  • Incheon
  • 2019/06/13 21:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 8h 55m

CZChina Southern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD222
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Southern Airlines CZ8318,CZ8409)

  • 2019/06/0601:40
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/06/06 21:35
  • Incheon
  • 17h 55m
 • Hành trình 2

  China Southern Airlines CZ3062,CZ3069)

  • 2019/06/1316:25
  • Incheon
  • 2019/06/14 (+1) 11:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 20h 35m

CZChina Southern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD222
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Southern Airlines CZ374,CZ337)

  • 2019/06/0615:40
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/06/07 (+1) 13:55
  • Incheon
  • 20h 15m
 • Hành trình 2

  China Southern Airlines CZ340,CZ367)

  • 2019/06/1311:15
  • Incheon
  • 2019/06/13 21:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 12h 35m