1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xác nhận chuyến bay đã đặt・Nhập thông tin hành khách
 4. Xác nhận thông tin đăng ký
 5. Đăng ký vé hoàn tất
 6. Mua vé

Vui lòng đợi...

Đang tìm kiếm ()

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo số điểm dừng

 • USD179
 • USD345

Lọc theo hãng hàng không

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD181
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN6855)

  • 2023/06/2307:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/06/23 10:10
  • Sân bay quốc tế Singapore Changi
  • 2h 10m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN6854)

  • 2023/06/2811:00
  • Sân bay quốc tế Singapore Changi
  • 2023/06/28 12:15
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2h 15m
  • Bay thẳng

Trên lịch Thành phố Hồ Chí Minh⇔Singapore Kiểm tra giá thấp nhất

Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) Từ Singapore(SIN) USD140~

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD221
Còn lại :4.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN6855)

  • 2023/06/2307:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/06/23 10:10
  • Sân bay quốc tế Singapore Changi
  • 2h 10m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN656)

  • 2023/06/2820:45
  • Sân bay quốc tế Singapore Changi
  • 2023/06/28 22:15
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2h 30m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD231
Còn lại :4.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN657)

  • 2023/06/2316:05
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/06/23 19:15
  • Sân bay quốc tế Singapore Changi
  • 2h 10m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN6854)

  • 2023/06/2811:00
  • Sân bay quốc tế Singapore Changi
  • 2023/06/28 12:15
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2h 15m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD236
Còn lại :4.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN6855)

  • 2023/06/2307:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/06/23 10:10
  • Sân bay quốc tế Singapore Changi
  • 2h 10m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN650)

  • 2023/06/2813:10
  • Sân bay quốc tế Singapore Changi
  • 2023/06/28 14:40
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2h 30m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD236
Còn lại :4.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN6855)

  • 2023/06/2307:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/06/23 10:10
  • Sân bay quốc tế Singapore Changi
  • 2h 10m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN654)

  • 2023/06/2818:25
  • Sân bay quốc tế Singapore Changi
  • 2023/06/28 19:55
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2h 30m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD246
Còn lại :4.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN651)

  • 2023/06/2309:05
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/06/23 12:10
  • Sân bay quốc tế Singapore Changi
  • 2h 5m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN6854)

  • 2023/06/2811:00
  • Sân bay quốc tế Singapore Changi
  • 2023/06/28 12:15
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2h 15m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD246
Còn lại :4.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN655)

  • 2023/06/2314:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/06/23 17:25
  • Sân bay quốc tế Singapore Changi
  • 2h 15m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN6854)

  • 2023/06/2811:00
  • Sân bay quốc tế Singapore Changi
  • 2023/06/28 12:15
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2h 15m
  • Bay thẳng

Bamboo Airways 飛行機 最安値Bamboo Airways

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD251
 • Hành trình 1

  Bamboo Airways QH307)

  • 2023/06/2309:20
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/06/23 12:25
  • Sân bay quốc tế Singapore Changi
  • 2h 5m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Bamboo Airways QH308)

  • 2023/06/2813:40
  • Sân bay quốc tế Singapore Changi
  • 2023/06/28 15:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2h 30m
  • Bay thẳng