1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xem chuyến bay đã đặt vé・Nhập Thông tin Khách hàng
 4. Xác nhận thông tin yêu cầu đặt vé
 5. Yêu cầu đặt vé hoàn tất
 6. Mua
Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)Osaka(OSA)

mỗi người / Thuế chi phí và phụ phí không được tính

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo Số điểm dừng

 • USD532
 • USD563

Lọc theo Hãng hàng không

H1H1

Khứ hồi / Giá trực tuyến USD389
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
Đã bán hết

cuối cùng này của vé đã được bán hết.

 • Hành trình 1

  H1 H14244)

  • 2019/07/1201:25
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/07/12 08:30
  • Osaka (Kansai)
  • 5h 5m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  H1 H14240)

  • 2019/07/1409:30
  • Osaka (Kansai)
  • 2019/07/14 13:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 5h 30m
  • Không ngừng

Trên lịch Thành phố Hồ Chí Minh⇔Osaka Kiểm tra giá thấp nhất

Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) Từ Osaka(KIX) USD297~

Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) Từ Osaka(ITM) USD523~

7CJeju Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD393
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Jeju Air 7C4704,7C1306)

  • 2019/07/1202:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/07/12 18:50
  • Osaka (Kansai)
  • 14h 50m
 • Hành trình 2

  Jeju Air 7C1303,7C4703)

  • 2019/07/1409:50
  • Osaka (Kansai)
  • 2019/07/15 (+1) 01:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 17h 10m

7CJeju Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD393
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Jeju Air 7C4704,7C1306)

  • 2019/07/1202:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/07/12 18:50
  • Osaka (Kansai)
  • 14h 50m
 • Hành trình 2

  Jeju Air 7C1301,7C4703)

  • 2019/07/1411:50
  • Osaka (Kansai)
  • 2019/07/15 (+1) 01:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 15h 10m

7CJeju Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD393
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Jeju Air 7C4704,7C1384)

  • 2019/07/1202:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/07/12 15:40
  • Osaka (Kansai)
  • 11h 40m
 • Hành trình 2

  Jeju Air 7C1301,7C4703)

  • 2019/07/1411:50
  • Osaka (Kansai)
  • 2019/07/15 (+1) 01:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 15h 10m

7CJeju Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD393
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Jeju Air 7C4704,7C1384)

  • 2019/07/1202:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/07/12 15:40
  • Osaka (Kansai)
  • 11h 40m
 • Hành trình 2

  Jeju Air 7C1303,7C4703)

  • 2019/07/1409:50
  • Osaka (Kansai)
  • 2019/07/15 (+1) 01:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 17h 10m

PRPhilippine Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD423
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Philippine Airlines PR598,PR408)

  • 2019/07/1215:30
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/07/13 (+1) 19:10
  • Osaka (Kansai)
  • 25h 40m
 • Hành trình 2

  Philippine Airlines PR407,PR591)

  • 2019/07/1409:55
  • Osaka (Kansai)
  • 2019/07/15 (+1) 08:30
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 24h 35m

PRPhilippine Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD423
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Philippine Airlines PR598,PR408)

  • 2019/07/1215:30
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/07/13 (+1) 19:10
  • Osaka (Kansai)
  • 25h 40m
 • Hành trình 2

  Philippine Airlines PR897,PR591)

  • 2019/07/1416:15
  • Osaka (Kansai)
  • 2019/07/15 (+1) 08:30
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 18h 15m

CIChina Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD499
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Airlines CI782,CI156)

  • 2019/07/1210:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/07/13 (+1) 12:00
  • Osaka (Kansai)
  • 23h 10m
 • Hành trình 2

  China Airlines CI159,CI783)

  • 2019/07/1409:30
  • Osaka (Kansai)
  • 2019/07/14 16:45
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 9h 15m