1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xem chuyến bay đã đặt vé・Nhập Thông tin Khách hàng
 4. Xác nhận thông tin yêu cầu đặt vé
 5. Yêu cầu đặt vé hoàn tất
 6. Mua
Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)Singapore(SIN)

mỗi người / Thuế chi phí và phụ phí không được tính

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo Số điểm dừng

 • USD300
 • USD538
 • USD1,524

Lọc theo Hãng hàng không

SQSingapore Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến USD212
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
Đã bán hết

cuối cùng này của vé đã được bán hết.

 • Hành trình 1

  Singapore Airlines SQ177)

  • 2019/06/1112:30
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/06/11 15:30
  • Changi Singapore
  • 2h 0m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Singapore Airlines SQ184)

  • 2019/06/1213:30
  • Changi Singapore
  • 2019/06/12 14:40
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2h 10m
  • Không ngừng

Trên lịch Thành phố Hồ Chí Minh⇔Singapore Kiểm tra giá thấp nhất

Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) Từ Singapore(SIN) USD119~

CXCathay Pacific

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD351
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Cathay Pacific CX766,CX711)

  • 2019/06/1111:15
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/06/11 20:35
  • Changi Singapore
  • 8h 20m
 • Hành trình 2

  Cathay Pacific CX658,CX799)

  • 2019/06/1209:50
  • Changi Singapore
  • 2019/06/12 17:55
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 9h 5m

MUChina Eastern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến USD187
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
Đã bán hết

cuối cùng này của vé đã được bán hết.

 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU282,MU565)

  • 2019/06/1102:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/06/11 20:10
  • Changi Singapore
  • 16h 35m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU544,MU281)

  • 2019/06/1200:55
  • Changi Singapore
  • 2019/06/13 (+1) 01:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 25h 40m

TGThai Airways International

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD504
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG557,TG403)

  • 2019/06/1120:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/06/12 (+1) 11:15
  • Changi Singapore
  • 14h 5m
 • Hành trình 2

  Thai Airways International TG410,TG550)

  • 2019/06/1220:50
  • Changi Singapore
  • 2019/06/13 (+1) 09:05
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 13h 15m

TGThai Airways International

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD495
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG557,TG403)

  • 2019/06/1120:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/06/12 (+1) 11:15
  • Changi Singapore
  • 14h 5m
 • Hành trình 2

  Thai Airways International TG414,TG550)

  • 2019/06/1215:55
  • Changi Singapore
  • 2019/06/13 (+1) 09:05
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 18h 10m

TGThai Airways International

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD504
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG557,TG413)

  • 2019/06/1120:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/06/12 (+1) 14:30
  • Changi Singapore
  • 17h 20m
 • Hành trình 2

  Thai Airways International TG410,TG550)

  • 2019/06/1220:50
  • Changi Singapore
  • 2019/06/13 (+1) 09:05
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 13h 15m

TGThai Airways International

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD532
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG551,TG409)

  • 2019/06/1110:05
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/06/11 19:40
  • Changi Singapore
  • 8h 35m
 • Hành trình 2

  Thai Airways International TG410,TG550)

  • 2019/06/1220:50
  • Changi Singapore
  • 2019/06/13 (+1) 09:05
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 13h 15m

TGThai Airways International

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD532
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG551,TG401)

  • 2019/06/1110:05
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/06/11 22:55
  • Changi Singapore
  • 11h 50m
 • Hành trình 2

  Thai Airways International TG410,TG550)

  • 2019/06/1220:50
  • Changi Singapore
  • 2019/06/13 (+1) 09:05
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 13h 15m