1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xem chuyến bay đã đặt vé・Nhập Thông tin Khách hàng
 4. Xác nhận thông tin yêu cầu đặt vé
 5. Yêu cầu đặt vé hoàn tất
 6. Mua
Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)Nagoya(NGO)

mỗi người / Thuế chi phí và phụ phí không được tính

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo Số điểm dừng

 • USD399
 • USD439

Lọc theo Hãng hàng không

CZChina Southern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD252
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  China Southern Airlines CZ6090,CZ6055)

  • 2019/11/1102:25
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/11/11 14:00
  • Nagoya (Chubu)
  • 9h 35m
 • Hành trình 2

  China Southern Airlines CZ6056,CZ367)

  • 2019/11/1815:20
  • Nagoya (Chubu)
  • 2019/11/18 22:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 8h 50m

Trên lịch Thành phố Hồ Chí Minh⇔Nagoya Kiểm tra giá thấp nhất

Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) Từ Nagoya(NGO) USD399~

CZChina Southern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD252
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  China Southern Airlines CZ6090,CZ6055)

  • 2019/11/1102:25
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/11/11 14:00
  • Nagoya (Chubu)
  • 9h 35m
 • Hành trình 2

  China Southern Airlines CZ6056,CZ6089)

  • 2019/11/1815:20
  • Nagoya (Chubu)
  • 2019/11/19 (+1) 01:25
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 12h 5m

CZChina Southern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD252
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  China Southern Airlines CZ6090,CZ6055)

  • 2019/11/1102:25
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/11/11 14:00
  • Nagoya (Chubu)
  • 9h 35m
 • Hành trình 2

  China Southern Airlines CZ6056,CZ373)

  • 2019/11/1815:20
  • Nagoya (Chubu)
  • 2019/11/19 (+1) 14:25
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 25h 5m

CZChina Southern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD292
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  China Southern Airlines CZ6090,CZ6055)

  • 2019/11/1102:25
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/11/11 14:00
  • Nagoya (Chubu)
  • 9h 35m
 • Hành trình 2

  China Southern Airlines CZ380,CZ367)

  • 2019/11/1809:25
  • Nagoya (Chubu)
  • 2019/11/18 22:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 14h 45m

CZChina Southern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD292
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  China Southern Airlines CZ6090,CZ6055)

  • 2019/11/1102:25
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/11/11 14:00
  • Nagoya (Chubu)
  • 9h 35m
 • Hành trình 2

  China Southern Airlines CZ380,CZ6089)

  • 2019/11/1809:25
  • Nagoya (Chubu)
  • 2019/11/19 (+1) 01:25
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 18h 0m

CZChina Southern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD292
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  China Southern Airlines CZ6090,CZ6055)

  • 2019/11/1102:25
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/11/11 14:00
  • Nagoya (Chubu)
  • 9h 35m
 • Hành trình 2

  China Southern Airlines CZ380,CZ3069)

  • 2019/11/1809:25
  • Nagoya (Chubu)
  • 2019/11/19 (+1) 11:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 27h 35m

CZChina Southern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD292
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  China Southern Airlines CZ6090,CZ6055)

  • 2019/11/1102:25
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/11/11 14:00
  • Nagoya (Chubu)
  • 9h 35m
 • Hành trình 2

  China Southern Airlines CZ380,CZ373)

  • 2019/11/1809:25
  • Nagoya (Chubu)
  • 2019/11/19 (+1) 14:25
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 31h 0m

CZChina Southern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD292
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  China Southern Airlines CZ6090,CZ6055)

  • 2019/11/1102:25
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/11/11 14:00
  • Nagoya (Chubu)
  • 9h 35m
 • Hành trình 2

  China Southern Airlines CZ6056,CZ3069)

  • 2019/11/1815:20
  • Nagoya (Chubu)
  • 2019/11/19 (+1) 11:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 21h 40m